Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

onsdag, januari 31, 2007

Kvinnor är bättre lämpade att ta hand om små barn!

Detta har ju varit ett självklart faktum i hundratusentals år genom människans hela historia och något som känns tämligen naturligt och självklart för de flesta som inte är helt förblindade av extrem feministisk ideologi. I Sverige har dock länge statsfeminismen varit något av en statsreligion. De som har ifrågasatt dess heliga dogmer och framlagt vetenskapliga bevis som strider mot statsfeminismen heliga teser, har betraktats som kättare.

Nu har dock professorn i neurobiologi, Annika Dahlström, gett ut en bok, Könet sitter i hjärnan, där hon har sammanställt viktiga vetenskapliga rön som den internationella forskningen lagt fram under de senaste 25 åren. Med stöd av dem hävdar hon bl.a. att kvinnorna är bättre lämpade att ta hand om små barn och att det inte är bra att lämna barnen på dagis när de är små.
I Sydsvenskan den 22/1 säger hon: ”de bör helst vara hemma hos mamma under de första två tre åren. Det kan ha neurobiologiska konsekvenser för deras utveckling i livet”.

Hon säger: ”Samhället ställer numera krav på kvinnor att de ska vara, bete sig och tänka som män. Det tycker jag är en annan tvångströja som kvinnor varit tvungna att ta på sig. Tidigare har de varit fångna av könsrollen att vara hemmafru – även de som ville ut i arbetslivet. Nu ställs krav på att alla kvinnor ska ut i arbetslivet – oavsett om de vill vara hemma och ta hand om sina barn.”

Nu ska vi inte tro att extremfeministerna som faktiskt kontrollerar större delen av statsapparaten och massmedia kommer bli mindre rabiata. De kommer bara likt inkvisitionen att intensifiera sin kamp mot kättarna. Med tillgång till ymniga statsbidrag finns det tillräckligt många i den kulturella och mediala eliten som är villiga att mässa trossatserna, så att de får vara med och slicka i sig skattebetalarnas pengar.

Läs boken:


PS. Läs också Erixons blogg: FAMILJEN ÄR GRUNDEN FÖR TRYGGHETEN

Etiketter:


Pusha

söndag, januari 28, 2007

Antiskånsk retorik i Sydsvenskan!

På Sydsvenskans ledarsida skriver chefredaktör Heidi Avellan den 26/1:
”Den sanna – svenska – kärleken bygger på jämlikhet och respekt för den andres autonomi. Det svenska samhällskontraktet är ett uttryck för solidaritet och omtanke. Dessutom är Sverige rikt, vi har råd att vara generösa.”
Det låter som storsvensk chauvinism uppblandad med socialdemokratisk propaganda! Hon fortsätter:

”Sverige är ett bra land. Ett land som tar hand om sina medborgare och vågar vara ett världssamvete när det gäller mänskliga rättigheter.”
Slutligen slår hon med detta citat fast att: ”Inget annat samhälle har fungerat bättre”.

I dagens ledare ondgör ledarsidan sig över det de kallar ”rödgul chauvinism” och frågar sig:
”Skulle skåningarna förlora något av sin identitet om Skåne försvann ur regionnamnet?” Det tycker inte ledarskribenten eftersom:

”Dessutom vore det bara skönt att slippa rödgul chauvinism. Det händer att skånska politiker storvulet talar om Skåneland eller en Scaniaregion, byggd på historia och identitet. Det ligger farligt nära dravel.”

Jag skulle vilja påstå att Heidi Avellans blågula chauvinism - inte bara ligger nära dravel – det är politiskt korrekt dravel!

När det är tal om andra kulturers rätt till sin historia och identitet så tycks Sydsvenskan inte ha några invändningar, hur långt bort i tid och rum det än gäller. Vad det gäller skåningarnas rätt till identitet så tycks ledarsidan vara besatt av någon slags Skånefobi.

