Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

söndag, januari 23, 2005

Porrfria hotellrum krävs av kvinnogrupp

Ovanstående rubrik är från Sydsvenskan (pappersupplaga) den 23 januari 2005. Malmö kommun är en av de kommuner som har valt att lägga sig platt för feminismmaffian, som genom sitt statsunderstödda nätverk underminerar demokratiska fri- och rättigheter. De förhindrar vuxna människor att själv välja!– DE – den militanta feminismmaffian ska agera som smakdomare och förmyndare! DE underblåser och utför ibland rena sabotage- och terrordåd mot enskilda butiksinnehavare och andra näringsidkare. Istället för att staten försöker hindra dessa angrepp mot människor och egendom (statens primära uppgift!), pumpar de skattepengar in i feministnätverken.

Samhället ska arbeta för att minska våldet mot kvinnor, såväl som mot män! (se statistik på Erixons blogg torsdagen 2004-11-25 under rubriken ”Kvinnor slipper våld mer än män”. Men antivåldsarbetet ska bedrivas utifrån sakliga och ändamålsenliga grunder. Den statligt understödda fördomen, att pornografin skulle vara orsaken till kvinnovåldet, är ett utslag av hysterisk trångsynthet som strider mot empirisk fakta! Skulle fördomen stämma så borde kvinnovåldet i de porrfria muslimska kulturerna vara mindre än i de liberalare västdemokratierna! Så är inte fallet!

Ser vi på den tillgängliga statistik som BRÅ har sammanställt (BRÅ-rapport 1996:2, tabell 2.3), visar den entydigt på att män som kommer från ”porrfria” muslimska länder är kraftigt överrepresenterade när det gäller kvinnovåld och våldtäkter (upp till 20 gånger fler registrerade våldtäkter)! En av de få säkerställda makroundersökningar som kan belägga sambandet mellan porr och våldtäkter är den som gjordes i Danmark när pornografin ”släpptes fri” . Den visar entydigt på att våldtäkterna blev klart färre efter pornografins frisläppande!

Stoppa manipulationerna, förmynderiet och censuren! Försvara de demokratiska fri- och rättigheterna!

Etiketter:


Pusha

0 Comments:<< Home