Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

tisdag, december 27, 2005

Tidningarna borde publicera skämtteckningar av profeten som stöd för yttrandefriheten!

Erixon gör en lysande jämförelse mellan undfallenhet mot Nazityskland, då man inte ville reta Hitler och dagens kryperi för den totalitära islamismen.

Han skriver i sin blogg den 22/12:

”Detta kryperi för totalitära tendenser är skrämmande. Hade det funnits någon kraft i västmedierna hade alla tidningar publicerat skämtteckningar om profeten i sympati med Jyllands-Posten och Danmark. Istället gör man som på 1930-talet, rättar in sig i ledet och gör som man blir tillsagd av de odemokratiska krafterna.”

Man önskar att fler orädda och klarsynta skribenter som Dick Erixon som hade fått utrymme i massmedia, istället för alla politiskt korrekta kulturnissar som förråder och hånar västerlandets frihetsideal.

Etiketter: ,


Pusha

söndag, december 11, 2005

Dhimmi-mentalitet predikas på Sydsvenskans ledarsida!

Under rubriken ”En dansk provokation” tycks Björn Ramel ge Jyllandsposten skulden för att islamisterna dödshotar satirtecknarna som vågar hävda sin fundamentala demokratiska rätt att framställa satirteckningar.

Att sedan satir kan vara provocerande och inte alltid uppskattas av dem som känner sig träffade av satiren, är knappast något nytt. Det har åtskilliga, både världsliga och andliga potentater fått acceptera sedan länge i de västliga demokratierna. Åtskilliga filmer, böcker och utställningar har hånat och utmanat heliga kristna värden utan att upphovsmännen har hotats till livet.

Yttrandefriheten har sedan länge försvarats av den borgerliga pressen. Nu manas vi att uppge vår hävdvunna yttrandefrihet för att inte stöta oss med islamisterna. Istället för att kraftfullt fördöma dödshoten anklagar Björn Ramel Jyllandsposten: ”…den danska tidningens syfte snarare tycks ha varit just provokationen.”
Syftet med satir brukar väl ofta vara provokativ?

Han kritiserar inte mordhoten. Inte heller ifrågasätter han de 56 muslimska länder som dragit saken inför FN - inte för att fördöma dödshoten, utan för att inskränka yttrandefriheten i Danmark!

Det är tydligen dags att vi anpassar oss till islamisternas lagar! Läs mer om dhimmi!

Etiketter: , ,


Pusha

Mordet i Salem - ett i raden av islamistiskt inspirerade våldsdåd!

Morden på Pim Fortuyn och Theo van Gogh, dödshoten mot Hirsi Ali och de danska serietecknarna, våldsdåden i Paris och våldtäkterna i Göteborg är en logisk följd av islamisternas totala förakt för de "otrogna".

Mordet i Salem uppmärksammades igår med den årliga minnesmarschen till minne av det rasistiska mordet på den unge svensken. Naturligtvis fokuserar PC-media främst på att stämpla deltagarna som främlingsfientliga och fokusera på de s.k. antirasisternas demonstration. Se t.ex. SvD.

Eftersom svenska media (PC) gör sitt bästa för att förtiga eller vinkla marschen, kan det vara värt att ta del av mera sakliga bakgrundsfakta, se även BGF 2002.

På bloggen Danske øjne på svenske forhold beskrivs Salem-mördaren:

”Under den rättspsykiatriska undersökningen så satt gärningsmannen och rabblade ur koranen hela tiden för att rättfärdiga sitt brott. Med kniven angreps halsen. Klassisk muslimsk kultur-religiöst betingad metod för att avliva ”otrogna” och djur. Gärningsmannen anser själv att han agerade i Islams namn. Han dödade sålunda inte en nazist, - han dödade en otrogen som inte gillade islam.”

Inspiration och stöd för mordet är lätta att hitta i Koranen:
Muslimernas gud uppmanar bl.a. sina trogna i 9 Suran, 5 versen:
”…så döden månggudadyrkerne, varhelst I finnen dem! Gripen dem och inspärren dem och läggen eder i försåt för dem på alla möjliga ställen…”

Läs fler citat från Koranen som uppmanar till våld!

