Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

fredag, januari 12, 2007

Biskop vill stoppa skolavslutningar i kyrkan

Uppsalabiskopen Ragnar Persenius skriver på DN:s debattsida:
”Nu lever vi sedan länge i ett mångreligiöst, multietniskt och värderingsmässigt pluralistiskt samhälle. Kan vi då ha skolavslutningarna i kyrkan kvar? Nej, inte utan att göra våld på oss själva som kyrka eller på ett okänt antal elever och lärare.”

Han har förstås en poäng i det han säger, men jag känner mig ändå tveksam till hans ståndpunkt. Själv lämnade jag svenska kyrkan när jag fyllde 18 år, men jag har ändå uppskattat kyrkorummet med dess olika ritualer och andaktsstunder. Inga av mina tre barn är döpta men vi har aldrig haft ont av skolavslutningarna i kyrkan. De har varit en naturlig del av vårt kulturarv i generationer. Ett gemensamt kulturarv över generationer och sociala skikt, som skapar gemensamma referenser och värden i samhället. Sådant som är viktigt för att hålla samman samhället.

Så länge det bara fanns katoliker, ortodoxa, frireligiösa, judar och ateister som egentligen inte besökte svenska kyrkan, var det knappast några företrädare för svenska kyrkan som talade om ett mångreligiöst samhälle och sa nej till skolavslutningar i kyrkan. De förstod värdet av och respekterade traditionerna. Nu har det dock kommit nya trosriktningar till vårt land som varken tänker acceptera vår kultur eller våra traditioner.

Många i Svenska kyrkan tycks göra allt för att ställa in sig hos de antikristna invandrarna. Den tidigare ärkebiskopen lät som en PLO-företrädare när han uppmanade till bojkott av Israel. Jag undrar nu om Persenius uttalande verkligen beror på att han vill värna det pluralistiska samhället. Kanske är det bara ytterligare ett steg för att underordna oss islam. Det skulle inte förvåna mig om någon biskop snart uppmanar oss att konvertera till islam. Vi har trots allt samma rötter, brukar vi få höra. En stor del av den tidigare kristna världen har ju redan tvingats underkasta sig islam.

Etiketter:


Pusha