Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

söndag, oktober 26, 2008

Islamisterna som bl.a. mördade sex svenskar ska avrättas

Islamisterna som låg bakom bombattackerna som dödade 202 personer och lemlästade än fler på den hinduiska ön Bali ska avrättas. De flesta av de mördade och lemlästade var ungdomar från västvärlden, bl.a. sex svenskar. Mördarna har aldrig uttryckt någon ånger över sina handlingar. De hävdar att de bara dödade otrogna och att de gärna dör som martyrer för islam.

Enligt Koranen har de otrogna inte samma värde! "Guds ord" i Koranen om att utrota de otrogna till sista man, rättfärdigar säkert Amrozi (”den leende mördaren”) och hans anhängare till morden på de otrogna ungdomarna!
Koranen Sura 8:7 ”Än när Gud lovade eder den ena av de båda skarorna, att den skulle bliva eder, men Gud ville bekräfta sanningen med sina ord och utrota de otrogna till sista man”. (Se min blogg: Fler våldsuppmaningar i Koranen, som uppmuntrar islamisterna.)

Under den gångna veckan har det stora debattämnet i Danmark varit att muslimen som planerade att mörda tecknaren Kurt Westergaard inte kan utvisas. I svenska massmedia har den stora frågan knappast berörts, trots att det har varit en huvudnyhet i danska massmedia. Nu får han fortsätta och parasitera på det folk vars medborgare han planerade att mörda! Nu sitter han tryggt och förmodligen hånflinar han åt de nyttiga idioter som går hans ärenden när de stormar Sandholmslägret, där han lär bo.

Etiketter: ,


Pusha

lördag, oktober 25, 2008

Stoppa islamiseringen av Europa!

Pat Condell är en brittisk ståuppkomiker och debattör som har ytterst angelägna saker att säga oss! Se en av hans videos här eller gå direkt till YouTube för att se videon.

Etiketter:


Pusha

tisdag, oktober 21, 2008

Rödfascismens fula trynen!

Vänsterpartiet är fast förankrat i den totalitära socialistiska ideologin. De fortsätter ogenerat att hylla och använda de metoder som nationalsocialister och kommunister alltid har använt i sin kamp mot demokratin och yttrandefriheten.

De lierar sig med gärna med islamistiska krafter vars främsta mål tycks vara att tillintetgöra den västerländska demokratin. Babak Rahimi som tidigare var chefredaktör för den skandalomsusade tidskriften Mana, var en av dem som deltog i de våldsamma attackerna mot yttrandefriheten. Hans argument för att eliminera våra demokratiska rättigheter får Stalin och Hitler att framstå som tämligen välformulerade i sin argumentation mot demokratin. För Rahimi är det enkelt att avskaffa yttrandefriheten:
”De är kräk som ljuger*. Man kan inte diskutera med dem, säger Rahimi”, enligt Sydsvenskan.

*(Läs Fejken som lurade Kultursverige, där framgår att Rahimi publicerade en påhittad skribent, förfalskade intervjuer och medvetet förde sina läsare bakom ljuset. Ledamöter i kulturrådets referensgrupp fann också att Mana var behäftad med ”antidemokratiska, antisemitiska och intoleranta, på gränsen till rasistiska toner och undertoner”.)

Mats Skogkär, en av de få skribenter på Sydsvenskan som konsekvent och insiktsfullt försvarar de demokratiska samhällsidealen, skriver:
”Grundlagen ger alla i Sverige en absolut åsiktsfrihet och en vidsträckt yttrandefrihet. Det tycker vänsterpartiet inte om. Därför har vänsterpartiet kommit fram till att grundlagens fri- och rättigheter inte omfattar personer med åsikter som vänsterpartiet starkt ogillar. Just nu gäller det Sverigedemokraterna.”

Tre vänsterpartister som öppet uppmuntrar eller deltar i det fascistoida åsiktsförtrycket:
Anneli Philipson , kommunalråd i Malmö.
Vilmer Andersen , regionfullmäktige i Skåne.
Ann-Sofie Jakobsson, tekniska nämnden i Malmö och en av de aktiva huliganerna på Södergatan.

De socialdemokrater, konservativa och liberaler som vill försvara demokratin, bör överväga att rösta på Sverigedemokraterna i nästa riksdagsval. Även om man inte delar deras åsikter så kommer deras inträde i riksdagen att var en välbehövlig motvikt till de vänsterextrema och islamistiska krafterna! I kommunalvalet är naturligtvis Skånepartiet ett bra alternativ!

