Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

söndag, november 27, 2016

Adolf Hitler: Ich bin Sozialist

Vänsteretablissemanget som har fått en allt mer dominerande ställning inom utbildning, kultur och massmedia, har framgångsrikt förringat Nationalsocialsmens socialistiska rötter. Istället har man ensidigt försökt att associera "nazismen" med "högern" och med konservativa idéer.
Till sin hjälp hade man den sovjetiska och östtyska säkerhetstjänsten som målmedvetet infiltrerade utbildningsväsendet, massmedia och kulturlivet i västvärlden. Deras arbete var långsiktigt och systematiskt.  Naturligtvis krävdes det både medvetna kollaboratörer och nyttiga idioter för att de skulle lyckas. Att de lyckades i sitt uppsåt är idag uppenbart.

Den svenska skolan är bara ett konkret exempel. Självhatet mot den europeiska kulturen och hatet mot den vita rasen, som präglar västvärlden idag är än allvarligare konsekvenser.
Idag finns det dock en tilltagande folklig opinion som ifrågasätter etablissemangets verklighetsbeskrivning, men de bemöts med anklagelser om att vara "nazister", rasister och fascister.
Den sk. "antirasistiska rörelsen" som backas upp av etablissemanget har, både vad det gäller ideologiska rötter och metoder, mer gemensamt med nazismen, än de opponenter som de regelmässigt kallar nazister.

Adolf Hitler: Ich bin Sozialist
I ett första maj-tal inför 5 000 åhörare i Berlin 1926 uttryckte han sig explicit:
»Vi är socialister, vi är motståndare till dagens kapitalistiska ekonomiska system med dess exploatering av de ekonomiskt svaga, med dess orättvisa löner, med dess otillständiga värdering av en människa utifrån rikedom och ägodelar istället för plikt och prestation, och vi är fast beslutna att förstöra detta system till varje pris.«
(Ur Bengt Liljegrens biografi ”Adolf Hitler")

Etiketter:


Pusha