Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

måndag, augusti 22, 2005

Blair och kampen mot terroristerna

På insändarsidan Ordet i Sydsvenskan har en förnuftig röst, Per Bengtsson, släppts fram den 13/8. Han avslutar insändaren med följande ord:

”Att företrädarna för en av de förnämsta demokratierna i världen nu till följd av terrorism tvingas inkräkta på sina medborgares fri- och rättigheter är ett nederlag. Inga mer än britterna är medvetna om detta. När Storbritannien i dag åter står öga mot öga mot terrorismen vore det ett tecken på gott omdöme och god ton om våra svenska politiker efter en historisk tillbakablick höll inne på sin ”svenska ankdammspräktighet” och missklädsamma besserwissermentalitet.

Istället för naiva och okunniga pekpinnar borde de unisont och över alla partigränser uttrycka sitt helhjärtade stöd och förståelse för britternas vapen i kampen mot den globala terrorismen.”


Att Blair slänger ut terroristerna och deras sympatisörer är naturligtvis både nödvändigt och försvarbart. Tyvärr så visar Blair också svagheter i kampen mot terroristerna. På vissa områden försöker han stryka islamisterna medhårs.

Salman Rushdie skriver idag på kultursidan i Sydsvenskan om Blairs beslut att adla ledaren för Storbritanniens muslimska råd Sir Iqbal Sacranie:

”Det är emellertid samme Sacranie som 1989 sa att ”döden är kanske för lindrig” när det gällde författaren till ”Satansverserna”. Tony Blairs beslut att adla honom som en godtagbar företrädare för ”moderat”, ”traditionell” islam är antingen ett tecken på regeringens förkärlek för religiösa eftergifter eller också ett bevis för hur begränsade Blairs valmöjligheter egentligen är.”

Labourregeringen har lagt ett lagförslag om att förbjuda kritik av religioner (läs islam). Rushdie skriver:

”Sacranie är en stark förespråkare för Blairs så kritiserade nya lagförslag mot religiöst hat, som kommer att göra det svårare att kritisera religioner, och han förväntar sig verkligen att den nya lagen ska kriminalisera hänvisningar till islamsk terrorism. Han sade så sent som den 13 januari att ”det finns inget sådant som en islamsk terrorist. Det är djupt stötande. Att säga att muslimer är terrorister skulle omfattas
(det vill säga förbjudas, förf anm) av denna åtgärd.”

Två veckor senare bojkottade hans organisation en ceremoni i London till minne av Förintelsen när 60-årsdagen av befrielsen av Auschwitz högtidlighölls. Om Sir Iqbal Sacranie är det bästa Blair kan erbjuda i vägen ”god muslim” har vi problem.”

Visst har vi problem. Det vimlar av blåögda idealister som vägrar inse fakta och som låter sig duperas av politiskt korrekta politiker och ”forskare” som framställer islam som en ”tolerant” religion.

Skapandet av myten om islamsk tolerans analyseras grundligt i ”The myth of Islamic Tolerance – How Islamic Law Treats Non-Muslims” med Robert Spencer som redaktör. Här kan vi läsa om hur myten uppstod under upplysningstiden, då den användes som ett vapen mot den kristna kyrkans makt.

1978 publicerades professorn Edward Said sin bok Orientalism, som bidrog att etablera myten om islams tolerans i den akademiska världen, men framförallt bidrog den till att det kom att betraktas som rasistiskt att ifrågasätta myten. Fienderna mot den västerländska civilisationen och det västerländska kulturella arvet saluförde framgångsrikt myten.

Här i Sverige har många islamologer skolats i ”Saidismens” anda. Åtminstone tycks det vara ett krav att man omfattar och försvarar myten för att kunna göra karriär eller framträda i media! Se min blogg Statsavlönad islamolog slätar över mordhot den 11/5.

Etiketter: , ,


Pusha