Etiketter: ,


Pusha

lördag, december 10, 2005

Det socialistiska tänkandet genomsyrar hela den politiska nomenklaturan!

Dick Erixon uttrycker sig lysande när han mycket träffande kommenterar låtsasliberalernas (fp) familjepolitik:

”Ja, i Sverige kan man tydligast mäta socialistiska tendenser genom att studera familjepolitiken. Litar politiker på att vuxna människor kan ta hand om sina egna barn, eller tror man staten måste uppfostra barnen? Den frågan avslöjar att det finns vänstertendenser långt in i de borgerliga partierna. Om man inte tror att föräldrar kan ta hand om sina egna barn kan man rimligen inte tro att medborgarna klarar av någonting annat heller. Staten ska ta ansvar för allt. Staten äger allt, drar in alla löner i skatt, och ger veckopeng tillbaka till medborgarna.”

Läs mer i Erixons blogg, lördag 2005-12-10

Etiketter: ,


Pusha

onsdag, december 07, 2005

Lag om svenska som officiellt språk diskriminerande!?

De politiskt korrekta socialist-etablissemanget vägrar att lagfästa svenskan som officiellt språk i Sverige, därför det "kan uppfattas som diskriminerande mot dem som inte har svenska som modersmål eller av annan anledning inte behärskar svenskan."

Däremot har naturligtvis socialist-etablissemanget inget emot att vi har fem officiella minoritetsspråk. Det faller väl in i deras ambition att utplåna vårt kulturhistoriska arv och tvinga oss att anpassa oss till det kommande Eurabia.

Ledamoten av Svenska Akademien, Sture Allén, skriver i SvD den 6/12 att man ”måste kunna diskutera invandrarfrågor utan att kallas rasist och peka på att svenskan är Sveriges viktigaste språk utan att kallas nationalist. De som tar till rasist och nationalist i sådana sammanhang misshandlar sitt modersmål. Ord som dessa karakteriserar enbart den som hävdar att den egna rasen respektive nationen är överlägsen andra. Riksdagen skall som den naturligaste sak i världen kunna besluta att svenska skall lagfästas som officiellt språk i Sverige utan att anklagas för nationalism eller rasism.”

Är landsförrädisk ett för starkt ord för socialisternas politik?

Etiketter: ,


Pusha

måndag, december 05, 2005

Se det rasistiska och kvinnoförnedrande våldets verkliga ansikten!

Fakta om de brutala våldtäkterna gör det politiskt korrekta etablissemanget allt för att dölja. Vänstermaffian, hysteriska kärringar och nyttiga idioter (se blogg nedan) gör allt för att förvanska verkligheten och fabricera lögner för att dölja fakta om orsakerna till det ökade antalet våldtäkter och annan våldsbrottslighet.

Läs fakta om den brutala våldtäkten i Göteborg som uppmärksammades i TV 3:s Efterlyst.

Etiketter: , ,


Pusha

Vänsterextremistisk och "femiscistisk" stolle bojkottar Vodafone

En porrdebatt rasar i Helsingborg. Två kommunalråd vägrar använda sina tjänstemobiler därför att man har möjlighet att ”ladda ner halvnakna tjejer till mobilen”. Den ena stollen är inte oväntat med i Vänsterpartiet, ett parti med sina ideologiska rötter i den totalitära kommunistiska massmordsideologin.

Den andra ”stollan”, Maria Winberg Nordström, tillhör skrämmande nog Folkpartiet, ett parti som utger sig för att vara liberalt! Tyvärr är inte sådan antiliberal kärringmentalitet ovanlig i Folkpartiet. Vi är ju många som minns en Siw Persson i Höganäs (se bilden), en annan hysterika som knappast kunde stava till ordet LIBERAL.


Frihetsvänner och tänkande människor som är intresserade av pornografidebatten måste söka information som inte är kontrollerad av det svenska PC-etablissemanget. En australiensisk studie ifrågasätter den vanligt förutfattade åsikten att pornografi visar kvinnor som inget mer än sexobjekt.

Aktuellt och sakligt upplysande är också Sexarbetarnas Manifesto som europeiska sexarbetare utarbetade vid deras möte i Bryssel den 15-17 oktober 2005.

Etiketter:


Pusha