Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

onsdag, juni 18, 2008

Systematisk terror mot vitala samhällsfunktioner!

Dagens ”Signerat” Sydsvenskan försöker bagatellisera den systematiska terrorn mot räddningstjänstens livsviktiga funktioner, när hon talar ”Rosengårdsbarnens farliga lek”. En välvillig tolkning av Hotopps ”analys” är att den är ett utslag av ren naivitet och aningslöshet.

Så väl är det nog inte, utan den är snarare ett led i den medvetna strategi, som går ut på att förneka eller bagatellisera det våld och de hot, som vissa invandrarelement ligger bakom. Sedan gäller det att lägga skuldbördan på oss svenskar! Det är ALLTID vi svenskar som orsakar problemen! Enligt den förklaringsmodellen har alla, stenkastarna, våldtäktsmännen, rånarna, pyromanerna, väskryckarna, något förståeligt skäl att bete sig som de gör. Hotopp upprepar mantrat: ”Ilska i allmänhet? Utanförskap? ” Naturligtvis tillägger hon: ”fler brandmän med utländsk bakgrund”.

Varför frågar hon sig då inte; varför det bara är vissa invandrargrupper som tycks känna utanförskap? Vissa grupper, som också kommer från helt andra kulturer, t.ex. kineser, återfinns nog aldrig bland stenkastarna, och de ligger också generellt sett, mycket lågt i brottsstatistiken! Tydligen handlar det inte bara om avvikande utseende, utanförskap och främmande kultur! Oberoende av kulturell bakgrund, måste naturligtvis dock ansvaret ligga hos den enskilda individen!

”Problemet är gammalt. Liksom bränderna blossar stenkastningen mot brandmännen upp med jämna mellanrum”, skriver Hotopp. Visst det har hon alldeles rätt i. Stenkastare och mordbrännare har länge härjat i Frankrike och England. I Israel har man sedan länge haft stenkastande ”barn och ungdomar”. På senare år har istället barn och förståndshandikappade utrustats med dödliga själmordsvästar.

Detta är inga händelser orsakade av lekande barn, utan en del av en medveten långsiktig strategi för att undergräva de västerländska demokratierna. I Libanon har man snart nått ända fram. Libanon, en gång känt som Mellersta Österns Schweiz, har nu det islamistiska Hizbollah efter fyra decenniers förödande konflikter skaffat sig ett avgörande inflytande!

År efter år har det tjatas det om svenskarnas skuld och våra brister, istället för att göra något åt problemet. De utländska medborgare som attackerar och terrorisera livsviktiga samhällsinstitutioner och grundläggande fri- och rättigheter, ska naturligtvis utvisas ur landet! En självklar, enkel och effektiv lösning! I de fall det rör sig minderåriga, så ska föräldrarna hållas ansvariga för barnens beteende.

Element som ser vårt demokratiska samhälle som en fiende, något dekadent och ogudaktigt, som bör tillintetgöras med alla medel, bör självklart inte tillåtas verka här i landet på vår bekostnad!

Etiketter: , ,


Pusha