På insändarsidan den 19/1 påtalar Per Bengtsson mycket riktigt apropå serien Snapphanar:
”Sverige påtalar ständigt för omvärlden förtryck av andra länders folkminoriteter.Detta är naturligtvis bra, men vår egen historia då? Varför denna totala tystnad om våra egna oförrätter med tyranni och utrensningar mot ett ockuperat folk? Varför erkänner staten Sverige inte samma oförrätter som man idag anklagar omvärlden för? Varför ber inte Sverige, som Tyskland, om ursäkt för sina folkmord?”

På Sydsvenskans kultursida är man också besatt av att smutskasta den skånska identiteten. Där får Fredrik Persson, doktorand i historia, naturligtvis ett stort uppslag efter serien Snapphanar. En maktens tjänare, precis som svenskarna tänkte sig när de grundade Lunds universitet. Med lockande karriärmöjligheter och fina titlar så skulle den svenska staten skapa sina akademiska talesmän. Fredrik Persson tycks veta att den bästa garantin för att klättra på den akademiska karriärstegen, är att leverera politiskt korrekta ”analyser”. Han skriver:

”Den svenska centralmaktens våldsamma förnekande av den lilla skånska människans frihet är samma historiska dramaturgi som länge har ackompanjerat Skånepartiets rasistiska missnöjespolitik. Det tvärsäkra uppdelandet i ett skånskt vi och de andra enligt nationalismens logik återfinns också hos flera aktörer som under regionalistisk flagg argumenterar för en eller annan form av skånskt självstyre eller ett närmande till Danmark.”

Fredrik Persson framstår mer som en maktens hantlangare en seriös historiker. Men pengar och karriär behöver inte vara motivet. Det finns ju också sådana som Lenin kallade ”nyttiga idioter”, vilka ofta aningslöst tjänade kommunisternas sak.

Etiketter:


Pusha

onsdag, januari 24, 2007

”Nästan alla pengar Hamas fått från sina gynnare i utlandet har gått till vapen”

Mats Skogkär har återigen ett mycket läsvärt inlägg i Sydsvenskan, där han skriver om resultatet av EU:s hårt kritiserade ekonomiska bojkott mot Hamasregeringen, vilken innebar en kraftig ökning av biståndet till de palestinska områdena:

”Det samlade biståndet från EU och dess medlemsländer uppgick enligt EU-kommissionen till 651 miljoner euro under 2006, en ökning från året innan med 27 procent. Detta var alltså följden av EU:s omtalade och hårt kritiserade ”politiska och ekonomiska bojkott” mot Hamasregeringen: Inte strypt bistånd utan kraftigt ökat bistånd, om än inte via Hamas. Möjligen överraskande för den allmänhet som följt rapporteringen från Mellanöstern.”

Han citerar också den palestinske människorättsaktivisten Basem Eid:
”Nästan alla pengar Hamas fått från sina gynnare i utlandet har gått till vapen”.

När ska våra politiker inse att västvärlden är under attack av islamsk fascism. Hamas i Palestina och dess allierade Hizbollah i Libanon, bör bekämpas – inte stödjas! Allt ekonomiskt stöd som kommer den islamska fascismen till godo, kommer i första hand att användas mot de demokratiska staterna i Mellersta Östern men också till att destabilisera och underminera Europa. I Libanon attackeras nu den västvänliga regeringen. Sydsvenskan skriver idag: ”Libanon var på tisdagen lamslaget av en strejk som iscensatts av Hizbollah för att störta regeringen”.

Etiketter:


Pusha

Burkinin snart ett måste även i Sverige!

Burkinin - lösningen för alla muslimska kvinnor som vill bada. Denna variant på grodmansdräkt är inget skämt. Den finns på riktigt! Om några årtionde kommer den kanske att vara den enda tillåtna baddräkten även i Europa! Se Sydsvenskans webb-TV.

Etiketter:


Pusha

Skolverket stödjer islamsk extremism (naturligtvis)

”Skolverkets beslut är inget annat än stöd för extremism, och ett finger i vädret för sekulära muslimer som likt turkar gör skillnad mellan religion och stat.” skriver Dick Erixon (Tisdagen den 23/1 / 15.38 länk). Skolverkets har ju beslutat att det är religiös diskriminering att förbjuda slöja.

