Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

måndag, juni 30, 2008

Slöjtvånget måste bekämpas!

Erik Svenning skriver idag på ledarsidan om den skandalösa rättsprocessen mot Enighet, som jag skrev om igår. Han trippar försiktigt på tå i sin kritik av DO. Inte ett ord om att muslimska kvinnor mycket ofta är tvingade att bära slöja, och att det tvånget borde vara angelägnare att bekämpa, än tvånget att följa våra gemensamma regler, som gäller lika för alla!

Skadeståndskraven bör ses i sitt historiska och teologiska sammanhang! I sura 9:29 i Koranen uppmanas muslimerna att invadera de otrognas länder och tvinga dem att leva som dhimmis:
Striden mot dem, som ej tro på Gud och den yttersta dagen, ej helighålla vad Gud och hans apostel förklarat heligt och ej bekänna sanningens religion, dem, som fått skriften, nämligen, tills de villigt giva skatt och ödmjuka sig!”

De otrogna har som regel haft tre val: antingen konvertera till islam, leva som dhimmis, eller bereda sig på krig. Att leva som dhimmi innebär att man som icke-muslim lever under sharia, islamisk lagstiftning. Dhimmiskapet har naturligtvis tolkats olika genom tiderna. Jizyah är den särskilda skatt som vi dhimmis enligt Koranen skall betala (skadestånd?). Gemensamt för de flesta islamska rättsskolor genom historien, är också att dhimmis skall förnedras och leva under apartheid-bestämmelser.

Under hotet från islamisterna (mord, terroristattentat, bojkotter m.m.) tycks Europa böja sig för Koranens påbud. Vi giva skatt och vi ödmjukar oss!

Etiketter:


Pusha

söndag, juni 29, 2008

Diskrimineringscirkusen fortsätter!

Idrottsföreningen Enighet stäms av DO för diskriminering, kan vi läsa i Sydsvenskans pappersupplaga. Jag skrev nyligen här i bloggen om hur denna lönsamma diskrimineringsindustri växer och frodas. Den muslimska kvinnan ville inte följa det generella förbud mot huvudbonader som gällde alla!

Hon ska nu med en stab av skattefinansierade juristers hjälp, driva en process i Malmö tingsrätt, för att tilltvinga sig ett skadestånd på 50 000 kr för påstådd ”kränkning”! Till saken hör att Enighet redan har fått böja sig för muslimernas krav, och tillåter sedan årsskiftet huvudbonader.

Medan gamla och sjuka ständigt får vidkännas drastiska besparingar, finns det inga gränser på penningflödet när det gäller vissa grupper, som anses förmer än vanliga ”svennar”!

Etiketter:


Pusha

Maffiametoder hotar yttrandefriheten!

Hoten mot vår personliga integritet har diskuterats intensivt i samband med FRA-lagen. Samtidigt använder små extremistorganisationer maffialiknade metoder för att begränsa yttrandefriheten och beröva medborgarnas deras valfrihet när det gäller trycksaker.

Denna gång är det en bensinstation i Piteå som ”hotades av blockad av fackförbundet Syndikalisterna sedan en anställd protesterat mot att behöva sälja porrtidningar. Nu har mackens vd beslutat att arbetsplatsen ska bli helt porrfri.” (Sydsvenskan och Affärsvärlden)

Det är synnerligen farligt för yttrandefriheten om vi tillåter små extremistorganisationer att avgöra vad vi medborgare ska kunna läsa. Denna gång handlar det om pornografi, och då tiger eller hurrar naturligtvis hela pk-etablissemanget.

Annat hade det varit om man hade försökt att göra arbetsplatser ”kommunistfria”, t.ex. att man förhindrade all litteratur som förespråkade massmördarideologier som kommunismen, att säljas i bokhandlar. Då hade vi säkert fått en livlig debatt i massmedia - med all rätt! Yttrandefriheten är fundamental i en demokrati. Vi bör inte acceptera att små extrema rörelser avgör, vilken litteratur och tidningar vi ska ha tillgång till!

Etiketter: ,


Pusha

lördag, juni 28, 2008

Legalisera cannabis?

