Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

torsdag, juli 28, 2011

Islamisering steg för steg!

Medievänstern och det övriga PK-etablissemanget utnyttjar nu cyniskt en ensam vettvillings avskyvärda terrorattentat, för att skuldbelägga och tysta de som kritiserar islamiseringen av Europa. Detta cyniska sätt att utnyttja morden för att förkväva yttrandefriheten, kommenteras förtjänstfullt på nätet bl.a. av Dick Erixon och Sven R Larsson.

I skuggan av terrorattentatet i Norge så fortsätter obevekligt islamiseringen av Sverige. Steg för steg läggs grunden för ett tudelat samhälle bestående av och rättrogna muslimer och godtrogna svennar. Processen är inte ny och resultatet inte obekanta. Vi kan studera resultatet från många håll och genom historien.

Massmord, etniska utrensningar och inbördeskrig är några hitintills ofrånkomliga konsekvenser oberoende av tid och rum. Bosnien, Kosovo, Libanon och Cypern är några närliggande exempel. I Nigeria råder ständigt ett lågfrekvent inbördeskrig mellan muslimer och kristna.

I Mellersta Östern och Nordafrika har den tidigare kristna majoriteten sedan länge krympt till små förföljda minoriteter. Av Afghanistans en gång fredliga buddhistiska högkultur återstår idag bara några sprängda Buddhastatyer och ett våldspräglat samhälle.

Islamiseringen tycks vara obeveklig. Steg för steg försvinner vår värdegemenskap och våra fri- och rättigheter hotas alltmer av islams totalitära läror. Även om processen ter sig obeveklig så finns det all anledning att låta människor få ifrågasätta och diskutera de politiska beslut som orsakar islamiseringen. En fri och öppen debatt är det bästa motmedlet mot frustration och terror.

Till sist ett råd om du inte vill bli kallad rasist; Lyd PK-etablissemanget:
”Tig och anpassa dig, din dumme svenne! (Men rösta på oss!)”

Etiketter:


Pusha