I samma blogginlägg skriver Erixon en mycket intressant kommentar till kolumnisten Christopher Hitchens recension av den kanadensiska författaren Mark Steyns bok America Alone - The End of the World as We Know It.

Dick Erixon skriver att Steyn menar ”att hela Europa står inför samma utveckling som Bosnien fram till 1990-talet” och han citerar:

”Varför kollapsade Bosnien och drabbades av den värsta slakt Europa upplevt sedan andra världskriget? Under de trettio åren fram till sammanbrottet, hade de serbiska bosnierna minskat från 43 procent till 31 procent av befolk ningen, medan de bosniska muslimerna ökat från 26 procent till 44 procent. I en demokratisk era kan du inte undgå demografins makt - utom i inbördeskrig. Serberna räknade ut det - vilket också övriga européer kommer att göra i sinom tid: om man inte kan överträffa fienden i egna födelsetal (outbreed the enemy), döda dom. Problemet som Europa möter är att Bosniens demografiska profil nu är modellen för hela kontinenten.”
Läs Erixons hela inlägg!

Etiketter:


Pusha

lördag, januari 20, 2007

Flyktingpolitiken sedd ”von oben”

Migrationsverket räknar att det kommer mellan 30 000 och 40 000 asylsökande under 2007. De två föregående åren kom det 24 300 respektive 17 500.

Sydsvenskans herr Ramel sitter på sin höga trojanska häst och mästrar pöbeln. Han är så storsint och han vet: ”De som berövats all trygghet och flyr för livet kan och bör erbjudas en fristad i Sverige”. Att sedan det är andra som får betala genom att mista den lilla trygghet de hade här, det har knappast herr Ramel en ”aaaning” om. Han har väl knappast sett den verklighet som råder i bl.a. Rosengård och Landskrona.

Nu kan han glänsa med sin ”godhet” när han frotterar sig i de fiiinare kretsarna, där PK-finishen är ett måste, och där de kan raljera över den simpla pöbeln, som gnäller när de tvingas avstå sina ynka skattekronor till herr Ramels ädla rädda-hela-världen-projekt.

Att vanliga svenskar redan knäar under världens högsta skattetryck, samtidigt som alla grundläggande samhällsfunktioner som polis- och rättsväsende, skola, sjukvård och försvar ändå lider brist på resurser, det bekymrar knappast herr Ramel. Han ställer frågan och ger oss svaret: ”Har Sverige råd? Självklart ja.”

Sedan blandar herr Ramel ihop det när han talar om att Sverige behöver arbetskraft. Visst är det så, men det är en helt annan sak när folk vi har behov av kommer hit och arbetar och försörjer sig själva! Men det är väl knappast våra företags behov som styr flyktingströmmen till Sverige!

Som jag skrev här i bloggen den 12 november, när det gäller utdelande av uppehållstillstånd per capita, så leder Sverige redan stort: ”dubbelt så många uppehållstillstånd som tvåan och trean Norge och Danmark, drygt tio gånger fler än Tyskland och 163 gånger fler än Italien.”

Det skulle vara intressant att veta hur herr Ramel ser på alla ”svenskar” som på skattebetalares bekostnad deltar i islamisternas heliga krig och terror mot demokrati och mänskliga rättigheter.

Etiketter:


Pusha

Erixon: MUSLIMSK FASCISM AVSLÖJAD I CHANNEL 4

Erixons blogg är ett måste. Han skriver om hur Channel 4 har wallraffat i en av Storbritanniens största moskéer och Erixon skriver om vad som sägs innanför dess väggar:

” Alla icke-muslimer döms ut som lögnare som man aldrig ska tro på. Alla västerlänningar är fiender. Kvinnor som inte bär slöja ska bli slagna. Giftemål och samlag med 9-åriga flickor är tillåtet, eftersom profeten gjorde det. Och målet är att dominera, starta jihad, heligt krig, mot det brittiska samhället. Britterna ska hjärntvättas. Unga muslimer ska utbildas till soldater beredda att dö i allahs namn. Multikultur ska bara bejakas till dess man blir starka nog att ta över. Och då ska demokrati avskaffas och strikta sharialagar införas.”

