Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

onsdag, januari 26, 2005

Ministerstyre i enpartistaten

Ovanstående rubrik, som väl fångar situationen i Sverige, finns att läsa på Timbros hemsida. Fakta som inte passar makten måste döljas! Att manipulera fakta är en nödvändighet för att dölja den katastrofala situationen i den svenska skolan. De pedagogiska institutionerna vid högskolorna har alltmer kommit att bli redskap för socialstatens ideologiproduktion och borde rätteligen kallas Ideologiska institutionen. Myndigheten för skolutveckling framstår mer som Myndigheten för ideologisk (s) utveckling.

Timbro skriver om det senaste flagranta politiska ingripandet :
”Tidigare i veckan presenterade Skolverket en uppmärksammad rapport om olika grundskolors effektivitet. En del av resultatet handlade om att friskolorna var effektivare än de kommunala skolorna och att de också bidragit till sund konkurrens och därmed förbättringar i de kommunala skolorna. Rapporten gav relevanta fakta om verkligheten. Skolminister Ibrahim Baylan var dock snabb med att rikta skarp kritik mot rapporten och den metod som använts. Några timmar senare drog den så kallade självständiga myndigheten Skolverket tillbaka rapporten, som därmed inte längre går att få tag på. Som tur var hade vi en utskrift av rapporten liggande på Timbro och en inskannad version finns länkad nedan. Vi ber om ursäkt för att den tekniska kvalitén inte är lika hög som originalets. "Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi" har tidigare gjort en liknande studie. Resultatet från denna studie ligger också i linje med det som presenterades i Skolverkets nu tillbakadragna rapport.”

Skolverkets rapport
Expertgruppens rapport

Etiketter:


Pusha

söndag, januari 23, 2005

Död-åt-familjen- konceptet är en destruktiv utopi!

I Svenska Dagbladet den 19/1 skriver Elise Claeson om den svenska hemmafrufobismen. Socialisterna har gjort allt för att utplåna dem. Men än ”lever drömmen om ett liv bortom socialstatens falska trygghet.”, skriver Elise hoppfullt. Måtte det vara sant! Vilken härlig vision Elise ger oss: ”I ett gott välfärdssamhälle ska familjer kunna leva på en inkomst, om de vill. Det kunde en svensk industriarbetarfamilj på 1960-talet, före särbeskattningen,…”

Kanske kommer svenska förskolebarn åter att få möjlighet att växa upp i trygghet och harmoni med sina föräldrar. Kanske kan åter ansvaret för uppfostran och omvårdnad hamna hos familjen. Med all säkerhet skulle skolan bli bättre när den kunde ägna sig åt det den är bra på; undervisning. Sveriges världsrekord i utbrändhet, långtidssjukskrivningar och bidragstagande skulle kanske upphöra. Ätstörningar, ADHD, Damp och kaoset i skolorna skulle förmodligen minska.

Finns den politiska kraft som krävs för att göra upp med de sociala ingenjörsikonerna (Alva Myrdal), vars ambition att krossa familjen genomfördes effektivare än deras trosfränder i Öststaterna lyckades med. Läs Elise Claesons kolumn!

Etiketter:


Pusha

Porrfria hotellrum krävs av kvinnogrupp

Ovanstående rubrik är från Sydsvenskan (pappersupplaga) den 23 januari 2005. Malmö kommun är en av de kommuner som har valt att lägga sig platt för feminismmaffian, som genom sitt statsunderstödda nätverk underminerar demokratiska fri- och rättigheter. De förhindrar vuxna människor att själv välja!– DE – den militanta feminismmaffian ska agera som smakdomare och förmyndare! DE underblåser och utför ibland rena sabotage- och terrordåd mot enskilda butiksinnehavare och andra näringsidkare. Istället för att staten försöker hindra dessa angrepp mot människor och egendom (statens primära uppgift!), pumpar de skattepengar in i feministnätverken.

