Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

söndag, oktober 12, 2008

Spektakulär och vinklad performance

Teatergruppens Lilith Performance Studio fick naturligtvis rejäl medial uppmärksamhet med sina smaskigt blåslagna kvinnor på Gustav Adolfs torg. Det talas ju mycket om mäns våld mot kvinnor. Sådant våld är naturligtvis avskyvärt och ska bekämpas med kraft. Man kan dock fråga sig om det mediala intresset hade varit lika stort om det hade varit blåslagna män som hade stått för skådespelet? Våld specifikt riktat mot män förekommer knappast i debatten, även om män ju utsätts för våld i betydligt större utsträckning än kvinnor. Möjligtvis med undantag för kvinnor i islamska kulturer, där kvinnovåldet har stöd i Koranen (vars påbud sägs vara givna av gud en gång för alla, och därför omöjliga att ändra). Det hade å andra sidan kanske inte varit så lätt att se sminkningarna bakom slöjan eller i kistan.
Jag tar tillfället i akt att framföra lite fakta från Per Ströms bok Mansförtryck och kvinnovälde som du kan lyssna på eller ladda ner gratis.

Män är 40 procent mer drabbade av våld än kvinnor!
Med anledning av gårdagens performance ”är det intressant att studera statistiken från Statistiska Centralbyrån, som i sina färskaste siffror (avser 2005) uppger att i åldrarna 16-84 år har 3,0 procent av kvinnorna och 4,2 procent av männen blivit utsatta för våld. Männen är alltså enligt denna statistik 40 procent mera drabbade av våld än kvinnorna, totalt sett.

Nu kanske någon läsare tänker att när det gäller grövre våld, som vållar kroppsskada, är säkert kvinnorna mest drabbade. Så är emellertid inte fallet. Enligt SCB är 1,7 procent av kvinnorna utsatta för våld som vållat kroppsskada, mot 3,1 procent av männen. Alltså är männen 82 procent mer drabbade av våld som vållar kroppsskada än kvinnor.

Hur kan den allmänna uppfattningen om hur våldet drabbar de två könen avvika så kraftigt från verkligheten? Svaret är förmodligen en kombination av vinklade nyheter i media och riggade undersökningar.” (s 71-73)

Kvinnors våld mot män tystas ned!
”År 2006 genomfördes vid Högskolan i Gävle en svensk studie av partnervåld som i sin tur utgjorde en del av en stor internationell studie omfattande 30 länder. Cirka 900 svenska studenter svarade på frågor om sin erfarenhet av våld i relationer, vilket resulterade i en databas med 200.000 frågesvar. Resultatet är intressant. Några exempel på vad studien visar:
- Kvinnor använder våld mot sin partner i samma utsträckning som män.
- Dubbelt så många kvinnor som män anger att de var först med att ta till våld.
- Nästan lika många män som kvinnor uppgav sig ha blivit skadade av sin partners våld.
”[Det är] naivt och fjäskigt att påstå att kvinnor inte använder våld mot män”, säger de ansvariga för den svenska studien, Peter Gill (professor i pedagogik) och Carita Remahl (fil mag i pedagogik), i en debattartikel i Dagens Nyheter (2005-01-27).” (s 147)

”Apropå detta kan man göra det intressanta konstaterandet att kvinnors örfilande av män inte räknas som våld i vår kultur. Det är en traditionell kvinnlig rättighet att slå en man i ansiktet, utan att han först har rört henne, om hon till exempel anser sig förolämpad. Samtidigt räknar feminister alltså betydligt mindre våldsamma handlingar som våld när de utförs av en man mot en kvinna.” (s 74-75)

Förhoppningsvis iscensätter Lilith Performance Studio även icke politiskt korrekta budskap som inte faller makthavarna i smaken, eller är de alltför beroende av bidrag från de styrande? Konst och teater bör ju utmana makten och ge utrymme för nya infallsvinklar, inte bara sparka in öppna dörrar eller vara megafoner för etablissemangets verklighetsbild.


Etiketter:


Pusha