Det finns några samhällsfrågor där all nyanserad samhällsdebatt nästan helt lyser med sin frånvaro. De som är kritiska mot massinvandringen och islamiseringen stämplas som ”rasister” av massmedia. Alla försök till att lyfta fram fakta och argument som strider mot etablissemangets ”mångkulturella” dogmer bekämpas med alla tillgängliga medel.

Det finns dock en fråga som där enögdheten och bristen förnuft är än tydligare; den svenska ”narkotikadebatten”! Att tala om debatt är knappast möjligt. Ve den som inte skanderar med i de politiskt korrekta propagandaparollerna! Som den mest sanslösa: ”Ett narkotikafritt samhälle”. Var och en som har någon seriös kunskap om ämnet vet att parollen saknar all verklighetsförankring.

I Sydsvenskan kunde vi igår läsa att våra goda grannar danskarna är ”Europas överlägset mest haschrökande folk. Varannan dansk mellan 16 och 34 år har provat att röka cannabis.”
En nyligen publicerad studie visar att ”Över 13 miljoner européer har använt cannabis den senaste månaden och uppskattningsvis en av fem vuxna i Europa har provat …”

Det är beklagligt att Sydsvenskans ledare idag främst skrålar med i tullens ständiga fikande efter mer resurser och makt! Ledaren får mig att tänka på följande citat från The Economist: "WHATEVER illicit drugs do to the behaviour of those who consume them, their effect on policymakers is to destroy common sense."

Varför ska inte vuxna människor istället få avgöra vilka ”berusningsmedel” de vill använda. Precis som vid allt bruk, finns det alltid en risk för missbruk och beroende. Det gäller naturligtvis i hög grad alkohol och tobak, de två droger som vållar i särklass störst skador, flest döds- och sjukdomsfall. Att kriminalisera bruket skulle dock medföra än större problem.

Detsamma gäller de narkotikaklassade drogerna, kriminaliseringen skapar större problem än de löser. Naturligtvis gäller det främst kriminaliseringen av cannabis. I praktiken är ju dock cannabis en allmänt accepterad drog i de europeiska kulturländerna. Den svenska narkotikapolitiken är dock lika rigid som den i forna Östtyskland!

Polis och tull lägger en mycket stor del av sina resurser på att jaga och trakassera skötsamma medborgare istället för att avvända sina resurser till att skydda liv och egendom!

Etiketter:


Pusha

söndag, juni 22, 2008

Dårarnas paradis!

Redan 1993 publicerades Lorentz Lyttkens essä Den goda viljans eget paradis. Dagligen besannas hans farhågor. På omslaget till essän kan vi bl.a. läsa:

”Det är den politiska kulturen – den goda viljan – som är Sveriges huvudproblem. Och där den gör sig bred växer antalet behövande. Företagsamheten förtvinar under den goda viljans domvärjo. Om inte den politiska kulturen – den goda viljan – förändras kommer på sikt krisen att fördjupas.” … ”Den politiska kulturen har länge präglats av tron att skattemedel är en fri nyttighet som bör fördelas till behövande.”

Bland Sydsvenskan alla alldagliga rubriker om väskryckning, misshandel, våldtäkter och skottlossning, kan vi läsa en som väldigt väl illustrerar våra problem, ett tydligt exempel på att vi lever i Den goda viljans eget paradis. Kanske borde vi idag tala om helvete eller dårhus, istället för paradis? Läs Malmö stad bryter mot barnkonventionen och häpna!

Som sagt; där den Goda viljan gör sig bred växer antalet behövande! De anhöriga strömmar till Sverige och förväntar sig att de svenska skattebetalarna ska ordna ett boende, som många svenskar aldrig har åtnjutit, och som för de flesta i världen framstår som ett ouppnåeligt lyxboende. Ju mer de svenska politikerna vräker ut av VÅRA pengar, ju fler anhöriga strömmar det hit och värre blir problemen.

”Bara de två första månaderna i år sökte 52 barn bistånd på socialtjänsten i Rosengård. Det är lika många som under hela 2007.”

