Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

torsdag, januari 26, 2012

Den politiska korrektheten löper amok!

Den politiska korrektheten löper återigen amok! I Svenska Dagbladet kan vi läsa: Professor avgår efter ”pappadrev”. Professor Annica Dahlström avgår från Hjärnfonden efter den politiska korrekta pöbeln har organiserat mejlkampanjer och namninsamlingar. Enligt pressen är anledningen att småbarnspappor känner sig kränkta (sic!) och påhoppade.

Sanningen lär väl främst vara att hennes vetenskapliga forskningsresultat inte stämmer överens med den påbjudna korrekta doktrinen. Att det huvudsakligen skulle vara ”kränkta småbarnspappor” som ligger bakom hatkampanjen är med all säkerhet en ren lögn. Kampanjen är med största sannolikhet organiserad av den skattefinansierade extremfeminismen och helhjärtat understödd av mainstreammedia.

Reaktionerna från de rättroende extremfeministerna när det gäller de vetenskapliga forskningsresultaten i professor Annica Dahlström bok Könet sitter i hjärnan, påminner om hur inkvisitionen reagerade när Galileo Galileis vetenskapliga forskning, inte stämde överens med den påbjudna doktrinen om att jorden var världsalltets centrum.

De kan dock inte tvinga Annica Dahlström till avbön. Hon vet att det finns gott om vetenskapliga bevis på att pappor inte har lika bra biologiska förutsättningar som mammor att ta hand om spädbarn!

Man behöver knappast några vetenskapliga bevis för den slutsatsen. Det räcker med att studera verkligheten och inte vara förblindad av extremfeminismens ideologi. (Hur lätt är det för en pappa att amma sitt barn?) Naturligtvis finns det undantag bland mammor och pappor men det motsäger knappast tesen.

Även om mamman är biologiskt mer lämpad att ta hand om spädbarn så kan det ju också finnas andra faktorer som gör att mannen kan vara det bästa alternativet. (Personlig läggning, arbetstider o.dyl.) Själv har jag tagit ut mer barnledighet under spädbarnstiden än min fru, men det innebär naturligtvis inte att professor Dahlsröms forskningsresultat kränker mig.

Slutsats: Vetenskap och sunt förnuft är inget det förblindade politiskt korrekta etablissemanget accepterar, vare sig det gäller extremfeminism eller islamiseringens konsekvenser!

Se även artikel i Göteborgsposten

Etiketter:


Pusha