Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

söndag, april 29, 2007

Viktigt!!! Stöd Erixons blogg!!!

Erixons blogg är utan tvekan en av de mest betydelsefulla motvikterna till massmedias politiskt korrekta och socialistiska indoktrinering. Hans blogg är en av de mest lästa och dess betydelse för den svenska debatten och för Sveriges framtid, kan knappast överskattas.

Nu finns det en uppenbar risk att Erixon lägger ner sin blogg. Utan den så skulle vi onekligen mista en verkligt progressiv kraft! En blogg som är en murbräcka mot det socialistiska tänkandets hegemoni.

Utan honom får islamismen, manshatarna och antiamerikanismen ännu friare spelrum.

Erixon behöver vårt stöd för att förhindra nedläggning! Sverige behöver honom!!! Ge ett bidrag nu! Här nedan ser du hur du går till väga. Informationen finns på hans blogg. Jag förmodar att det går lika bra med större summor.

Skicka SMS till 72323 med innehåll Pay erixon 30 för att bidra med 30 kr.

(Mellanslag mellan Pay och erixon samt mellan erixon och 30. Stora eller små bokstäver spelar ingen roll. SMS:et kostar 30 kr. Fungerar bara för svenska operatörer.)

Bidra via konto:plusgiro 469 42 66-0IBAN-nr:SE87 9500 0099 6018 4694- 2660BIC är NDEASESS.

Etiketter:


Pusha