Rosengårds stadsdelsfullmäktiges ordförande Andreas Konstantinides (s) anar förmodligen inte hur rätt han har, när han säger:
”Jag är rädd för att vi bara har sett början och jag hoppas att kommunstyrelsen kan ställa krav på regeringen. Situationen på Rosengård är hela Malmös och hela Sveriges problem.”

Tyvärr är det nog helt fel krav han åsyftar. Hans krav kommer med all säkerhet att förvärra Sveriges problem! Han skäms förvisso! Dock inte för att hans politik förstör Sveriges framtid!

Etiketter: ,


Pusha

onsdag, juni 18, 2008

Systematisk terror mot vitala samhällsfunktioner!

Dagens ”Signerat” Sydsvenskan försöker bagatellisera den systematiska terrorn mot räddningstjänstens livsviktiga funktioner, när hon talar ”Rosengårdsbarnens farliga lek”. En välvillig tolkning av Hotopps ”analys” är att den är ett utslag av ren naivitet och aningslöshet.

Så väl är det nog inte, utan den är snarare ett led i den medvetna strategi, som går ut på att förneka eller bagatellisera det våld och de hot, som vissa invandrarelement ligger bakom. Sedan gäller det att lägga skuldbördan på oss svenskar! Det är ALLTID vi svenskar som orsakar problemen! Enligt den förklaringsmodellen har alla, stenkastarna, våldtäktsmännen, rånarna, pyromanerna, väskryckarna, något förståeligt skäl att bete sig som de gör. Hotopp upprepar mantrat: ”Ilska i allmänhet? Utanförskap? ” Naturligtvis tillägger hon: ”fler brandmän med utländsk bakgrund”.

Varför frågar hon sig då inte; varför det bara är vissa invandrargrupper som tycks känna utanförskap? Vissa grupper, som också kommer från helt andra kulturer, t.ex. kineser, återfinns nog aldrig bland stenkastarna, och de ligger också generellt sett, mycket lågt i brottsstatistiken! Tydligen handlar det inte bara om avvikande utseende, utanförskap och främmande kultur! Oberoende av kulturell bakgrund, måste naturligtvis dock ansvaret ligga hos den enskilda individen!

”Problemet är gammalt. Liksom bränderna blossar stenkastningen mot brandmännen upp med jämna mellanrum”, skriver Hotopp. Visst det har hon alldeles rätt i. Stenkastare och mordbrännare har länge härjat i Frankrike och England. I Israel har man sedan länge haft stenkastande ”barn och ungdomar”. På senare år har istället barn och förståndshandikappade utrustats med dödliga själmordsvästar.

Detta är inga händelser orsakade av lekande barn, utan en del av en medveten långsiktig strategi för att undergräva de västerländska demokratierna. I Libanon har man snart nått ända fram. Libanon, en gång känt som Mellersta Österns Schweiz, har nu det islamistiska Hizbollah efter fyra decenniers förödande konflikter skaffat sig ett avgörande inflytande!

År efter år har det tjatas det om svenskarnas skuld och våra brister, istället för att göra något åt problemet. De utländska medborgare som attackerar och terrorisera livsviktiga samhällsinstitutioner och grundläggande fri- och rättigheter, ska naturligtvis utvisas ur landet! En självklar, enkel och effektiv lösning! I de fall det rör sig minderåriga, så ska föräldrarna hållas ansvariga för barnens beteende.

Element som ser vårt demokratiska samhälle som en fiende, något dekadent och ogudaktigt, som bör tillintetgöras med alla medel, bör självklart inte tillåtas verka här i landet på vår bekostnad!

Etiketter: , ,


Pusha

måndag, juni 16, 2008

Än finns det hopp!

Sverigedemokraterna har för första gången nått över fyraprocentsspärren i en Sifomätning. Vi får hoppas att partiledaren Jimmie Åkesson får rätt när han säger:
”Det är oerhört viktigt psykologiskt och mätningen befäster vår position som ett parti som närmar oss riksdagen. Många osäkra väljare känner nog att vi är mer trovärdiga nu”.

Om SD får en vågmästarroll i riksdagen, finns det hopp om att vi kan få ett lika regeringsdugligt alternativ som i Danmark, där danskt folkeparti har ett visst inflytande. Förutom en ansvarsfull invandringspolitik har de också mindre arbetslöshet och betydligt bättre löner.