Kanske inte så förvånande för oss, som inte bär de PK-skygglappar som vänstermedia försöker pracka på oss. Via Erixons blogg kan du se Channels 4:s inslag på webb-tv.

Etiketter:


Pusha

onsdag, januari 17, 2007

Fjolårets rekordinvandring väntas överträffas i år!

Den rekordstora invandringen till Sverige 2006 ”gör att nettoinvandringen till Skåne med råge överträffar invandringen till Danmark. Under 2006 väntas drygt 10 000 personer flytta till Skåne från utlandet. I Danmark hamnar motsvarande siffra under 7 000 personer.” skrev Sydsvenskan den 30/12.

Men i Sydsvenskan idag kan vi läsa: I år väntas antalet personer som söker asyl i Sverige öka med cirka 50 procent jämfört med i fjol.” och: ”Nästan hälften av alla irakier som hoppas på en fristad i Västeuropa söker asyl i Sverige.” ”Trots att det bara gått två veckor av 2007 står det redan klart att Migrationsverkets anslag på 2,7 miljarder kronor inte räcker.”

Nu vill migrationsverket ha 676 miljoner kronor extra för att avstyra en hotande flyktingkris. Hur dumma får de bli? Genom att ösa ut miljarder så lockar man istället till sig än fler ”flyktingar”. Vem betalar?

Var ska det sluta? Jag skrev tidigare (12/11) att innan 2056 kommer svenskarna vara i minoritet, men med denna ökningstakt kommer det att ske långt innan. Vilka blir följderna? Allt värre etniska motsättningar? Sharialagstiftning? Inbördeskrig? Samtidigt som Sverige upplever en kraftigt ökad invandring går utvecklingen i motsatt riktning i Danmark.

Asylresorna till Europa är en stor affärsverksamhet. Sverige är naturligtvis det populäraste resmålet. Enligt FN-organet Irin så betalade man tidigare ”högst 5000 dollar för att få hjälp att bli asylsökande i Västeuropa. Nu kostar det upp mot 25000 dollar- drygt 200 000 kr.” "Asylresorna säljs öppet i mataffärerna och andra butiker.”, skriver Sydsvenskan.

Men förmodligen tycker många att det trots allt är en god affär. Sverige är populärast bland vanliga irakier medan mer välutbildade söker sig till Kanada, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland. Det är tydligen även bekant i Irak att det i Sverige inte är så lönsamt att arbeta. Här lever man väl så gott på bidrag. Förhoppningsvis blir det en viss ändring på detta med den nya regeringen.
Se också mitt inlägg om de ”ensamma flyktingbarnen”.

Etiketter:


Pusha

tisdag, januari 16, 2007

Svenska medborgare i den somaliska islamistmilisen

Enligt Sydsvenskan så har flera svenska medborgare i den somaliska islamistmilisen gripits av regeringssidan. De skriver:
”Gripandena ska enligt en regeringstalesman ha skett i fredags. Samtidigt ska "gerillasoldater från Tjetjenien, Eritrea och Storbritannien som är lojala mot islamisterna" ha tagits till fånga.”

Somaliska flyktingar som har fått uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap kan ansluta sig till islamistiska terrornätverk. Det känns olustigt att vi svenska skattebetalare är med och finansierar islamistiska terroristorganisationer. Naturligtvis borde islamistterroristerna berövas sina svenska uppehållstillstånd och medborgarskap! Man borde inte kunna ha flyktingstatus i Sverige, samtidigt som man med vapen i hand ägnar sig åt terrorverksamhet i Somalia!

Detta faktum försöker naturligtvis uppgiftslämnarna på TT förklara i förskönande ordalag:
”Många svenskar av somaliskt ursprung passade på att besöka sitt gamla hemland under hösten, sedan islamistmilisen tagit kontroll över stora delar av landet och för första gången på åratal åstadkommit ett visst mått av ordning och trygghet.”

Samma trygghet som terrorväldet under talibanerna i Afghanistan åstadkom!
Läs för övrigt vilka vinklade nyheter som pumpas ut via TT, i bloggen TT-kritik och se mitt tidigare inlägg om somaliska kultur- och idrottsföreningen i Malmö.

