Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

måndag, februari 06, 2012

FN är diktaturernas redskap!

Dick Erixon tillhör de som talar klartext om FN!

Under rubriken FN har blivit diktaturernas röst skriver han:

"I det som heter Förenta Nationernas Råd för mänskliga rättigheter dominerar antidemokratiska och muslimska länder som motverkar mänskliga rättigheter, bland annat genom att kräva avskaffad yttrandefrihet och slopad religionsfrihet. I det syftet ordnades en skandalös rasistkonferens i våras.

En sådan organisation ska inte ha någon legitimitet.

FN är ingen riddare för goda värderingar. Tvärtom har FN blivit ett smutsigt redskap för förtryck."

Kommer de demokratiska staterna inse detta i tid och sluta att finansiera detta diktaturernas forum?

Etiketter:


Pusha