Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

torsdag, november 27, 2008

De islamistiska terroristerna är redan här!

De blodiga och avskyvärda islamistiska terrordåden i Bombay i Indien, där oskyldiga civila kallblodigt mördas och lemlästas, borde stämma till eftertanke. Mördarnas ideologiska bröder och supportrar sprider sig målmedvetet världen över och finns redan här! Det är bara en tidsfråga innan de finner det taktiskt lämpligt att även här tillgripa den skoningslösa terrorn för att genomföra sina mål: Att tillintetgöra demokratin och yttrandefriheten och istället införa sharia – den islamska lagstiftningen!

I lördags när humanisterna och ex-muslimerna arrangerade en dag för yttrandefrihet och mot religiöst förtryck i ABF-huset i Stockholm, så fanns islamisterna där! I slutet av konferensen var det några av deras svenska och svensktalande supporters som störde mötet och spydde ut sitt hat mot yttrandefriheten och ex-muslimerna.

När jag lämnade konferensen gick det kalla kårar genom kroppen. Nere i foajén hade det samlats en stor grupp skäggiga islamister vars mordlystna ögon glödde av hat. Runt dem fanns naturligtvis också några nyttiga idioter - deras svensktalande talesmän i samhällsdebatten. Lyckligtvis fanns det ett stort antal poliser tillhands så de flesta deltagarna kunde trots allt lämna ABF-huset oantastade. Flera av arrangörerna tvingades dock att eskorteras ut bakvägen av polis och köras därifrån i bil. De svenska rättstjänarna hukar ju sig som bekant så ödmjukt de kan för islamister och rödfascister. (Samma polistaktik som tillämpades i Malmö under ESF-vandalismen)

Under seminariet framträdde två modiga kvinnor, Mina Ahadi, ordförande för Centralrådet för Ex-muslimerna i Tyskland och Maryam Namazie (bilden t.h.), ordförande för Centralrådet för Ex-muslimerna i England. Enligt islamsk lag ska de dödas! Det rådde knappast någon tvekan om att islamisterna som hade samlats utanför, med glädje skulle vilja verkställa dödsdomarna.

Lars Vilks (bilden), som Filip Björner beskriver som ”en av vår tids främste försvarare av den bräckliga och ack så viktiga mänskliga rättighet som vi kallar yttrandefrihet”, visade under seminariet delar av sin musical DOGS. (Se gärna trailern för DOGS: http://www.vilksdogs.se/)

Det är hög tid att de muslimer som värnar om demokrati och yttrandefrihet gör sina röster hörda. Det ligger en fara i att muslimerna nästan uteslutande representeras av hatiska människor. De fredliga muslimerna hamnar då i skymundan. Det är också hög tid att etablerade kulturskribenter står upp till frihetens försvar. All heder åt Lars Åberg för hans entydiga ställningstagande för yttrandefriheten, när han i Sydsvenskan drar följande slutsats: ”den enda yttrandefrihet som ska motarbetas är den som genom hot försöker få tyst på andra”!

Vakna upp! Islamistsupportrarna är här! Agera nu innan det är för sent! Islamisterna skyr inga medel för att utplåna vår frihet, vår demokrati och vår kultur!

Etiketter: ,


Pusha