Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

torsdag, januari 04, 2007

Mångkulturell impotens

Lars Åberg tillhör en av de läsvärda skribenter som återkommer på Sydsvenskans kultursida, vars redaktör annars tycks anse att socialistisk ideologi, antiamerikanism eller ett politiskt korrekt budskap, bör vara något av de kriterier som ska vara uppfyllda för att få en artikel publicerad. Helst ska naturligtvis alla tre kriterierna vara uppfyllda i samma artikel. Det finns dock undantag som bekräftar regeln. (se tidigare inlägg)

Ett av dessa undantag är Lars Åbergs artikel ”Mångkulturell impotens” i dagen Sydsvenska. (Ej på nätet) Han skriver bl.a:

”… vi tycks nu vara på väg in i ännu en mandatperiod av förstummad icke-politik. I brist på konstruktiva moderniseringsförslag för vacklande bostadsområden dom Kroksbäck och Rosengård ska flera miljoner satsas på att utbilda kommunens anställda i antirasism; omotiverad kollektiv skuldbeläggning och tomt gestikulerande får ersätta en genomtänkt strategi för att tackla de sociala missförhållanden, som kommer att påverka stan långt in i framtiden.”

Han frågar vad som är ”mångkulturell kompetens” och konstaterar:

”Flerspråkighet och intresse för och kunskap om andras kulturer och samhällssystem är inte nödvändigtvis knutna till den nationella bakgrunden; …”
Och han påpekar också:
”De som inkluderar begreppet i sin politiska liturgi får gärna berätta om kompetensen sitter i hudfärgen eller hårfärgen eller någon annanstans.”

Vi får hoppas att Lars Åbergs artikel får några att fundera när de på temadagar tvingas att rabbla etablissemangets påbjudna mantra.

Etiketter:


Pusha