Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

måndag, september 22, 2014

Dagens Sverige - Tredje rikets spegelbild!

En omvänd multikulturalist
under den rubriken citerar Snaphanen.dk ur en krönika skriven av en dansk advokat, som genom åren har skrivit flera mycket kritiska artiklar riktade mot Dansk Folkeparti och mot det, som han då uppfattade som främlingsfientlighet och samhällets brist på förståelse för etnisk mångfald.

Det är därför både intressant och glädjande att han, med en sådan "PK-bakgrund" nu gör en så häpnadsväckande klar analys av den skrämmande situation som råder i Sverige. Efter valet i Sverige skrev denne "omvände multikulturalist" en krönika med rubriken "Nordens Libanon", i Fyens Stiftstidende (den 17 september 2014).

Eftersom allt för många svenskar drar sig för att läsa danska, tar jag mig friheten att försöka översätta texten till svenska, men läs gärna originalet på Snaphanen.dk.
 
     "Den svenska statsministern Per Albin Hansson, betecknade 1928 den socialdemokratiska välfärdsstaten som ett folkhem. 85 år senare, står Sverige inför en befolkningsförändring som kommer att förvandla Sverige till Nordens Libanon. ... Flyktingar och invandrare, främst med muslimsk bakgrund, utgör nu en fjärdedel av den svenska befolkningen.

    "Integrationen lägger beslag på cirka 200 miljarder kronor per år. Hela stadsdelar i svenska städer består av folk med flyktingbakgrund, stadsdelar, där polis, brandkår och sociala myndigheter har orimliga arbetsvillkor. Utlänningarna sätter dagordningen. Salafister och radikala muslimer har gyllne dagar. Och det blir bara värre under de kommande åren. ...

     "Kritik mot invandringspolitiken är med svenska terminologi ett uttryck för rasism. Sverige har utvecklats till ett Orwellskt samhälle. I valkampanjen fördömdes de radikala Sverigedemokraterna, som är det enda partiet som kritiserar det dårhus, som Sverige har blivit, och även om partiet fick 13 procent av rösterna i valet i söndags, så kommer ingen att samarbeta med dem.

     "Riksdagen förmodar, att Sverige under de kommande fyra åren, ska ta emot ytterligare 340 000 flyktingar från Mellanöstern. Syftet sägs bland annat vara, att förhindra en befolkningsminskning. Detta trots att all erfarenhet visar att det varken är ekonomiskt hållbart  eller ansvarsfullt, att experimentera med invandring, som enbart baseras på politisk korrekthet. Fakta visar att endast varannan flykting har ett jobb efter åtta år, och 40 procent fortfarande är utan arbete efter 15 år. ...

     "Precis som
nationalsocialisterna utrotade och försvårade levnadsvillkoren för de minoriteter som inte passade in i den nazistiska världsordningen, försvårar och ödelägger det politiska propagandamaskineriet, lobbyisterna och de etablerade partierna framtiden för Sveriges egna medborgare. Det har aldrig tidigare hänt i världshistorien. Det kommer nu att bli nödvändigt att expropriera privata svenska fastigheter för att husera alla nykomlingar. Så långt har myndigheterna gått.

     "Man kan mycket väl jämföra Sveriges underlåtenhet att debattera invandringen med det sätt vilket den nazistiska propagandaministern, Joseph Goebbels,
med järnhand styrde den tyska pressen  1933-45. Man kan med rätta kalla dagens Sverige för tredje rikets spegelbild. groteskt har situationen  utvecklats. Grunden i en demokratisk debatt bör vara att inget ämne är heligt, så länge argument och synpunkter baserade på fakta och saklighet. ...

     "Sanningen är att de båda politiska blocken i Sverige under de senaste 40 åren, sakta men säkert har undertryckt debatten om hur befolkningssammansättningen i framtidens Sverige ska vara och om lämpligheten av att spendera så mycket pengar på integration i stället för på de egna medborgarna. En ickerumsren artikel som denna, skulle aldrig kunna publiceras i en svenska tidning. Pressens viktiga roll som vakthund har i stället omvandlas till att fungera som en knähund för invandrarvänliga lobbyister och politiker. ...

     "Politiker och pressen har saboterat den svenska befolkningens rätt till självbestämmande. Framtiden tillhör inte längre svenskarna, framtiden tillhör den grupp av invandrare som får flest röster i valet om 20 eller 30 år. Det svenska samhället står inför grundläggande politiska och religiösa förändringar. Varför får detta inte diskuteras? Är det inte relevant? Vem är det som man inte vill stöta sig med? Är det de radikala salafisterna eller vandalerna som bränner ghetton? Sanningen är att Sverige om några år inte kommer att vara ett sekulärt, nordiskt broderland. Sverige slutar som ett Libanon, där alla missförhållanden, etniska och religiösa konflikter har importerats från Mellanöstern. ...


   "Till Sveriges politiker och journalister kan en dansk med svenskt ursprung bara säga en sak: Skam över er, för den skada ni har  åsamkat "Du gamla du fria du fjällhöga nord". Framtida svenska generationer kommer att resa skampålar över er. Om det då är möjligt för dem. Och om de då fortfarande existerar."


Med ett stort tack till Snaphanen.dk - en omistlig källa till allsidig och relevant information!


Pusha