Etiketter:


Pusha

Ett ”ensamt flyktingbarn” om dagen till Malmö!

Enligt Sydsvenskan den 16/1 har det sedan årsskiftet kommit ett ”ensamt flyktingbarn” om dagen till Malmö. Huvuddelen av ”barnen” är pojkar i 15 -17 årsåldern och kommer från Irak. (Man kan undra om det finns några ensamma flyktingflickor i gruppen och om inte, varför inte?)

”Det är i alla fall den ålder de har uppgivit , men deras ålder ifrågasätts av bland andra personal inom socialtjänsten.” skriver Sydsvenskan.

Så gott som alla barnen saknar handlingar när de kommerså vi måste lita på de uppgifter som de lämnar”, säger Ronny Magnusson på Migrationsverket, enligt Sydsvenskan.
Frågan är varför man måste lita på dem som uppenbarligen har gjort sig av med sina handlingar för att dölja sin identitet. Ligger det inte närmare till hands att granska deras motiv. Genom att kalla sig barn så får de stanna i landet.

Det ligger nära till hands att tänka sig att här finns det folk som har kommit på ett säkert sätt att ta sig in i landet, trots att de inte ens uppfyller kraven för att uppnå flyktingstatus. Ett enkelt sätt att lura de ”de dumma svenskarna”. Vilka signaler skickar vi ut i världen?

Det är förmodligen bekant i en stor del av världen, att om man använder epitetet barn, så rider man lätt på kärringmentaliteten som råder i Sverige och som mobiliseras av biskopar, det mediala etablissemanget och annat PK-folk.

Det ligger också nära till hands att det finns släktingar eller bekanta i Malmö som har tipsat ”barnen” om de fantastiska möjligheter som finns i det avlägsna landet i norr. Kanske kan man så småningom också erbjuda sig att vara familjehem för de ”ensamma flyktingbarnen”, naturligtvis mot rundlig ersättning.

Etiketter:


Pusha

fredag, januari 12, 2007

Biskop vill stoppa skolavslutningar i kyrkan

Uppsalabiskopen Ragnar Persenius skriver på DN:s debattsida:
”Nu lever vi sedan länge i ett mångreligiöst, multietniskt och värderingsmässigt pluralistiskt samhälle. Kan vi då ha skolavslutningarna i kyrkan kvar? Nej, inte utan att göra våld på oss själva som kyrka eller på ett okänt antal elever och lärare.”

Han har förstås en poäng i det han säger, men jag känner mig ändå tveksam till hans ståndpunkt. Själv lämnade jag svenska kyrkan när jag fyllde 18 år, men jag har ändå uppskattat kyrkorummet med dess olika ritualer och andaktsstunder. Inga av mina tre barn är döpta men vi har aldrig haft ont av skolavslutningarna i kyrkan. De har varit en naturlig del av vårt kulturarv i generationer. Ett gemensamt kulturarv över generationer och sociala skikt, som skapar gemensamma referenser och värden i samhället. Sådant som är viktigt för att hålla samman samhället.

Så länge det bara fanns katoliker, ortodoxa, frireligiösa, judar och ateister som egentligen inte besökte svenska kyrkan, var det knappast några företrädare för svenska kyrkan som talade om ett mångreligiöst samhälle och sa nej till skolavslutningar i kyrkan. De förstod värdet av och respekterade traditionerna. Nu har det dock kommit nya trosriktningar till vårt land som varken tänker acceptera vår kultur eller våra traditioner.

Många i Svenska kyrkan tycks göra allt för att ställa in sig hos de antikristna invandrarna. Den tidigare ärkebiskopen lät som en PLO-företrädare när han uppmanade till bojkott av Israel. Jag undrar nu om Persenius uttalande verkligen beror på att han vill värna det pluralistiska samhället. Kanske är det bara ytterligare ett steg för att underordna oss islam. Det skulle inte förvåna mig om någon biskop snart uppmanar oss att konvertera till islam. Vi har trots allt samma rötter, brukar vi få höra. En stor del av den tidigare kristna världen har ju redan tvingats underkasta sig islam.

