Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

söndag, november 05, 2006

Kommunhuset hotat – sd flyttar möte

Vänsterfascisterna* har på klassiskt fascistmanér försökt sabotera och angripa demokratins fundament: mötesfriheten, yttrandefriheten och på senare tid även förhindra folkets valda representanter att mötas. Dessa våldsaktioner har pågått i många år men har blivit mer uppmärksammade nu sedan de direkt riktar sig mot de demokratiska institutionerna. Rubriken ovan (Sydsvenskan 3/11) är bara ett exempel av många. I hotbrevet som är undertecknat AFA, står det bl.a: ”att få sitt kommunhus sönderslaget är inget som gynnar en kommun”. Kommunen vek sig snällt för hotet och ungdomsförbundet fick inte ha sitt möte!

Det värsta är att våldsdåden ofta indirekt uppmuntras av etablissemanget. Massmedierna försöker på olika sätt urskulda vänsterfascisternas (AFA m.fl.) illdåd med att framhålla deras ”goda uppsåt”.

Som Dick Erixon påpekar i sin blogg den 4/11: ”Varje gång du läser eller i etermedier hör ”antifascist” är det ett tydligt ställningstagande från redaktionen om att ge stöd åt våldsverkare vars mål är att störta demokratin.”

Myndigheterna har sedan länge pumpat in många skattemiljoner till olika antidemokratiska organisationer. I skolan bedrivs det sedan länge olika projekt som uppmuntrar och försöker skapa förståelse för vänsterfascismen i dess olika skepnader.

Ett tydligt resultat av denna vänsterindoktrinering är följande anmärkningsvärda rubrik i Sydsvenskan den 30/11: Unga: USA större hot mot fred än Nordkorea. ”Nästan en av tre svenskar, 29 procent, anser att USA utgör det största hotet mot världsfreden enligt en Temoundersökning… Undersökningen visar att fler personer mellan 16 och 29 år ser USA som det största hotet…”

(* Fascismen och nazismen har sina rötter i den socialistiska ideologin. Mussolini var ju aktiv socialist. Nazisterna hette Nationalsocialistiska arbetarpartiet och dess röda fana underströk dess socialistiska ideologi.)

Etiketter:


Pusha