Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

onsdag, augusti 26, 2015

Det ska inte vara möjligt att få permanent uppehållstillstånd

Den omistliga bloggen Snaphanen.dk har alltid intressanta artiklar och länkar. Ofta på svenska men huvudsakligen på danska. Inlägget "Det skal ikke være muligt at få permanent ophold" är en så klar analys av ”flyktingkrisen”, så jag tillåter mig att göra en fri översättning till svenska, så att det lättare når även den svenska publiken:

”Lägg märke till, att vi ser inga politiker vars kommentarer tyder på att de är medvetna om att Europa inte har en flyktingkris, utan att vi befinner oss i början av en ”flykting”-flodvåg, som bara kommer att växa under hela nästa generation. ”
….
Politikerna i de stora länderna i EU visar heller ingen insikt om situationens allvar och dimensioner.

”När Merkel kan acceptera 800.000 på ett år, är det inte lätt att veta var hennes gräns går. För fria skribenter, är det nu uppenbart att det är som om politikerna har börjat tömma Atlanten med en tesked. Rune Selsing: Der er ingen europæisk løsning på flygtningeproblemet..

Massinvandring är en följd av befolkningstillväxten, fattigdomen, den islamiska reformation, moderna kommunikationer och möjligheten till ett bättre liv i väst. ...

Ett gigantisk och oöverskådligt antal människor som fullt förståeligt vill ha ett bättre liv. Det är inte något man kan fördela sig runt, utan att de facto acceptera en fullständig demografiskt förändring av Europa.

Men lika lite som en europeisk lösning är hållbar, lika orealistiskt är det att stoppa flyktingströmmar med varnande annonser, sämre förmåner, snabbare handläggning eller lägre standard i asylläger.

Naturligtvis, har det kanske en viss effekt, men att tro att det i väsentlig grad skulle reducera flyktingströmmar är naivt, så länge som den grundläggande orsaken till invandring består: Skillnaden i civilisationsnivån.

Ska vi stoppa massinvandringen, finns det bara en lösning. Det bör i praktiken inte vara möjligt för asylsökande att få permanent uppehållstillstånd. Rätten till asyl är den öppna port, som vi pga. omständigheterna är tvingade att stänga.   ... Inget samhälle kan klara av obegränsad invandring. Vi kan inte stillatigande se på när strömmen fortsätter att växa.

För att bromsa invandringen, måste vi begränsa asylsökandes rätt att få uppehållstillstånd. Det bör inte längre vara en rätt att stanna i landet när man söker asyl ... Och då ska vi skärpa kraven för asyl till en nivå som liknar den i Japan. Där var 2014 totalt 11 som fick rätt till asyl av 5000 sökande.

Strider en sådan politik mot flyktingkonventionen? Tja. ... Japan har också undertecknat den, och de kan mycket väl bara ge 0,2% av asylsökande asyl, utan något internationellt ramaskri. Så varför skulle inte vi kunna?

Anledningen är enkel: Politikerna vill inte ha det så. Men lyckligtvis går det att byta ut politiker: det krävs bara en knapp majoritet i riksdagen att ändra reglerna. Det avgörande är om regeringen vill bromsa tillströmningen eller inte."

I Sverige finns det nu tyvärr bara ett parti som försöker förhindra vårt nationella självmord: Sverigedemokraterna.

Etiketter: ,


Pusha