För förmodligen speglar Åkesson verkligheten när han inte kunde ”nämna ett enda samhällsproblem som han inte anser har med invandringen att göra.”
Mångmiljardbidragen och mångmiljardkostnaderna som massinvandringen orsakar, påverkar naturligtvis alla samhällssektorer, från försvar till teaterns kulturbidrag! Således kan SD förhoppningsvis också bidra till att rädda det som återstår av det svenska försvaret.

”Dags för riksdagspartierna att vakna ur mellanvalsslummern och ge tydligare besked”, skriver Sydsvenskans ledare idag. Ja, de bör inse att det är hög tid att göra något för att stoppa massinvandringen av element som föraktar vår västerländska demokrati och hotar våra individuella fri- och rättigheter!

Visserligen är SD inget liberalt parti, men när det gäller den absolut viktigaste framtidsfrågan för oss, våra barn och barnbarn, så är de nu det enda parti som på allvar är beredda att förhindra att Sverige på sikt förvandlas till ett nytt Bosnien eller ett nytt Libanon.

Om SD dessutom plockar röster från vänsterblocket och miljöpartiet, så lär knappast Sverige bli ett sämre land att leva i. Visserligen måste vi liberaler och EU-vänner, inse att vi får en rejäl dos EU-fientlighet, när vi endast av en orsak röstar på SD; deras realistiska syn på massinvandringen och islamiseringshotet!

Sydsvenskans ledarsida försöker förvrida saklig kritik mot massinvandringen, genom att stämpla den som ”främlingsfientlig”. Det är en smutsig och sliten retorik, som har föga med verkligheten att skaffa! Det handlar inte om hudfärg eller födelseland! Det finns stora grupper av invandrare som välkomnas och respekteras av svenskarna. Invandrare som respekterar våra lagar, vår kultur och våra demokratiska fri- och rättigheter.

Att folk inte är beredda att försörja invandrare som föraktar, hotar och våldför sig på våra lagar, vår egendom och våra liv, är inte ett utslag av främlingsfientlighet! Det är sunt förnuft!

Etiketter: , ,


Pusha

tisdag, juni 10, 2008

Etablissemangets springpojke förvränger verkligheten!

kultursidan i dagens Sydsvenska, förvränger en av etablissemangets springpojkar åter igen verkligheten. Han framställer de trevande försöken att försvara individens frihet mot den islamistiska totalitarismen som ”nationalistisk uteslutningspolitik”.

Att Europa efter flera blodiga massmord, bl.a. i Madrid och London, mord på homosexuella och konstnärer, bl.a. Pim Fortuyn och Theo van Gogh, och hätska angrepp och mordhot mot dem som vågar hävda de europeiska frihetsidealen, nu börjar inse att friheten måste försvaras, är inte ett utslag av nationalism!

Läs Bruce Bawers synnerligen angelägna bok While Europe Slept: How Radical Islam is Destroying the West from Within. En bok som beskriver hur Europa håller på att förvandlas till ett muslimskt Eurabien. Beställ den här (108 kr)!

Det är hög tid att vi värnar friheten och den individuella mångfalden i Europa mot den inskränkta och intoleranta islamismen! Det är då också hög tid att avslöja ”femtekolonnarna” och de ”nyttiga idioterna” i totalitarismens tjänst.

Läs den nu innan det är för sent!!!

Etiketter: ,


Pusha

Självklart ska människor behandlas lika! Men ...

Självklart ska människor behandlas lika! Det är dock uppenbart att många utnyttjar möjligheten att anklaga folk för diskriminering. Det är ett bekvämt sätt att avvisa alla omgivningens krav. Krav som gäller (borde gälla) för alla i samhället oberoende av etniskt ursprung. När en etnisk svensk tillrättavisas i samband med ett störande eller socialt oacceptabelt beteende, ser alla det som något självklart och nödvändigt - ett grundläggande fundament för en fungerande samhällsordning!

