Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

fredag, september 07, 2007

SD kräver kraftfullt fördömande av muslimsk kravlista!

De muslimska ambassadörerna förväntas vid mötet med statsminister Fredrik Reinfeldt, bl.a. kräva inskränkningar i den svenska yttrandefriheten, och tillsättandet av ett nytt utskott som skall bekämpa kritik av islam!!!

Sverigedemokraternas fördömer i mycket skarpa ordalag de muslimska ländernas angrepp och bristande respekt för Sveriges suveränitet och demokratiska styrelseskick. Om inte statsministern, mycket kraftfullt protesterar mot det angrepp som ambassadörernas kravlista innebär, och mycket tydligt markerar sitt stöd för yttrandefriheten, så kommer sverigedemokraterna, som en manifestation för yttrandefriheten och vårt oberoende, att publicera Lars Vilks Muhammedteckningar på sin hemsida.

- De muslimska ambassadörernas krav innebär ett helt oacceptabelt angrepp på Sverige som nation och blottlägger en skrämmande brist på respekt och förståelse för demokratins grundprinciper.

- Jag förutsätter att statministern vid morgondagens möte mycket kraftigt kommer att protestera mot de framförda kraven, samtidigt som han tydligt markerar att den svenska yttrandefriheten inte är förhandlingsbar. Om så inte sker ser vi oss tvungna att under morgondagen publicera Lars Vilks Muhammedteckningar på vår hemsida, som en manifestation för yttrandefriheten och Sveriges oberoende, säger Jimmie Åkesson.

Sysvenskan skriver: ”I dag lär Fredrik Reinfeldt väga sina ord på guldvåg för att inte bråket om Lars Vilks lilla Muhammedhund ska eskalera till en liknande brand.”
Det är stor risk för att statsministern följer den svenska linjen att krypa för islamisternas hot. Men att vika sig för terrorhot är detsamma som att uppmuntra terrorismen.

Istället borde Sverige se till att skaffa sig legala möjligheter att upphäva medborgarskap för dem* som aktivt underblåser terrorismen i sina försök att inskränka våra grundläggande fri- och rättigheter. De som flyr hit får anpassa sig till vår demokrati! Vi ska inte behöva införa deras totalitära samhällsskick, som de hävdar att de har flytt från!

(*Ofta skattefinansierade organisationer som gör sig till talesmän för alla muslimer. Dessa utgör den politiska grenen av terrororganisationerna och är en viktig del av terroristernas strategi! Jmfr IRA/SinnFein och ETA/Batasuna)

All heder åt SD som försvarar demokratins grundläggande rättigheter. Vi får hoppas att även andra partier vågar stå upp till frihetens försvar!

Etiketter:


Pusha