Etiketter:


Pusha

Sydsvenskan har en liberal skribent!

Mats Skogkär och hans skarpa och välformulerade kommentarer under vinjetten signerat, är det främsta skälet till varför jag fortfarande prenumererar på Sydsvenskan. Till skillnad från många andra skribenter i Sydsvenskan lever han upp till tidningens eget epitet; oberoende liberal. De flesta återkommande skribenter på ledarsidan är annars utpräglade socialliberaler eller liberala socialister.
Idag kommenterar Mats Skogkär Zoran Alagics och Kurdo Baskis uppmaning till diskriminering.
(Se också min kommentar den 9/1, som jag hittills förgäves har försökt få in på Sydsvenskans insändarsida)

Etiketter:


Pusha

torsdag, januari 11, 2007

Terrorsvensk fick endast 15 års fängelse

Sydsvenskan skriver: ”19-årige Mirsad Bektasevic log och sa ”Gud är störst” när domaren i Bosniens huvudstad Sarajevo dömde honom till 15 år och fyra månader i fängelse för terrorbrott.– Domen är horribel, säger svenskens advokat Idriz Kamenica till Sydsvenskan.”

Möjligtvis horribelt kort kan man tycka. Inte mycket mer än vad folk i Sverige kan dömas till när de smugglat narkotikaklassade preparat som estacy. Här handlar det dock om långt framskridna terroristplaner på urskillningslöst massmord.

Anmärkningsvärt i sammanhanget är följande kommentar i Sydsvenskan:
”Har de stoppat en rad missriktade pojkstreck som diskuterats på Internet? Eller har de lyckats med att slå hål på ett världsomspännande al Qaida-nät?”

Vad vill man uppnå med dylika antydningar??? Var terrordåden i Londons tunnelbana kanske också bara en ”rad missriktade pojkstreck”?

Naturligtvis borde ”svensken” nu bli av med sitt svenska medborgarskap. Han har beviljats asyl här i landet för att undkomma våld och terror, inte för att skattebetalarna i Sverige ska hjälpa honom att finansiera, planera och genomföra terrordåd. Nu när det står klar att han har fått asyl och medborgarskap här på falska grunder bör han inte ha hjälp av oss längre!

För mer fakta om ”terrorsvensken” se: Jihad i Malmö

Läs en personlig betraktelse av ”svenskens” verksamhet: Peter Harold – Läsarnas blogg

Etiketter:


Pusha

tisdag, januari 09, 2007

Uppmaning till etnisk diskriminering!

Under Aktuella frågor uppmanar Zoran Alagic och Kurdo Baski till diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, etnicitet och ras (hår- och ögonfärg). Diskriminering är i Sverige och andra demokratiska rättsstater som regel brottslig. Det hindrar inte skribenterna från att uppmana till brott. De skriver:

”De närmaste fem åren skall alla vita, långa, heterosexuella, blonda och blåögda män mellan 40 och 50 år ställas längst ner i anställningshierarkin, i universitetskorridorerna, på tidningsredaktionerna och i bolagsstyrelserna.”

Dessa rasistiska utfall framförs inte på någon extremistisk hemsida, utan i Sydsvenskan! Att sedan Zoran Alagic är presschef på Lärarnas Riksförbund borde vara en anledning till att fler än jag kommer att överväga att lämna LR. Kurdo Baski är redaktör för Svartvitt.se, vilket kanske gör det mer naturligt att han angriper det demokratiska samhällets grundprinciper om likabehandling.

Svartvitt.se seglar under mångkulturellt flagg, vilket brukar innebära att vi skattebetalare finansierar verksamheten. Svartvitt.se skriver att de verkar för:

”Att motarbeta diskriminering på alla fronter: Alla skall ha samma rättigheter och villkor oavsett hudfärg, språk, etnisk tillhörighet och sexuell läggning.”

Tala om att falska budskap!!! (I och för sig har de inte sagt att de motarbetar diskriminering p.g.a. ögonfärg, men det borde väl innefattas i begreppet ”på alla fronter”?)