När någon med huvudduk blir tillrättavisade på samma grunder, är det mycket troligt att det genast utslungas anklagelser om diskriminering! Inte bara som ett bekvämt sätt att visa ”svennarna” att de inte ska ”ta sig ton”, utan också som en cynisk affärsidé!

Det har ju visat sig att man kan få fantastiska skadestånd genom att provocera fram situationer där man kan anklaga en näringsidkare för rasism. Till sin hjälp har man en skattefinansierad stab av jurister, vars enda levebröd består av att uppspåra ”rasism och etnisk diskriminering”. Det är ju nödvändigt för denna ”diskrimineringsindustri” att visa att de behövs, så att de kan behålla sina jobb och helst också utöka sin organisation (få mer makt och mer anslag).

Till sin hjälp har de en kår av journalister, som nästan undantagslöst och aningslöst tar parti för de ”diskriminerade”. Mediabilden blir en självuppfyllande profetia, då knappast någon i Sverige kan ha undgått att se vilket perfekt och bekvämt verktyg ”diskrimineringsvapnet” är. Både för att kunna uppträda utan ansvar, men också för att få rejäla skadestånd för sitt antisociala eller rentutav kriminella beteende!

Fenomenet har länge varit känt i USA. Tom Wolfe skildrar det bl.a. i sin berömda och mycket läsvärda bok Fåfängans triumf (1988). Affärsidén är lika enkel som lönsam: ”Antidiskrimineringsgruppen” anklagar främst restauranger för diskriminering och organiserar sedan demonstrationer utanför, tills restaurangerna finner det för gott att betala skadestånd. Det var dock nog inte lika illa där som här, eftersom ”antidiskrimineringsgruppen” där förmodligen drevs i privat regi, och inte som här, där våra skattemedel används till ”utpressningen”.

Idag kan vi läsa om att Kapp-Ahl anklagas för etnisk diskriminering. Huruvida det i detta enskilda fall, rör sig om verklig diskriminering eller endast är ett utslag av ovan beskrivna mönster, kan jag naturligtvis inte avgöra på basis av endast tidningsuppgifterna.

Etiketter: ,


Pusha

söndag, juni 08, 2008

Wilhelm Moberg talar till oss!

Vilhelm Moberg brukar räknas som en av Sveriges största författare genom tiderna. Han var också en av Sveriges absolut främsta journalister och samhällsdebattörer. Ur karga och enkla förhållanden danades en av de främsta kämparna mot de totalitära lärorna och för friheten.

”Mobergs tydligt anti-nazistiska hållning uppmärksammades inte enbart i Sverige. I nazityskland brändes Rid i natt! på nazisternas bokbål. Mobergs modiga och idoga agiterande mot nazismen och kommunism ställde dock till med problem även i Sverige. Självcensuren som var i bruk under kriget fick till följd att Moberg fick allt svårare att få sina debattinlägg publicerade.” (Känns det igen???)

Bloggen I mitt Sverige citerar i samband med Nationaldagen Wilhelm Mobergs Svensk strävan (1941), som inleds med dessa idag, mycket angelägna strofer:

"Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.”

Idag skulle de som kryper för totalitarismen (islamismen) naturligtvis också försökt att tysta honom, genom att stämpla honom som rasist. Nazistsympatisör hade de dock knappast kunnat kalla honom. Hans frihetsbudskap är minst lika angeläget idag! Sprid hans frihetsbudskap! "Rid i natt!"
Läs hela texten på bloggen I mitt Sverige!

Etiketter:


Pusha

fredag, juni 06, 2008

Skolan i sanningens och demokratins tjänst!

För att skolan skall kunna axla sin roll som värn för demokrati och tolerans måste alla lärarstudenter få med sig samhällskunskap och historia i sin utbildning, skriver Metta Fjelkner, LR, och Eva Swartz, Natur & Kultur. Jag instämmer till hundra procent i denna uppmaning, men sedan följer en synnerligen enögd och snedvriden verklighetsbeskrivning. De varnar för att nazistiska partier och organisationer försöker påverka våra barn och ungdomar med flygblad och klistermärken. Enligt Sveriges Radio, har man på var femte skola hittat propaganda från främlingsfientliga grupper.

