Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

lördag, september 06, 2014

(Sp)rid i natt: Fakta inför valet!

Begrunda nedanstående fakta när du lägger din röst - för din egen skull, för dina barns och för dina barnbarns skull!

"Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen, utan också i många andra avseenden."

Sagt av vår tidigare socialdemokratiske statsminister Tage Erlander, med anledning av raskravallerna i USA
Idag skulle ett sådant sakligt konstaterande, som är väl underbyggt av all forskning, orsaka ett hysteriskt mediadrev och Tage Erlander hade stämplats som en främlingsfientlig rasist!
 

 1-Indspilning i fuld skærm 28-08-2014 092731
Nu håller Sverige på att förvandlas till ett europeiskt Libanon. Sverige ger flest asylsökande i hela Europa uppehållstillstånd – inte bara per capita utan i absoluta tal. Sverige beviljar uppehållstillstånd och positiva asylbeslut till mellan tre och fyra gånger så många utlänningar som övriga nordiska länder tillsammans.

Professorn i etnologi Karl-Olov Arnstberg skriver:

"Som journalisten och Afrikakännaren Bengt Nilsson konstaterar på sin blogg finns det inga mångkulturella samhällen utan betydande motsättningar. Han skriver:


"Dessvärre finns det mig veterligt inget afrikanskt land, eller något land i världen för den delen, som verifierar visionen om det mångkulturella lyckoriket. Tvärtom så visar verkligheten något helt annat. I samhällen där olika religiösa och etniska grupper samsas om utrymmet hyser medborgarna mindre tillit till varandra än i homogena samhällen. Det finns uppenbarligen en relation mellan tillit och gemensam identitet, vilket styrks av omfattande forskning.

När jag började resa i Afrika på 1970-talet upptäckte jag snabbt vilken misstro, ofta hat, som genomsyrar afrikaners uppfattning om varandra. Västerlänningar avfärdar gärna detta som ”stammotsättningar”, utan att närmare precisera vad det betyder. Men misstron och hatet är avgrundsdjupt och har en paralyserande inverkan på länder där människor inte kan samarbeta på grund av sina upplevda olikheter. Inte sällan urartar denna misstro till våldsamma sammandrabbningar. Ibland inbördeskrig.

Listan är lång. Sudan, Etiopien, Liberia, Kenya, Kongo, Centralafrikanska Republiken, Nigeria, Mali och så vidare. I Rwanda finns det bara två grupper av numerär betydelse men likafullt utspelade sig där för 20 år sedan ett folkmord.

Jag kan inte komma på ett enda afrikanskt land som utgör en kontrast till det jag beskriver. Ett land där muslimer och kristna, långa och korta, jordbrukare och boskapsskötare, omskurna och icke omskurna lever tillsammans i harmoni. Och har sina olikheter att tacka för denna harmoni.
"


Som utbildad etnolog och forskare vet jag att Bengt Nilsson har rätt. Jag är därför helt övertygad om att kampen mot rasismen – läs svenska folkets rätt till sitt eget land – inte kan vinnas. Den allt överskuggande och smärtsamma frågan är hur skadat Sverige hinner bli innan kampen mot det svenska folket avbryts. I värsta fall upphör den inte förrän den dag Sverige har förlorat all attraktivitet som land att söka asyl i. Den dag det framstår som ett bättre val att stanna i Eritrea, Syrien, Somalia etc. då är dårskapen över. Tugga lite på vad det betyder."

Tre möjliga framtidsscenarier se: Demokratbloggen

Kryssa KentI valet finns det tyvärr bara ett realistiskt alternativ: Sverigedemokraterna


  SD-annons med fakta stoppades

Etiketter: ,


Pusha