Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

söndag, mars 04, 2007

Reflektion med anledning av begreppet ”vansinnesdåd”

Jag läste idag följande rubrik på insändarsidan i Sydsvenskan/SkD när jag ögnade sidan:
”Kanske är jag nästa offer för ett vansinnesdåd”.

Innan jag började läsa texten flimrade tanken förbi om vad det handlade om. Det fanns ju i stort sätt två möjligheter: Gravt psykiskt störda våldsbenägna människor eller islamister! Båda kategorierna är i ju stånd att begå det vi kallar vansinnesdåd. Urskillningslöst våld som blint drabbar helt oskyldiga människor.

På senare tid har man dock uppmärksammat frågan kring de djupt psykiskt störda våldsverkarna. Man har diskuterat möjligheterna att vidta tvångsvård innan dessa hinner sätta sina tvångstankar och vansinnesdåd i verket.

Det finns all anledning att också vidta preventiva skyddsåtgärder mot islamisterna som också har tvångstankar om heligt krig mot de otrogna och är beredda till vansinnesdåd. Förmodligen finns det inte plats till dem alla, på våra låsta institutioner men ett bättre alternativ är att skicka dem tillbaks till de länder, där deras drömmar om islamska lagar redan är förverkligade.

Men framförallt så måste vi se till att de potentiella våldsverkarna inte kommer in i vårt land. Alla som söker uppehållstillstånd i landet borde avkrävas en försäkran om att de respekterar vår demokratiska rättsstat, där den av människor stiftade lagen står över ”Guds lag”/Sharialagarna.

Med handen på Koranen bör muslimer försäkra att de anser att vissa av Koranens påbud är felaktiga och inte bör följas! De muslimer som vägrar att ta avstånd från våldsuppmaningar, gravt intoleranta och totalitära uppmaningar och påbud i Koranen, bör naturligtvis inte beviljas uppehållstillstånd. De kommer ju bara verka för att skapa ett sådant samhälle här, som de säger sig fly från.

Koranen är fylld av ”gudsord” som är oförenliga med vår västerländska demokrati som det borde vara en förutsättning att man tar avstånd från om man vill söka asyl här. Några få exempel bland många:

Döda de otrogna
Sura 2:187 Döden dem varhelst I påträffen dem och driven dem ut från varje plats, från vilka de driva ut eder, ty frestelse är värre än dråp, men striden ej mot dem vid det fridlysta templet, med mindre de strida mot eder därstädes, och strida de mot eder, så döden dem! Sådan varder de otrognas lön.
[m2]

Slåss tills alla är muslimer
Sura 2:189 Striden mot dem, tills det ej finnes någon frestelse längre, utan all dyrkan ägnas Gud, men om de upphöra, så råda ej fiendeskap annat än mot de orättfärdiga.
[m3]

Utvandra och strid
Sura 2:215 De, som antagit tron, och de, som utvandrat och stritt för Guds sak, dessa kunna förvisso hoppas på Guds barmärtighet, ty Gud är överseende och barmhärtig.
[m6]

Utrota de otrogna till sista man
Sura 8:7 Än när Gud lovade eder den ena av de båda skarorna, att den skulle bliva eder, men Gud ville bekräfta sanningen med sina ord och utrota de otrogna till sista man
[m25]

Det kan vara värt att påpeka att de som bär slöja med motiveringen att de måste följa påbudet i Koranen, i konsekvensen namn också borde anse sig vara tvungna följa de andra påbuden. Med andra ord, är det då människor som anser sig var tvungna lyda även de i närmaste fascistoida våldspåbuden! För dem borde det inte finnas någon möjlighet till uppehållstillstånd och medborgarskap i EU!

Etiketter:


Pusha