Samhället ska arbeta för att minska våldet mot kvinnor, såväl som mot män! (se statistik på Erixons blogg torsdagen 2004-11-25 under rubriken ”Kvinnor slipper våld mer än män”. Men antivåldsarbetet ska bedrivas utifrån sakliga och ändamålsenliga grunder. Den statligt understödda fördomen, att pornografin skulle vara orsaken till kvinnovåldet, är ett utslag av hysterisk trångsynthet som strider mot empirisk fakta! Skulle fördomen stämma så borde kvinnovåldet i de porrfria muslimska kulturerna vara mindre än i de liberalare västdemokratierna! Så är inte fallet!

Ser vi på den tillgängliga statistik som BRÅ har sammanställt (BRÅ-rapport 1996:2, tabell 2.3), visar den entydigt på att män som kommer från ”porrfria” muslimska länder är kraftigt överrepresenterade när det gäller kvinnovåld och våldtäkter (upp till 20 gånger fler registrerade våldtäkter)! En av de få säkerställda makroundersökningar som kan belägga sambandet mellan porr och våldtäkter är den som gjordes i Danmark när pornografin ”släpptes fri” . Den visar entydigt på att våldtäkterna blev klart färre efter pornografins frisläppande!

Stoppa manipulationerna, förmynderiet och censuren! Försvara de demokratiska fri- och rättigheterna!

Etiketter:


Pusha

lördag, januari 22, 2005

Kloka och läsvärda ord om Bushs installationstal!

Dick Erixon kommenterar i sin blogg den 21 januari presidentens installationstal, bl.a. skriver han:

”Precis. Förut handlade internationell politik enbart om att skydda sig själv och låta övriga världen svälta, förtryckas och massmördas - så länge man själv inte drabbades på något sätt. President Bush inser att i en global värld kan vi inte låta mördandet och förtrycket pågå - världen är nu för liten. Vi kan inte leva i fred och frossa i välstånd, medan människor slaktas och halshuggs i andra delar av världen. Också de förtryckta måste få en chans i frihet, för att vår frihet ska vara tryggad.”

Läs Erixons kommentarer i sin helhet! Kul att någon kan höja blicken över den marxist-leninistiska svenska ankdammsnivån!

Etiketter:


Pusha

söndag, januari 16, 2005

Kommunal arabisk förskola i Malmö!

Nu tar arabiseringen av landet ytterligare ett kliv i Malmö. Istället för att lära sig svenska under den tid som barnen har lättast för att lära sig språket, ska de nu avskärmas från svenskan även på dagis. Den projektansvariga Gull-Britt Thorén säger enligt Sydsvenskan den 14/1: ”Alla forskning visar att de som fått lära sig sitt modersmål ordentligt har större möjligheter att lyckas både med svenskan och andra studier.” Att man med forskning kan bevisa det mesta, är allmänt känt. Naturligtvis innebär det inte att integrationen och språkinlärningen förbättras när barnen hindras att lära sig svenska. Dessutom lär barnen ha mycket goda möjligheter att lära sig arabiska i sin hemmiljö, där det med all säkerhet talas arabiska. Dock protesterar de borgerliga partierna i Malmö. Heder åt dem! (Läs artikel i Sydsvenskan).

Arabiska dagis är bara ett steg på vägen mot Eurabia, ett bevis för Fallacis tes att Europa håller på att islamiseras och att Europas så kallade välmenande intellektuella, kyrkan och det politiska etablissemanget, väljer att blunda för det muslimska hotet mot Europas kultur. Fallaci spår ett framtida Europa som en arabisk provins, Eurabia. Muslimernas främsta vapen i erövringen av Europa kommer inte bara att vara terroraktioner och muslimska mullors påmaningar utan fram för allt de muslimska kvinnornas fruktbarhet.

Etiketter:


Pusha

måndag, januari 10, 2005

Åt var och en efter hans behov!

