Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

torsdag, april 28, 2005

Runar Sögaard och yttrandefriheten

Reaktionerna i svensk media är illustrativ. Upprördheten är stor, tidningarna och TV fylls av indignerade protester och man kräver avståndstagande och ursäkter. Det hade naturligtvis varit bra om det hade gällt att värna yttrandefriheten och att fördöma mordhot.

Men det statsunderstödda vänster- och kulturetablissemanget gör allt för att förflytta fokus från de islamistiska dödshoten mot människor och de grundläggande demokratiska rättigheterna. Enligt deras nu förfäktade normer borde August Strindberg ha blivit fälld i blasfemiåtalet mot honom. Men förmodligen är de inte så konsekventa. För så länge man driver med påven, Jesus eller den kristna guden, så är allt tillåtet. Då är man hipp och progressiv.

Om man däremot ifrågasätter eller skämtar om islam blir det annat ljud i skällan. Vänstermaffian är beredda att offra alla demokratiska värden för att tillfredsställa islamisternas makthunger. För dem är demokratin endast värd någonting så länge den gagnar deras egna intressen. I sitt hat mot de västerländska demokratierna, har man i islamisterna hittat en ny allians, sedan nästan alla kommunistdiktaturer har kollapsat.

Runar Sögaard har tyvärr inte vuxit under sina framträdande i media. Jag har tidigare bara sett hans namn på löpsedlar, men det var trist att se hur han under sin botgöring fick kräla på knäna och ursäkta sig inför hånflinande belackare. Det är synd om än inte så konstigt, att han kapitulerar inför de islamistiska dödshoten och vänstermaffians massmediala attack. Morden på Pim Fortuyn och Theo van Gogh visar att vänsterns och islamisternas hot inte bara är tomma ord.

Även om inte Runar orkar och kan stå emot hoten och attackerna, så måste vi som vill värna om individens frihet och de demokratiska rättigheterna, inse att kommunisternas och islamisternas hat och attacker mot västerlandets grundläggande demokratiska värden, inte kommer att upphöra även om krälar vid deras fötter.

Vad det gäller de påstående som Runar framförde om Muhammed så är det snarast en akademisk fråga hur man vill definiera det faktum att en 50-årig man gifter sig med en 9-årig flicka. Läs lite fakta om Muhammed i SvD och bilda er egen uppfattning.

Etiketter:


Pusha