Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

lördag, april 21, 2007

Främmande fåglar malmöbornas självvalda plågoris (I)

Malmös parker översvämmas av skränande gäss som skitar ner och uppträder ytterst aggressivt. Stora delar av Malmös grönytor är numera nästan omöjliga att använda p.g.a. dessa skadedjur som är betydligt mer besvärande än stans råttor.

De aggressiva gässen har tagit över de senaste decennierna. Tidigare fanns det en artrik fågelfauna i Malmös parker. Idag är de flesta andra arter i det närmaste bortträngda eller helt försvunna. Skrattmåsarna är de enda som tycks kunna konkurrera om utrymmet. De tidigare talrika svanarna är nästan helt borta. Gåsträcket har lett till att vattnet i dammarna har blivit giftigt, vilket har tagit död på känsligare arter.

Varför tar jag upp ett sådant banalt problem när Malmö plågas av betydligt värre saker som upplopp med bränder och stenkastning? Därför att det finns klara orsakssamband! Samma kärringmentalitet* hindrar alla förnuftiga lösningar.

När det gäller massinvasionen av gäss kan man inte reducera antalet skadedjur p.g.a. den irrationella lagstiftning som extrema djurrättsaktivister tycks ha genomtrumfat. Flera drabbade kommuner har ansökt om att reducera skadedjurens antal men hindras av de lagar som riksdagen har stiftat.

Genom att reducera antalet skadegäss i parkerna (som har anlagts för medborgarnas trivsel) hade malmöborna åter kunnat få tillgång till gröngräset, vattnet i dammarna hade blivit friskt och mångfalden bland fåglarna hade kunnat öka. Till glädje och gagn för alla, för både djur, natur och människor.

Men icke. Istället diskuterar man dyrbar artificiell rening av dammarna och fortsätter att mata skadedjuren. Malmöborna har naturligtvis sig själva att skylla. De har ju själva valt politikerna som fattar beslut utifrån irrationella indignerade känslor istället för rationellt förnuft.

(*Kärringmentalitet: När indignation och upprörda känslor styr och när logik och och långsiktiga orsakssamband är en bristvara: ”Å det är så synd om barnen!” ”Fy så hemskt med pornografi, det måste vi förbjuda!” ”All prostitution är slavhandel!, fy så hemskt!” ”Alla som använder illegala droger är missbrukare, de måste straffas!” ”Å vad synd om våldsmännen, de är diskriminerade och provocerade av polisen!”

Tyvärr är denna irrationella mentalitet lika vanlig bland män. Kanske beror det på att den aktivt basuneras ut på daghem, i skolor och av massmedia, som nästan helt domineras av socialister ≈75%.)

Etiketter:


Pusha