Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

torsdag, juli 19, 2007

Bonus för att lära sig svenska!

Att lära sig svenska, om man vill bo och arbeta här i landet, borde vara en självklarhet. Men tyvärr är det långtifrån någon självklarhet för många som sökt sig till Sverige som flyktingar eller anhöriga. De som har erfarenhet av svenskundervisningen kan vittna om många som saknar varje spår av ambition och enbart visar ett hånfullt förakt för allt vad svenskundervisning heter, väl förvissade om att svenskarna kommer att serva dem med tolkar för all framtid i de fall institutionerna och tjänstemännen inte redan har tvingats anamma deras språk (som regel arabiska).

Vår annars ovanligt vettiga integrationsminister Nyamko Sabuni vill införa en bonus på några tusenlappar för flyktingar som klarar undervisningen i svenska. Självklart ska de uppmuntras som lär sig svenska. Men att få möjlighet att bo i landet och ta del av det ymniga svenska bidragsflödet borde vara belöning nog. Att lära sig svenska borde vara en grundläggande förutsättning för att få försörjningsstöd. De som inte lyckas på egen hand borde vara skyldiga att deltaga i svenskstudier. Om inte så skulle de bli av med alla bidrag!

Tänk om vi svenskar kunde fordra att istället för dyra språkstudier, förutom gratis språkundervisning, skulle kunna kräva att bli försörjda i landet vars språk vi vill lära oss, och dessutom begära bonus om vi lyckades.

Etiketter:


Pusha