Med tanke på att alla som ifrågasätter massinvandringen stämplas som ”främlingsfientliga”, så torde SR:s undersökning vara av begränsat värde! Det är också ett välkänt faktum, att det nog på samtliga skolor kan hittas antisionistisk och vänsterextrem propaganda. Detta tycks dock inte oroa Fjelkner & Swartz. Trots att dessa grupper dagligen och i stor omfattning, attackerar judar och politiska motståndare.

De oroas även av att åtta procent av svenskarna tänka sig rösta på de "främlingsfientliga" Sverigedemokraterna. Inte med ett ord oroas de över att kommunistpartierna eller dess light-variant Vänsterpartiet har ännu fler faktiska röster och sympatisörer. Vänsterpartiet kan naturligtvis också liknas ”vid en politisk dammsugare som söker människor som är arga och besvikna på samhället”.

Undersökningen Yttrandefriheten i skolan, visade att tio procent av eleverna i grundskolan ansåg att alla inte har lika människovärde, vilket inte är överraskande, när en liknande procentandel av eleverna är uppvuxna med Koranens hatfyllda budskap, där människors olika värde betonas, såsom:
2:187 ”Döda dom varhelst ni påträffar dom och driv ut dem från varje plats, från vilken de driver ut er, …… och strider de mot er, så döda dem! Sådan är de otrognas lön!”
Islam är en unik religion genom att betona människors olika värde och genom sitt sätt att uppmana till mord och våld mot icke-muslimer. (Se våldsuppmaningar i Koranen)

Arton procent såg homosexualitet som en sjukdom, vilket också stämmer väl överens med den officiella synen i den muslimska världen!

33 procent av eleverna tyckte att det talas för mycket om nazismen och utrotningen av judar. Det är oroande, men med tanke på att en stor del av våra elever i grundskolan kommer från muslimska länder så är det inte helt överaskande. De kan via arabisk satellitkanaler dagligen serveras judehat och antisionistisk propaganda. Det senare serveras också via SR och övriga svenska massmedia.

Dessutom har vi ett stort antal socialister av olika schatteringar, som inte försummar något tillfälle att misskreditera Israel och judarnas rätt till en egen stat. Dessa båda grupper utgör med stor sannolikhet en bra bit över 30 procent av de 33 procent som tycker att det talas för mycket om nationalsocialismen och utrotningen av judar.

Jag håller med om att lärare och skolor måste ha rätt förutsättningar i sitt svåra arbete. Kunskap i ämnen som historia och samhällskunskap är i detta sammanhang avgörande och måste uppvärderas! Jag håller också med om att alla lärarstuderande – oavsett inriktning – måste få med sig dessa ämnen i sin utbildning för att kunna ta debatten och samtalen med eleverna på ett kvalificerat sätt.

Med tanke på den ensidiga och vänstervinklade verklighetsbild som paret Fjelkner och Swartz servererar oss, så borde det slås fast att lärarna också ska vara sakliga och objektiva, istället för att förvränga fakta, så att det passar maktelitens politiskt korrekta verklighetsbild!

Etiketter:


Pusha

tisdag, juni 03, 2008

Regeringen vill tvinga Vellinge att bli ett nytt Landskrona!

Det är ett hot mot självstyret och den lokala demokratin! Om förslaget genomförs är det ett avskyvärt svek av moderaterna i riksdagen. Läs min tidigare blogg om vellingebornas hedervärda motstånd mot massinvandringen. (Se också artikel i Sydsvenskan)

Vi får hoppas att de vellingebor som känner ansvar för landets och sina barns framtid, i så fall röstar på SD i riksdagsvalet! Inte för att SD är något perfekt parti, men i en sådan situation det enda rimliga alternativet.

Det blir en effektiv protest mot rikspolitikernas maktfullkomlighet. Lokalt kan man ju dock fortsätta att rösta på Göran Holm och andra förnuftiga politiker som vägrar att böja sig för makteliten i Stockholm.

Etiketter: ,


Pusha

Tina Rosenberg förolämpar arbetarklassen!

