Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

fredag, augusti 21, 2015

Handen som gungar vaggan

Jag vill varmt rekommendera Jonas Nilssons bok "Handen som gungar vaggan – En debattbok om jämställdhet".

Förlaget skriver på sin hemsida:
"Årets mest provokativa bok skulle en del säga, och om någon på Aftonbladets eller DN:s kultursidor skulle våga öppna den skulle säkert universum riskera att implodera. Boken tar ett modigt grepp på frågan om jämställdhet, och är ett måste att läsa för alla som vill få en bredare bild av feminismen och jämställdheten än vad som presenteras i vänstermedia."

Jag är beredd att hålla med! Den är välskriven och fylld med fakta. Fakta är ju något som det inkrökta PK-etablissemanget avskyr, om det inte passar deras socialist-feministiska ideologi. Men precis som Jonas skriver i sin bok: "Man kan blunda för verkligheten, men den kommer aldrig att blunda för dig."

 Liksom kyrkan fördömde Galileo Galileis vetenskapligt grundade teser, eftersom de stred mot de korrekta dogmerna, så fördömer PK-etablissemanget idag författare som vågar ifrågasätta PK-dogmerna.

När Galilei gav ut boken Dialog om de två världssystemen, 1632, skapade den kaos och han ställdes inför inkvisitionens domstol, där han blev tvungen att avsvärja sig allt rörande den så kallade ”felaktiga läran”.

PK-etablissemanget har inte alltid en formell domstol att ta till, men fördömande, svartmålning och smutskastning av de oliktänkande kan vara väl så effektivt, om det inte räcker med att tiga ihjäl de som vägrar att rätta in sig i ledet.
Det är hoppingivande att det finns författare som Jonas Nilsson som har mod att ifrågasätta maktens heliga dogmer och som också underbygger sina teser med vetenskapligt grundade observationer och experiment.

Jag citerar avslutningsvis bokens baksidestext:
“Den feministiska rörelsen lärde kvinnor att se sig själva som offer för förtryckande patriarkat… En självpåtagen offerroll är inte ett recept för lycka”, menar den konservativa aktivisten och författaren Phyllis Schalfy och denna tes är genomgående även i denna debattbok.
Författaren beskriver här hur kvinnor biologiskt, socialt och evolutionärt fungerar – något som den agendastyrda “debatten” om jämställdhet ignorerar.


Förutom att boken både ger män och kvinnor värdefull inblick i det kvinnliga psyket är den också en uppmaning till kvinnor att ta eget ansvar för sin personliga lycka i såväl arbetsliv som i relationer. Tyvärr är debatten i Sverige ensidig, vilket gör att kvinnor uppfostras med en falsk offerroll och män med ett falskt skuldkomplex. Detta vill denna bok råda bot på.
 

Från författarens förord:
“Om kvinnor och män ska vara jämlika kan inte den ena gruppen favoriseras genom positiv särbehandling eller undgå att ta konsekvenserna för sitt handlande eller det moraliska ansvaret för sitt beteende.”

Etiketter: ,


Pusha