Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

söndag, november 12, 2006

Svenskarna i minoritet innan 2056

Billström vill skärpa asylpolitiken, skriver Sydsvenskan.
Inte en dag för tidigt! I artikeln kan vi läsa: ”Migrationsverket förutspår tvärtom att flyktingströmmen till Sverige ökar. Sverige är på väg att bli det ledande asyllandet i Europa för framför allt irakier.” Detta är minst sagt en underdrift. Sverige har sedan länge varit det ledande asyllandet i Europa. I bloggen Snaphanen kan vi läsa följande:

”Sedan slutet av 1986 har Invandrarverket publicerat statistik över grunderna för de uppehållstillstånd som beviljats. Åren 1980 - 2000 beviljades inte mindre än 686 523 personer uppehållstillstånd i Sverige.Vad gäller flyktingar och personer med andra skyddsskäl, uppvisar Sverige en långt större invandring än andra västeuropeiska länder. Under perioden 1988 - 1997 beviljade Sverige fler permanenta uppehållstillstånd till de nu nämnda kategorierna av invandrare än något annat av de sexton viktigaste västeuropeiska länderna. Räknar man i stället antalet per 100 000 invånare - vilket är rimligare vid en internationell jämförelse - konstaterar man att Sverige leder stort: dubbelt så många uppehållstillstånd som tvåan och trean Norge och Danmark, drygt tio gånger fler än Tyskland och 163 gånger fler än Italien.”

När de svenska medierna och tokstollarna i riksdagen drev igenom den tillfälliga asyllagen förvärrades naturligtvis situationen dramatiskt. Sydsvenskan skriver att Billström ”är bekymrad över asylströmmarna från Irak, och hävdar att det är den tillfälliga asyllagen som trädde i kraft i våras som banade väg för de nya flyktingarna.

– Människor har tyvärr fått intrycket att det är lättare att få asyl i Sverige, trots att vi inte har en annan syn på skyddsgrunderna. Därför vill jag skicka ut en tydlig signal om att vi har exakt samma lagstiftning som vi hade tidigare. Och vi kommer inte att göra avkall på detta. Vi kommer inte så länge som jag är migrationsminister att utfärda några generella amnestier eller tillfälliga asyllagstiftningar.”

Vi får hoppas att Billströms insikter leder till förändring även om framtiden ser mycket dyster ut. Redan nu så kryper politikerna för islamisternas hot och det riskerar att bli än värre ju fler de blir. I boken Exit Folkhemssverige - en samhällsmodells sönderfall kan vi läsa:

”Elfverson och de andra författarna till boken "Invandring - sammanbrott eller utveckling?" fick mycket mycket kritik för sin befolkningsmässiga prognos. Här visar det sig att denna snarast var för lågt tilltagen. Svenskarna blir inte en minoritet i Sverige år 2056 - de kommer att bli det väsentligt tidigare”

Etiketter:


Pusha

1 Comments:

Skicka en kommentar

<< Home