Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

söndag, oktober 16, 2005

Malmö befäster utanförskapet

Det talas mycket om integration. I Malmö har man stora problem med invandrare som lever isolerat från det svenska samhället och aldrig möter svenskar och inte heller lär sig svenska. När de är tvungna at ha kontakt med det svenska samhället, servas de genast med tolkhjälp. Det gäller när de ska ansöka om alla sina bidrag, när de är i kontakt med rättsapparaten, när de besöker sjukvården osv. I TV är det ofta bara arabiska kanaler som gäller.

Barnen har tidigare haft en chans att lära sig svenska i kontakten med barndaghem och skola. Nu har vänsterpolitikerna öppnat en ren arabisk förskola så att barnen inte ska tvingas ha någon kontakt med de otrogna. Naturligtvis får de otrogna stå för kostnaderna.

Barnen berövas nu sin bästa chans att lära sig det svenska språket. Under förskoleåldern har barnen otroligt lätt för att lära sig språk. Genom detta skattefinansierade vansinne gör man det ännu svårare för barnen att klara den vanliga skolan. Svaret blir naturligtvis krav på arabiskspråkiga grundskolor. Det svenska samhället har att lyda!

Från skolverkets sida propagerar man redan starkt för barnens ”rätt” till sitt modersmål. Det är naturligtvis inte i första hand fråga om vetenskapligt grundade krav, utan politiskt korrekta teser som framställs som vilande på objektiv fakta.

I Malmö har det moderata oppositionsrådet Thorbjörn Lindhqvist haft modet att framföra en avvikande mening och han lovar att avskaffa den arabiska förskolan om de borgerliga vinner valet. Ett gott skäl att rösta icke-socialistiskt!

Etiketter: ,


Pusha