Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

måndag, april 20, 2009

Sensus utbildar islamska agenter!

Muslimska "fredsagenter" utbildas av Sensus* och Ibn Rushd i för svenska skattebetalares pengar. Projektet har resulterat till att det idag finns utöver 100 utbildade ”fredsagenter” och Sveriges första muslimska fredsrörelse; Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, som är en organisation som arbetar för fred i enlighet med islams budskap.

På sin hemsida skriver de: "Föreställningen om islam som en fredlig religion har varit otydlig för många människor".
Ja fred är ju knappast något som man kopplar till islam. Det finns väl knappast något land i historien där islamskt inflytande har gagnat freden? (Om vi inte räknar rent underkuvande och förtryck som fred).

Deras internationella huvudfrågor är: Uppmärksamma massakern i Srebrenica, ockupationen i Palestina och kriget mot terrorism.
(Observera att det inte är terrorismen som tycks vara huvudfrågan utan kriget mot terrorismen)

Inte så konstigt att Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa belönades med den Kristna Fredsrörelsens ickevåldspris 2009! Israels fiender tycks med automatik vara Svenska kyrkan vänner!

*Studieförbundet Sensus – ABSOLUT POLITISKT KORREKT!
(De deklarerar sin politiska korrekthet på en av sina affischer.)

Med andra ord: Studieförbundet som vänder kappan efter vinden i alla väder. Maktens trogna tjänare! Där bidragen finns – finns Sensus.


Pusha