Etiketter:


Pusha

fredag, januari 05, 2007

Ikke-muslimsk indvandrerforening

I Danmark har tydligen många invandrare tröttnat på att buntas ihop under rubriker som ”2 generations indvandrere”. Föreningen skriver på sin hemsida:

”Ifølge Politiets statistikker, retslister m.v. skyldes ca. 85% af kriminaliteten i D.K. muslimer. Danskerne tegner sig for ca., 10 - 12%, og indvandrere fra ikke-muslimske lande for ca. 4%.

Ikke-muslimske Indvandrere har altså normalt en lavere krimi. rate end værtslandets egne indbyggere.

Når muslimske indvandrere derfor står for hovedparten af kriminaliteten, ikke blot i Danmark, men i hele verden, må forklaringen logisk nok ligge i Islam, og ikke andre steder, i hvert fald har det intet at gøre med situationen som indvandrer.”

Förmodligen finns det många invandrare i Sverige som upplever en liknande situation. Många invandrare som kom hit för att de sökte frihet och arbete, får tyvärr lida av sammanblandas med dem som kommer hit för att bekämpa vår frihet och för att leva på andras arbete.
Se Ikke-muslimsk indvandrerforening

Etiketter: ,


Pusha

torsdag, januari 04, 2007

Mångkulturell impotens

Lars Åberg tillhör en av de läsvärda skribenter som återkommer på Sydsvenskans kultursida, vars redaktör annars tycks anse att socialistisk ideologi, antiamerikanism eller ett politiskt korrekt budskap, bör vara något av de kriterier som ska vara uppfyllda för att få en artikel publicerad. Helst ska naturligtvis alla tre kriterierna vara uppfyllda i samma artikel. Det finns dock undantag som bekräftar regeln. (se tidigare inlägg)

Ett av dessa undantag är Lars Åbergs artikel ”Mångkulturell impotens” i dagen Sydsvenska. (Ej på nätet) Han skriver bl.a:

”… vi tycks nu vara på väg in i ännu en mandatperiod av förstummad icke-politik. I brist på konstruktiva moderniseringsförslag för vacklande bostadsområden dom Kroksbäck och Rosengård ska flera miljoner satsas på att utbilda kommunens anställda i antirasism; omotiverad kollektiv skuldbeläggning och tomt gestikulerande får ersätta en genomtänkt strategi för att tackla de sociala missförhållanden, som kommer att påverka stan långt in i framtiden.”

Han frågar vad som är ”mångkulturell kompetens” och konstaterar:

”Flerspråkighet och intresse för och kunskap om andras kulturer och samhällssystem är inte nödvändigtvis knutna till den nationella bakgrunden; …”
Och han påpekar också:
”De som inkluderar begreppet i sin politiska liturgi får gärna berätta om kompetensen sitter i hudfärgen eller hårfärgen eller någon annanstans.”

Vi får hoppas att Lars Åbergs artikel får några att fundera när de på temadagar tvingas att rabbla etablissemangets påbjudna mantra.

Etiketter:


Pusha

tisdag, januari 02, 2007

Ungdomsgäng levde rövare i Malmö

Även i Malmö håller nya traditioner på att breda ut sig allt mer. Sydsvenskan skriver under rubriken Ungdomsgäng angrep äldre man: ”Ungdomsgäng levde rövare i Malmö under större delen av tisdagen. De väsnades och kastade smällare runtom i stan, så polisen fick rycka ut vid sex tillfällen före klockan 21. Men störningarna slutade inte då.”
Men vi får väl ändå vara nöjda med att det ännu inte går lika våldsamt till som i Bagdad och Gaza.

Etiketter:


Pusha

400 bilar brändes under nyårsnatten i Frankrike

Kulturrelativisterna kan vara nöjda nu när nya traditioner börjar få fäste i Europa. Européerna måste ju enligt deras koncept acceptera att deras gamla traditioner utmanas och ersätts. Om de nya traditionerna strider mot våra grundläggande rättsprinciper så kan vi ju alltid ändra på våra lagar. (Sydsvenskan 2/1)

Etiketter: ,


Pusha