Sliten trea byttes mot villa
Så lyder rubriken i Sydsvenskan den 10/1 2004. Ännu ett hårresande exempel på det tjusiga svenska bidragssamhället. Artikeln är utformad som ett vanligt "socialt engagerat" reportage men kan också ses som ett avslöjande reportage av det svenska bidragstivolit.
Redan i november 2004 inledde Sydsvenskan sitt sociala snyftreportage med den braskande rubriken ”Niobarnsfamilj snart hemlös”.

Nu har dock situationen lösts i svensk anda. Familjen kunde vid nyår flytta in i en trevlig tvåplansvilla på 178 kvadratmeter i centrala Arlöv! Pappan i familjen kom som flykting från Irak för fyra år sedan. I början bodde han ensam i en trerumslägenhet men sedan kom ju familjen… Naturligtvis ska ingen skugga falla på familjefadern, han hoppas att han ska kunna bidra till hyran när han får arbete. Dessutom har han faktiskt själv letat upp huset som nu skattebetalarna tvingas att finansiera.

Problemet är snarast den svenska sociallagstiftningen som knappast premierar arbete. Få av de heltidsarbetande kan drömma om att bo en stor centralt belägen villa. Och få av oss kan knappast drömma om att få de månadsbelopp i handen som en arbetslös niobarnsfader får. Faktum är också att om familjefadern skulle vilja ersätta bidragen med arbetsinkomster så måste han förmodligen hitta ett arbete där han tjänar en bra bit över 50 000 kr per månad (förmodligen kanske uppåt 100 000 per månad). Med kännedom om arbetsmarknaden och om den svenska lönenivån så lär det inte vara en lätt uppgift även om viljan finns.

Etiketter: ,


Pusha

Sociala ingenjörer belönas med professorstitlar!

Att utbildningsväsendet blir allt mer politiskt styrt i Sverige är knappast någon nyhet. Ett illustrativt exempel finns i en artikel om bostadsområdet Jakriborg, i senaste numret av Vår Bostad. Jakriborg som ligger mellan Malmö och Lund är ett fint exempel på New Urbanism-arkitektur och är mycket populärt. Den politiskt korrekte professor Anders Wilhelmsson på Konsthögskolan i Stockholm, uppfattar dock ”new urbanism som en konservativ rörelse vars enda mål är att bevaka medelklassens intressen.”

Det är beklämmande, om än inte förvånande att läsa hans socialistdogmatiska resonemang. Han låter som ett eko av de sociala ingenjörerna som lät utplåna våra historiska stadskärnor och tvingade folk att flytta in i monstruösa betongförorter. Att den politiska maktens lakejer får professorstitlar är ju dock inte så förvånande. Att de låter som en megafon för något gammalt kommunistparti är dock anmärkningsvärt även i Sverige.

Etiketter:


Pusha

lördag, januari 08, 2005

Naturen inte jämställd!

”Sverige inte jämställt”, anser Jämo. Enligt Sydsvenskan (7/1) menar Jämo att ”Män blir pappor, kvinnor blir föräldrar. Medan män kan välja är föräldraskapet för kvinnor ett icke förhandlingsbart ansvar.”
Syftar Jämo möjligtvis på den fundamentala orättvisa att kvinnor är havande i nio månader och att endast de har förmågan att amma barnen. Kanske är detta något som våra politiker borde kämpa för att ändra? Inga åtagande och kostnader tycks vara omöjliga när det gäller våra politikers vilja att härska och behärska. Mer skattepengar till jämställdhetsarbetet så ska nog den politiska ingenjörskonsten även besegra naturen.

Sydsvenskan skriver vidare: ”Många familjer sprider ut föräldrapenningsdagarna och förlänger på det sättet tiden hemma med barnet, det vill säga det är mammorna som sprider ut dagarna. Det kan verka rationellt, men hon förlorar sannolikt i löneutveckling och karriärmöjligheter.”
Inte en rad om eventuella fördelar för barnen! I jämställdhetsdebatten väger barnens väl och ve väldigt lätt!

