Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

söndag, april 29, 2007

Viktigt!!! Stöd Erixons blogg!!!

Erixons blogg är utan tvekan en av de mest betydelsefulla motvikterna till massmedias politiskt korrekta och socialistiska indoktrinering. Hans blogg är en av de mest lästa och dess betydelse för den svenska debatten och för Sveriges framtid, kan knappast överskattas.

Nu finns det en uppenbar risk att Erixon lägger ner sin blogg. Utan den så skulle vi onekligen mista en verkligt progressiv kraft! En blogg som är en murbräcka mot det socialistiska tänkandets hegemoni.

Utan honom får islamismen, manshatarna och antiamerikanismen ännu friare spelrum.

Erixon behöver vårt stöd för att förhindra nedläggning! Sverige behöver honom!!! Ge ett bidrag nu! Här nedan ser du hur du går till väga. Informationen finns på hans blogg. Jag förmodar att det går lika bra med större summor.

Skicka SMS till 72323 med innehåll Pay erixon 30 för att bidra med 30 kr.

(Mellanslag mellan Pay och erixon samt mellan erixon och 30. Stora eller små bokstäver spelar ingen roll. SMS:et kostar 30 kr. Fungerar bara för svenska operatörer.)

Bidra via konto:plusgiro 469 42 66-0IBAN-nr:SE87 9500 0099 6018 4694- 2660BIC är NDEASESS.

Etiketter:


Pusha

lördag, april 28, 2007

Idag skulle Tage Erlander riskerat åtal!

Den mycket läsvärda bloggen Every Kinda People skriver:
”I samband med rasupplopp år 1965 i USA, där stadsdelar i flera städer hade bränts ned, uttalade Sveriges statsminister Tage Erlander i riksdagen:

”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.”

Idag skulle Tage Erlander riskerat att åtalas för hets mot folkgrupp.”

Etiketter:


Pusha

Reagan-citat apropå första maj

Första maj marscherar traditionsenligt rödfascisterna (olika kommunistiska schatteringar) och skriker sina hatfyllda eller naiva budskap. Att propagera för massmordsideologier tar de som en självklar rättighet, samtidigt som de ser det som en självklar rättighet, att med hot och våld, beröva sina meningsmotståndare deras yttrandefrihet. Sverigedemokraternas folkvalda representanter utsätts ständigt för rödfascisternas terror. Det är ett reellt och akut hot mot demokratin och yttrandefriheten!

Som vanligt låter rättsapparaten dessa antidemokratiska element härja i det närmaste ostört. Dessvärre får skattebetalarna ofta också vara med och finansiera deras olika organisationer och ”projekt”. I vänstermassmedia stryks de medhårs och de kriminella våldsdåden förtigs eller bagatelliseras. I massmedia kallas dessa antidemokratiska terrornätverk regelmässigt för ”antirasister” eller ”antifascister” (sic!).

Till slut ett klarsynt citat från Ronald Reagan:
How do you tell a Communist? Well, it's someone who reads Marx and Lenin. And how do you tell an anti-Communist? It's someone who understands Marx and Lenin.

Etiketter:


Pusha

söndag, april 22, 2007

"Främmande fåglar" malmöbornas självvalda plågoris (II)

Så till Malmös och landets verkliga problem; massinvandringen av personer med totalitära ideal och som hatar våra västerländska frihetsideal. Att detta leder till motsättningar, upplopp och så småningom till inbördeskrig torde snarast vara en regel!

Det är förvånande när vår annars ovanligt klarsynta integrationsminister, Nyamko Sabuni (fp), kände sig lugnad efter sitt besök i Rosengård. Enligt Skånska Dagbladet trodde hon ”att bråken är ett undantagsfall”. Enligt tidningen sa hon: ”Det som hände berodde på att en polis blev osäker”.

För var och en som öppnar ögonen och ser sig omkring i världen och studerar historien, är det uppenbart att detta inte är ett undantagsfall utan den bistra regeln, vilka fromma förhoppningar och blåögda ideal vi än må ha. Upploppen och bränderna i Rosengård är bara början. I Frankrike där muslimerna, trots allt, som regel är franskspråkiga och har varit i landet betydligt längre tid, har integrationen knappast lyckats. Kulturella motsättningar, bilbränder och upplopp har blivit permanenta inslag i dagens Frankrike. Även i England är våldsamma motsättningar och upplopp en del av vardagen.

Beror detta på att någon enskild polisman har dragit sitt tjänstevapen vid fel tidpunkt eller finns det kanske andra grundläggande och generella svårigheter, som gör att en auktoritär och totalitär ideologi/religion undantagslöst hamnar i konflikt med andra kulturer? Kan det bero på att dess grundläggande dokument, Koranen, som enligt den grundläggande dogmen inte får ifrågasättas, är fylld av uppmaningar till våld?

Exemplen förskräcker! I de delar av Europa där islam sedan länge har erövrat sig en plats, borde integrationen ha lyckats. Efter flera hundra år har dock knappast motsättningarna blivit mindre, varken i Bosnien, Kosovo eller på Cypern!

Är det då bara i Europa som integrationen och samlevnaden har misslyckats? Har de lyckats bättre i Libanon där man har haft mycket mer än tusen år på sig att integreras? Allt tyder på att motsättningarna och konflikten snarare har fördjupats och eskalerat. Hotet om om ett nytt inbördeskrig är ständigt närvarande.

Hur är det då i andra delar av världen? Har samlevnaden mellan hinduer och muslimer lyckats bättre? När Indien blev självständigt utbröt massmord och landets splittrades. Trots det fortsätter hatet och motsättningarna att skörda tusentals offer i både Indien och Pakistan.

