Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

fredag, september 07, 2007

Utvisa våldsverkarna!

En polis attackerades under oroligheterna på Rosengård igår. Det började som vanligt med att någon satte eld i ett par containrar. Brandkåren vågade (kunde) inte köra fram förrän polisen hade anlänt. Mycket folk samlades och polisbilen demolerades. En el-station saboterades också, så att 150 lägenheter blev strömlösa.

Trivialt kanske, men ständigt återkommande och eskalerande, när samhället inte reagerar konstruktivt. Endast en massa tjafs, mer bidrag och projekt. Till ingen nytta! Det finns ingen anledning att vi ska låta våldsverkarna stanna och förstöra vårt samhälle. Utvisa dem! De misskrediterar och förstör för de flyktingar som försöker leva här i fred och harmoni.

Etiketter: ,


Pusha

SD kräver kraftfullt fördömande av muslimsk kravlista!

De muslimska ambassadörerna förväntas vid mötet med statsminister Fredrik Reinfeldt, bl.a. kräva inskränkningar i den svenska yttrandefriheten, och tillsättandet av ett nytt utskott som skall bekämpa kritik av islam!!!

Sverigedemokraternas fördömer i mycket skarpa ordalag de muslimska ländernas angrepp och bristande respekt för Sveriges suveränitet och demokratiska styrelseskick. Om inte statsministern, mycket kraftfullt protesterar mot det angrepp som ambassadörernas kravlista innebär, och mycket tydligt markerar sitt stöd för yttrandefriheten, så kommer sverigedemokraterna, som en manifestation för yttrandefriheten och vårt oberoende, att publicera Lars Vilks Muhammedteckningar på sin hemsida.

- De muslimska ambassadörernas krav innebär ett helt oacceptabelt angrepp på Sverige som nation och blottlägger en skrämmande brist på respekt och förståelse för demokratins grundprinciper.

- Jag förutsätter att statministern vid morgondagens möte mycket kraftigt kommer att protestera mot de framförda kraven, samtidigt som han tydligt markerar att den svenska yttrandefriheten inte är förhandlingsbar. Om så inte sker ser vi oss tvungna att under morgondagen publicera Lars Vilks Muhammedteckningar på vår hemsida, som en manifestation för yttrandefriheten och Sveriges oberoende, säger Jimmie Åkesson.

Sysvenskan skriver: ”I dag lär Fredrik Reinfeldt väga sina ord på guldvåg för att inte bråket om Lars Vilks lilla Muhammedhund ska eskalera till en liknande brand.”
Det är stor risk för att statsministern följer den svenska linjen att krypa för islamisternas hot. Men att vika sig för terrorhot är detsamma som att uppmuntra terrorismen.

Istället borde Sverige se till att skaffa sig legala möjligheter att upphäva medborgarskap för dem* som aktivt underblåser terrorismen i sina försök att inskränka våra grundläggande fri- och rättigheter. De som flyr hit får anpassa sig till vår demokrati! Vi ska inte behöva införa deras totalitära samhällsskick, som de hävdar att de har flytt från!

(*Ofta skattefinansierade organisationer som gör sig till talesmän för alla muslimer. Dessa utgör den politiska grenen av terrororganisationerna och är en viktig del av terroristernas strategi! Jmfr IRA/SinnFein och ETA/Batasuna)

All heder åt SD som försvarar demokratins grundläggande rättigheter. Vi får hoppas att även andra partier vågar stå upp till frihetens försvar!

Etiketter:


Pusha

Vänsterhuliganerna utbuade av Nørrebroborna

De antidemokratiska vänsterhuliganerna som regelmässigt kallas ungdomar av sina allierade inom media, möttes igår av de boende som protesterade mot vänsterextremisternas våld och vandalism.

Det är på tiden att vanligt folk börjar protestera mot dessa fascistoida våldsverkare, inte minst här i Sverige. Ett första steg vore att strypa de skattemiljoner som de får i bidrag för att finansiera sin verksamhet och sina våldsaktioner, som ofta bedrivs under ”antirasistisk” täckmantel. (Se artikel)

Etiketter:


Pusha

torsdag, september 06, 2007

Politisk korrekthet löper amok!

Sydsvenskan har idag en ovanligt läsvärd ledare! Till min glädje kommenterar den de politiskt korrekta lakejerna, som jag skrev om igår, rektorn i Malmö och bibliotekschefen i Trelleborg (se nedan).

Ledaren beskriver deras agerande som politisk korrekthet som löpt amok! Vi får hoppas de politiskt ansvariga inser allvaret i de båda tjänstemännens agerande och ser till att förpassa dem till mindre ansvarsfulla poster.

SKRIV till deras chefer och kräv att medlöparna som undergräver våra demokratiska fri- och rättigheter avskedas!

Utbildningschefen i Klagshamn: mats.baath@malmo.se
Kulturchefen i Trelleborg: kultur@trelleborg.se

Etiketter:


Pusha

onsdag, september 05, 2007

Lars Vilks föredrag stoppas i Trelleborg

Apropå maktens lydiga lakejer (se föregående inlägg), så finns det också de som Lenin kallade nyttiga idioter. Om en sådan kan vi också läsa om i dagens tidning:

Trelleborgs bibliotek ställer in ett planerat föredrag med Lars Vilks. Den säkert välmenande kulturchefen, som räds islamisterna och vänsterhuliganerna, väljer att stoppa föredraget. Han tycker det är bättre att offra vår yttrande- och mötesfrihet än att stöta sig med islamisterna. Han vill inte ha en diskussion om Muhammedteckningarna.

- Om Lars Vilks kommer hit bäddar man för att den diskussionen kommer upp, säger han. Jag tycker att det är onödigt.

Gud hjälpe oss, när de som har tillsatts för att värna vår kultur, istället tar på sig rollen som censorer som ängsligt böjer sig för de demokratiska friheternas dödgrävare!

Etiketter:


Pusha

Fotbollströjor stoppade på skolfotot

Vi känner igen dem från historien. Maktens lydiga lakejer, som för den snöda karriärens skull, begår vilka dumheter eller avskyvärda handlingar som helst. De mest ökända exemplen av dessa karriärister som bara hävdar att de följer lagen, minns vi från Tredje riket. Tjänstemännen som nitiskt följde lagen och förverkligade nationalsocialismens mardrömslika lagstiftning, ofta under förevändning om att de tjänade en god sak. I själva verket var de ömkliga karriärister som saknade moralisk resning och som lydigt skulle tjäna vilken herre som helst.

Samma andas barn, kan vi läsa om i dagens tidning. En rektor som lystet fikar efter att klättra på karriärstegen, som lydigt och plikttroget utför vad han tror att makthavarna förväntar sig. Han förbjuder eleverna att ha svenska landslagets tröjor på sig på skolfotot. Hans lismande argument följer lakejernas ökända mönster:

– Det står i vår läroplan att vi ska arbeta mot främlingsfientlighet och intolerans. En fotbollströja står ju inte för det, men i grupp så kan det uppfattas på det sättet. Det vill jag bespara oss, personalen, barnen och deras föräldrar, säger skolans rektor.

Vi får förmoda att de politiska makthavarna inser att alltför lydiga knähundar, inte tjänar deras sak, utan istället drar ett löjets skimmer även över de bästa intentioner. Den karriärkåta rektorns dagar (som rektor) borde då vara räknade.

Etiketter:


Pusha