Mer om feminism, se Erixons blogg den 23/11 2004 där han bl.a. skriver dessa tänkvärda ord: "Strävan efter jämställdhet går över meritokrati och att se människor som individer, inte över en ny sorts stalinism. Feminismen är jämställdhetens värsta fiende."

Etiketter:


Pusha

fredag, januari 07, 2005

32 barn – rekord i Malmö?

32 stycken med sina exfruar och fru! Visst är det tjusigt med mångkultur – orienten kommer närmare! De orientaliska patriarkerna har upptäckt fördelarna med Sverige och söker sig hit. Rena paradiset för dem; frikostiga barnbidrag, flerbarnstillägg, bidragsförskott, bostadsbidrag, fri tandvård, fri sjukvård*, fri tolkhjälp, fri advokathjälp, hemspråksundervisning, socialbidrag m.m. Det skulle inte annars vara så lätt att försörja 32 barn även om man hade haft ett arbete. (*Med tanke på den förekommande traditionen att könsstympa kvinnorna, är behovet av sjukvård extra stort, i synnerhet i samband med barnalstrandet.)

Bidragssverige är fantastiskt! Frihet att skaffa tjogtals barn utan att behöva ta ekonomiskt ansvar. Tack Mona!

Etiketter: ,


Pusha

Fallaci om Eurabia

Den fd vänsterliberala kulturpersonligheten och författarinnan Oriana Fallaci varnar enligt en artikel i Sydsvenskan för att Europa håller på tas över av muslimerna. Hennes böcker kommer att översättas till ett tjugotal språk. Dock ej till svenska!

Enligt Fallaci har muslimerna redan sådan makt i Sverige att de skrämt de svenska förlagen att inte översätta hennes böcker. ”I Sverige räcker det att mumla insh’allah för att bli svensk medborgare”, skriver hon. Tyvärr är inte artikeln tillgänglig på Sydsvenskan webbsida men den som vill läsa mer om henne, kan läsa här.

Etiketter:


Pusha

Integrationsproblem? Javisst –men när vi själva vill!

Att den svenska skolan inte fungerar är vida känt. Detta faktum har kanske bidragit till att allt fler arabiska föräldrar utnyttjar möjligheten att låta sina barn gå i muslimska skolor i sina hemländer (de som de har flytt från). Även här erbjuder Sverige makalösa möjligheter; barnen kan bo hos släktingar i hemlandet med bibehållna barnbidrag, flerbarnstillägg, bidragsförskott, bostadsbidrag m.m…. Dessutom kan mamman följa med och bo med barnen i sex månader i hemlandet. Det finns dock ett krav(!) om de vill behålla alla sina bidrag från de svenska skattebetalarna! Barnen måste komma till Sverige på sommarlovet!

Nu har det visat sig att det inte är så lätt att kontrollera om barnen kommer hem på sommarlovet, folk på de svenska bidragsmyndigheterna är redan överhopade med arbete. Det är kanske inte ens möjligt att kontrollera om mamman återvänder efter sex månader eller var pappan finns. När de svenska bidragsmyndigheterna söker föräldrarna är de inte alltid anträffbara. De har ju rätt att tillfälligt besöka sina barn. Folket som bor i deras svenska lägenhet är kanske bara tillfälliga inneboende??? De svenska myndigheterna kan tillfälligt strypa bidragen men måste sedan betala bidragen retroaktivt sedan föräldrarna har dykt upp i landet.

Systemet med att barnen går i muslimska skolor i arabvärlden befrämjar knappast deras integration i Sverige. Å andra sidan är det ganska lockande att kanske ha 30-50000 kr i svenska bidragspengar per månad(!!!) i ett land där kanske många arbetare tjänar några tusenlappar per år. Bidragssverige är fantastiskt! Tack Mona!

Etiketter: ,


Pusha