Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

söndag, juni 22, 2008

Dårarnas paradis!

Redan 1993 publicerades Lorentz Lyttkens essä Den goda viljans eget paradis. Dagligen besannas hans farhågor. På omslaget till essän kan vi bl.a. läsa:

”Det är den politiska kulturen – den goda viljan – som är Sveriges huvudproblem. Och där den gör sig bred växer antalet behövande. Företagsamheten förtvinar under den goda viljans domvärjo. Om inte den politiska kulturen – den goda viljan – förändras kommer på sikt krisen att fördjupas.” … ”Den politiska kulturen har länge präglats av tron att skattemedel är en fri nyttighet som bör fördelas till behövande.”

Bland Sydsvenskan alla alldagliga rubriker om väskryckning, misshandel, våldtäkter och skottlossning, kan vi läsa en som väldigt väl illustrerar våra problem, ett tydligt exempel på att vi lever i Den goda viljans eget paradis. Kanske borde vi idag tala om helvete eller dårhus, istället för paradis? Läs Malmö stad bryter mot barnkonventionen och häpna!

Som sagt; där den Goda viljan gör sig bred växer antalet behövande! De anhöriga strömmar till Sverige och förväntar sig att de svenska skattebetalarna ska ordna ett boende, som många svenskar aldrig har åtnjutit, och som för de flesta i världen framstår som ett ouppnåeligt lyxboende. Ju mer de svenska politikerna vräker ut av VÅRA pengar, ju fler anhöriga strömmar det hit och värre blir problemen.

”Bara de två första månaderna i år sökte 52 barn bistånd på socialtjänsten i Rosengård. Det är lika många som under hela 2007.”

Rosengårds stadsdelsfullmäktiges ordförande Andreas Konstantinides (s) anar förmodligen inte hur rätt han har, när han säger:
”Jag är rädd för att vi bara har sett början och jag hoppas att kommunstyrelsen kan ställa krav på regeringen. Situationen på Rosengård är hela Malmös och hela Sveriges problem.”

Tyvärr är det nog helt fel krav han åsyftar. Hans krav kommer med all säkerhet att förvärra Sveriges problem! Han skäms förvisso! Dock inte för att hans politik förstör Sveriges framtid!

Etiketter: ,


Pusha