Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

måndag, april 11, 2011

Historien upprepar sig!

Dick Erixon skriver: Än en gång har kultur-Sverige fallit på knä inför islam och stoppat en föreställning därför att någon sagt sig bli kränkt av att ett korancitat använts, denna gång i dansföreställning. Islam behöver provoceras mer, inte mindre.

Nazi-inspirerade våldsaktioner mot konst och konstnärer blir allt vanligare. När filmversionen av Remarques På västfronten intet nytt, 1930 skulle ha premiär i Berlin i Mozartsalen, lät Goebbels sina hejdukar släppa ut hundratals vita möss i biosalongen. Publiken flydde och myndigheterna fann det säkrast att förbjuda filmen, med hänsyn till den allmänna ordningen (att det fanns risk för fler aktioner från de som ansåg att filmen kränkande).

Nazisternas lyckade aktion fick stor publicitet och uppmuntrade naturligtvis till fler sabotage mot den kulturella friheten och mötesstörningar i allmänhet. I sina eftergifter mot de totalitära krafterna, försvagades demokratin alltmer. De totalitära krafterna kunde tysta sina motståndare och växa sig allt starkare. Nationalsocialisterna gick segrande ur striden och kunde 1933 rensa biblioteken på kränkande litteratur och anordna bokbål.

Islam är vår tids stora hot mot friheten! Varje eftergift mot denna totalitära lära är en spik i frihetens kista!


Pusha