I det tidigare buddhistiska Afghanistan har sedan länge buddhismen utplånats och talibanerna fullbordade det hela genom att spränga de legendariska Buddhastatyerna. Om vi flyttar blicken till Afrika blir inte bilden ljusare. I Nigeria och Sudan råder sedan länge ett närmast permanent inbördeskrig, där islamisternas totala maktanspråk omöjliggör all fredlig samlevnad.

I Indonesien mördas kristna och kyrkor bränns. På Bali lever hinduerna under permanent hot från islamisterna. Det kristna Östtimor kunde efter lång ockupation och brutal terror, med nöd och näppe frigöra sig från förtrycket.

Exemplen kunde naturligtvis bli långt fler, men jag hoppas att de är tillräckligt många för att talet om ”undantagsfall” åtminstone kan ifrågasättas.

Jag vill dock poängtera att det finns många människor med muslimskt ursprung som vill fly från sina totalitära samhällen och som ärligt och uppriktigt vill ta avstånd från Koranens hatfulla budskap. De vill anamma och kämpa för västerlandets frihetsideal. De ska naturligtvis ges möjlighet att söka asyl i Europa. Ett lysande exempel är Ayaan Hirsi Ali som skrev manuset till filmen som resulterade i mordet på Theo van Gogh. Ett annat exempel är den norsk-somaliska debattören Kadra Yusuf som nyligen kritiserade imamerna i en debattartikel. Två dagar senare överfölls och misshandlades hon av ett gäng somalier.

Lösningen på problemen är att de som söker asyl ska försäkra att de tar avstånd antidemokratiska våldsbudskap (se min blogg) och att de som uppenbarligen inte är beredda att följa våra lagar och aktivt bekämpar västerlandets grundläggande frihetsideal omedelbart utvisas (som de somalier som överföll Kadra Yusuf).

Etiketter:


Pusha

lördag, april 21, 2007

Främmande fåglar malmöbornas självvalda plågoris (I)

Malmös parker översvämmas av skränande gäss som skitar ner och uppträder ytterst aggressivt. Stora delar av Malmös grönytor är numera nästan omöjliga att använda p.g.a. dessa skadedjur som är betydligt mer besvärande än stans råttor.

De aggressiva gässen har tagit över de senaste decennierna. Tidigare fanns det en artrik fågelfauna i Malmös parker. Idag är de flesta andra arter i det närmaste bortträngda eller helt försvunna. Skrattmåsarna är de enda som tycks kunna konkurrera om utrymmet. De tidigare talrika svanarna är nästan helt borta. Gåsträcket har lett till att vattnet i dammarna har blivit giftigt, vilket har tagit död på känsligare arter.

Varför tar jag upp ett sådant banalt problem när Malmö plågas av betydligt värre saker som upplopp med bränder och stenkastning? Därför att det finns klara orsakssamband! Samma kärringmentalitet* hindrar alla förnuftiga lösningar.

När det gäller massinvasionen av gäss kan man inte reducera antalet skadedjur p.g.a. den irrationella lagstiftning som extrema djurrättsaktivister tycks ha genomtrumfat. Flera drabbade kommuner har ansökt om att reducera skadedjurens antal men hindras av de lagar som riksdagen har stiftat.

Genom att reducera antalet skadegäss i parkerna (som har anlagts för medborgarnas trivsel) hade malmöborna åter kunnat få tillgång till gröngräset, vattnet i dammarna hade blivit friskt och mångfalden bland fåglarna hade kunnat öka. Till glädje och gagn för alla, för både djur, natur och människor.

Men icke. Istället diskuterar man dyrbar artificiell rening av dammarna och fortsätter att mata skadedjuren. Malmöborna har naturligtvis sig själva att skylla. De har ju själva valt politikerna som fattar beslut utifrån irrationella indignerade känslor istället för rationellt förnuft.

(*Kärringmentalitet: När indignation och upprörda känslor styr och när logik och och långsiktiga orsakssamband är en bristvara: ”Å det är så synd om barnen!” ”Fy så hemskt med pornografi, det måste vi förbjuda!” ”All prostitution är slavhandel!, fy så hemskt!” ”Alla som använder illegala droger är missbrukare, de måste straffas!” ”Å vad synd om våldsmännen, de är diskriminerade och provocerade av polisen!”

Tyvärr är denna irrationella mentalitet lika vanlig bland män. Kanske beror det på att den aktivt basuneras ut på daghem, i skolor och av massmedia, som nästan helt domineras av socialister ≈75%.)

Etiketter:


Pusha

onsdag, april 04, 2007

Islamiseringen: Skolor slutar att tala om förintelsen!

Det har blivit mycket om islamiseringen här på bloggen. Tyvärr är det en del av den bistra verkligheten. Islamiseringen av Europa går allt fortare. Snöbollen som har sats i rullning hotar att bli en lavin.

Erixon har skrivit om två nya framstötar, dels i Storbritannien där skolor nu slutar att tala om förintelsen därför det kan uppröra muslimerna (2/4) och dels i FN där man vill förbjuda kritika av islam.

Glädjande i sammanhanget är att européerna tycks börjar inse hoten från den islamisterna. En majoritet av EU:s befolkning instämmer i uttalandet: "Vi måste stoppa länder som Iran från att skaffa sig kärnvapen, även om det betyder militära aktioner".

Likaså, instämmer 58 procent i uttalandet: "Islamsk fundamentalism utgör ett allvarligt hot mot vårt land". (Läs mer på Erixon!)

Vi får hoppas att européerna vaknar upp ur sin dvala och också röstar bort quislingarna och röstar in folk som är beredda att försvara våra demokratiska fri- och rättigheter mot islamisternas attacker.

Etiketter:


Pusha