PS. Uttrycket ”fula trynen” är naturligtvis en metafor som inte ska kopplas till deras utseende.
Man kan fråga sig om de i konsekvensens namn tycker att det är OK, att sådana som inte gillar deras åsikter använder samma metoder som de själva uppmuntrar; mötesstörning, hot, fysiska attacker som äggkastning o.dyl. Kanske skulle det vara lärorikt för dem att utsättas för samma behandling som de själva uppmuntrar?

Etiketter:


Pusha

tisdag, oktober 14, 2008

En röst emot extremfeminismens tyranni!

Isabella Lunds blogg utgör en förnuftets röst emot den hysteriska extremfeminismen (pk). Dessutom förenar hon förnuftet med snygga illustrationer. (Vilket många läsvärda bloggar ofta saknar.)
Jag lånar därför en av hennes bilder och hoppas den lockar till ett besök på hennes blogg.

Etiketter: ,


Pusha

måndag, oktober 13, 2008

Muhammed - kvinnornas beskyddare?

Vill tipsa om denna lilla illustrativa filmsnutt (2 minuter) på Jihad i Malmö. Se den!
Den illustrerar texten ur en av de mest betydelsefulla haditherna; Sahih Muslim, bok 17: nr 4206 och beskriver hur Mohammed beordrar stening av en kvinna.

Hadith är den tradition som uppmärksammar Muhammeds leverne; vad han har sagt, gjort eller stillatigande accepterat. Haditherna betraktas tillsammans med koranen som islams viktigaste rättskällor!

Etiketter:


Pusha

söndag, oktober 12, 2008

Den islamska terrorn på Filippinerna

De islamska terroristerna krig på Filippinerna har kostat mer än 120.000 människor livet och tvingat hundratusentals på flykt. Sydsvenskan har idag en artikel om detta krig i sin pappersupplaga men har av någon anledning utelämnat den i nätupplagan.

Anledningen till de uppflammade striderna ”var den här gången att regeringen insisterade på att genomföra lokalval på Mindanao. 1,6 miljoner väljare skulle utse guvenör, viceguvenör och en lokal folkförsamling.
Separatisterna motsatte valet. Milf
(de muslimska terroristerna) befarade en förlust eftersom den muslimska minoriteten nu utgör endast en femtedel av Mindanaos befolkning.” (Sydsvenskan 12/10 2008)

De muslimska terroristerna vill med våld göra Mindanao till en muslimsk stat trots att muslimerna bara utgör 20 % av befolkningen! Filippinerna utgör ett tydligt exempel på de konflikter som alltid tycks uppstå när islamisterna har nått ett visst antal. Från alla världens hörn och i alla tider har vi sett att islams strävan efter överhöghet och expansion leder till samma resultat. Underkastelse (vilket islam betyder!) är det enda som accepteras. Någon mångkulturalism på lika villkor har knappast existerat.

Jag har tidigare här i bloggen pekat på vad som händer på alla de platser runt om i världen, där islam möter andra kulturer. I Europa och inte minst i Malmö har redan det småskaliga inbördeskriget startat. Anlagda bränder, upplopp, rasistiska gängöverfall, terrordåd, hatpredikningar och hot mot förläggare och konstnärer är bara början!

Etiketter:


Pusha

Spektakulär och vinklad performance

Teatergruppens Lilith Performance Studio fick naturligtvis rejäl medial uppmärksamhet med sina smaskigt blåslagna kvinnor på Gustav Adolfs torg. Det talas ju mycket om mäns våld mot kvinnor. Sådant våld är naturligtvis avskyvärt och ska bekämpas med kraft. Man kan dock fråga sig om det mediala intresset hade varit lika stort om det hade varit blåslagna män som hade stått för skådespelet? Våld specifikt riktat mot män förekommer knappast i debatten, även om män ju utsätts för våld i betydligt större utsträckning än kvinnor. Möjligtvis med undantag för kvinnor i islamska kulturer, där kvinnovåldet har stöd i Koranen (vars påbud sägs vara givna av gud en gång för alla, och därför omöjliga att ändra). Det hade å andra sidan kanske inte varit så lätt att se sminkningarna bakom slöjan eller i kistan.
Jag tar tillfället i akt att framföra lite fakta från Per Ströms bok Mansförtryck och kvinnovälde som du kan lyssna på eller ladda ner gratis.