Är Tina Rosenberg bara ett olycksfall i den tjänstetillsättning som sker vid våra universitet och högskolor, eller är hon ett exempel på att vänsteråsikter är starkt meriterande, vid utdelande av professorstitlar och utnämnande av hedersdoktorer?

Feministen Chandra Talpade Mohanty har nu utnämnts till hedersdoktor vid Lunds universitet. Sydsvenskan skriver: ”I två decennier har den internationellt erkända professorn debatterat frågor kring genus och etnicitet”

Erkänd av vem kan man fråga? Här nedan följer en del citat från artikeln som visar på hennes ideologiska hemvist. Jag har markerat vissa begrepp med fetstil. En person som flaggar med dessa begrepp har med all säkerhet en stor fördel framför andra kandidater, som saknar dessa korrekta åsikter.

”Hon har bara besökt Sverige ett fåtal gånger men konstaterar att hon har saknat färgade kvinnor på universiteten. ”
Diskussionerna om etnicitet och klass och hur de påverkar icke-vita kvinnor verkar inte vara så dominerande här.”
”– Kriget i Afghanistan och Irak har rättfärdigats med att kvinnorna där behöver räddas av amerikanska styrkor. Det skiljer sig inte från britternas beteende i Indien som menade att de räddade bruna kvinnor från bruna män. Det är viktigt att identifiera spåren av kolonialism eftersom det är en historisk kontinuitet.
Hon kallar sig själv för antiimperalist och är ofta skarp i kritiken mot USA. Men hon påpekar samtidigt att den antirasistiska diskussionen i USA är väldigt utvecklad och att många kvinnor från Syd innehar prominenta positioner.”
Rasism är ett återkommande tema i Chandra Talpade Mohantys forskning.”

Dock tycks även hon ha chockats av Tina Rosenbergs aggressiva beteende, och artikeln slutar med hennes försäkran:

”– Jag är en väldigt trevlig person. Jag är inte aggresiv.”

Det måste svida i skinnet på Tina Rosenberg att Talpade Mohanty fick se vilken låg nivå hon befinner sig på. Den enda anledningen till att Tina Rosenberg ”överhuvudtaget var med på promotionsfesten var att henne egen fakultet hade utsett Chandra Talpade Mohanty till hedersdoktor.”

Nästan som Kejsarens nya kläder. Synd att den lilla pojken saknas vid tillställningen, som pekar och säger: ”Kungen har inga kläder!”

Tina tvingas idag ursäkta sitt galna beteende och gör då ännu ett klavertramp, då hon förolämpar arbetarklassen när hon säger:
”… det är mycket möjligt att det var min arbetarklassmässiga vänsterpolitiska ryggmärg som reagerade och som vanligt ledde mig fel i sådana här sammanhang.”

Att det är något som leder henne fel är uppenbart, men att försöka göra sina nipprigheter till något arbetarklassmässigt, är minst sagt långsökt och kränkande. Hennes bild av arbetarlassen är nog lika skev som hennes övriga verklighetsbild. Däremot kan det nog vara hennes ”vänsterpolitiska ryggmärg som reagerade och som vanligt ledde” henne fel.

En ryggmärg som tyvärr även tycks ha kommandot i hennes ”forskning”! I den akademiska världen borde det ju vara hjärnan och tänkandet som styr!

Etiketter:


Pusha

söndag, juni 01, 2008

Hysterisk ”professor” tappar den akademiska fernissan (igen)!

Tina Rosenberg, ”professor i genuskunskap” visade tydligt sina ”akademiska meriter” igår, när hon vid den högtidliga promoveringsmiddagen fick ännu ett av sina hysteriska utbrott (Sydsvenskan). Skrämmande att professorer nu också tillsätts på rent politiska grunder och att vi skattebetalare vår betala för galenskaperna!

Den som söker på nätet får snabbt bekräftat att hennes hysteriska tokerier inte är av tillfällig art. På en av de många träffarna erbjöds det dock en praktisk lösning på problemet, som kan hjälpa oss medborgare och kanske också kan få Tina Rosenberg att sansa sig: Starta fond som erbjuder extremfeminister pengar för att flytta till mellanöstern!

Etiketter:


Pusha