Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

måndag, november 10, 2008

Exit för muslimska avhoppare!

Projektet Exit som startade 1998 syftade till att hjälpa ungdomar som ville bryta sig ur den så kallade Vit maktvärlden, att stödja föräldrarna till dessa ungdomar och att förmedla kunskap om Vit maktvärlden till personer som i sin yrkesverksamhet kom i kontakt med dessa ungdomar. Verksamheten fick ekonomiskt stöd från staten för att bedriva verksamheten.

Är det inte dags för staten att på samma sätt stödja personer som vill lämna islam (underkastelse)? I Sverige lever omkring 400 000 personer med anknytning till islam. Många har kommit till Sverige på flykt undan islamskt förtryck. De muslimer som vill lämna den totalitära läran utsätts ofta för hot och de ska enligt islamsk lag straffas med döden.

Med Halal-TV:s hjälp sprider man nu istället Koranens totalitära lagar och påbud, som står i strid med grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Programledaren Cherin Awad menar också att stening av otrogna kvinnor är rätt eftersom Muhammed påbjuder det.

Etiketter:


Pusha