Män är 40 procent mer drabbade av våld än kvinnor!
Med anledning av gårdagens performance ”är det intressant att studera statistiken från Statistiska Centralbyrån, som i sina färskaste siffror (avser 2005) uppger att i åldrarna 16-84 år har 3,0 procent av kvinnorna och 4,2 procent av männen blivit utsatta för våld. Männen är alltså enligt denna statistik 40 procent mera drabbade av våld än kvinnorna, totalt sett.

Nu kanske någon läsare tänker att när det gäller grövre våld, som vållar kroppsskada, är säkert kvinnorna mest drabbade. Så är emellertid inte fallet. Enligt SCB är 1,7 procent av kvinnorna utsatta för våld som vållat kroppsskada, mot 3,1 procent av männen. Alltså är männen 82 procent mer drabbade av våld som vållar kroppsskada än kvinnor.

Hur kan den allmänna uppfattningen om hur våldet drabbar de två könen avvika så kraftigt från verkligheten? Svaret är förmodligen en kombination av vinklade nyheter i media och riggade undersökningar.” (s 71-73)

Kvinnors våld mot män tystas ned!
”År 2006 genomfördes vid Högskolan i Gävle en svensk studie av partnervåld som i sin tur utgjorde en del av en stor internationell studie omfattande 30 länder. Cirka 900 svenska studenter svarade på frågor om sin erfarenhet av våld i relationer, vilket resulterade i en databas med 200.000 frågesvar. Resultatet är intressant. Några exempel på vad studien visar:
- Kvinnor använder våld mot sin partner i samma utsträckning som män.
- Dubbelt så många kvinnor som män anger att de var först med att ta till våld.
- Nästan lika många män som kvinnor uppgav sig ha blivit skadade av sin partners våld.
”[Det är] naivt och fjäskigt att påstå att kvinnor inte använder våld mot män”, säger de ansvariga för den svenska studien, Peter Gill (professor i pedagogik) och Carita Remahl (fil mag i pedagogik), i en debattartikel i Dagens Nyheter (2005-01-27).” (s 147)

”Apropå detta kan man göra det intressanta konstaterandet att kvinnors örfilande av män inte räknas som våld i vår kultur. Det är en traditionell kvinnlig rättighet att slå en man i ansiktet, utan att han först har rört henne, om hon till exempel anser sig förolämpad. Samtidigt räknar feminister alltså betydligt mindre våldsamma handlingar som våld när de utförs av en man mot en kvinna.” (s 74-75)

Förhoppningsvis iscensätter Lilith Performance Studio även icke politiskt korrekta budskap som inte faller makthavarna i smaken, eller är de alltför beroende av bidrag från de styrande? Konst och teater bör ju utmana makten och ge utrymme för nya infallsvinklar, inte bara sparka in öppna dörrar eller vara megafoner för etablissemangets verklighetsbild.


Etiketter:


Pusha

onsdag, oktober 08, 2008

Historien upprepar sig!

Våldsamma sammandrabbningar mellan hinduiska bybor och muslimska invandrare har drivit över 85 000 människor på flykt i delstaten Assam i nordöstra Indien. Minst 47 människor har dödats och oroligheterna beskrivs som de värsta sedan 1983, då över 2000 människor miste livet, i sammanstötningar mellan de infödda och de muslimska invandrarna. Över 40 procent av invånarna i Assam är nu muslimer, merparten av dem invandrare från Bangladesh.

Bakom våldsamheterna ligger en gammal och till synes oundviklig konflikt. Hinduer, men också kristna, är rädda för massinvandringen av muslimer. Under flera hundra år förtrycktes hinduerna av muslimska ockupanter och stora delar av den tidigare buddhistiska och hinduiska högkulturen islamiserades. I våldets Afghanistan, Pakistan och Bangladesh har hinduismen och buddhismen nästan helt utplånats. Talibanerna nöjde sig som bekant inte med det, de utplånade även Buddhastatyerna i Afghanistan, ett av världens stora kulturarv.

Som vanligt försöker massmedia (via TT) lägga skulden på de infödda (samma visa där som här):
”Att motsättningarna flammat upp igen beror enligt bedömare på att en allt starkare studentrörelse har börjat hetsa mot invandrarna.”
Vilka bedömare kan man fråga sig? TT som helt domineras av vänstermaffian, väljer naturligtvis vems bedömningar de vill redovisa. (Se bloggen TT-kritik).

Etiketter: ,


Pusha