Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

onsdag, januari 30, 2008

Geert Wilders – vår tids Winston Churchill?

Se intervjun med den modiga holländska parlamentsledamoten Geert Wilders som har gjort en film om Koranen med alla dess intoleranta och våldsuppmanande budskap.

Det behövs fler modiga politiker som Geert Wilders, som trots dödshot inte kryper för islamisterna, utan vågar försvara västerlandets frihet. Det likriktade PK-etablissemanget som marscherar i takt och skanderar unisont, stämplar Geert Wilders, som vågar bryta den påbjudna självcensuren, som ”högerpopulist”.

Märkligt att någon som vågar stå upp för en oppositionell mening, trots dödshot och förföljelse, stämplas som populist, just av dem som ängsligt följer maktens pekpinnar och som lystet fyller sina fickor med ymniga bidrag från makthavarna.

Etiketter: , ,


Pusha

söndag, januari 27, 2008

Mansförtryck och kvinnovälde

I dagens Sydsvenska presenteras Per Ström, som i sin bok Mansförtryck och kvinnovälde, kritiskt granskar genusdebatten. Du kan både lyssna, läsa eller köpa boken på den nya välfärdens hemsida.

Staten och PK-etablissemanget försöker på olika sätt kommendera fram det politiskt korrekta genustänkandet.

I dagens tidning kan vi således också läsa att Malmö kommun satsar ytterligare 1,5 miljoner kronor på att utbilda skolpersonal i genuspedagogik. Detta är bara en liten droppe av alla de skattemiljoner som pumpas in i dylika ”hjärntvättsprogram”.

Etiketter:


Pusha

tisdag, januari 22, 2008

Våldtog sin nyblivna fru på bröllopsnatten!

I Sydsvenskan kunde vi igår läsa om en våldsman som dömts till fyra års fängelse för bl.a. våldtäkt på hustrun. Det märkliga i sammanhanget var att första gången han våldtog sin fru var på bröllopsnatten! Man kan verkligen fråga sig under vilka premisser äktenskapet ingicks. Kan det ha ingåtts på frivillig basis eller…?

Etiketter:


Pusha

Islamfascisterna Hamas är de skyldiga!

Under Andra världskriget drabbades den tyska civilbefolkningen av svåra lidanden. Det allierade bombflyget drabbade urskillningslöst! För de allierade demokratierna gällde det att vinna eller försvinna! Det var krig, och som i alla krig, så fick hela befolkningen i Tyskland ta ansvar för den nationalsocialistiska regeringens anfallskrig.

När det demokratiska Israel försvarar sig mot raketanfallen, som den islamfascistiska regeringen i Gaza är ansvariga för, så drabbas naturligtvis även civilbefolkningen av lidande (även den israeliska!).

Precis som befolkningar i alla tider har fått ta konsekvenserna för de regeringar som styrt dem, så drabbas nu befolkningen i Gaza av konsekvenserna av islamfascisternas krigspolitik. Den israeliska regeringen har gjort klart att när Hamas stoppar raketbeskjutningen mot Israel, så hävs blockaden.

Istället för att Hamas, den islamfascistiska regeringen, får ta ansvaret för sitt anfallskrig och följderna av sin hatiska ideologi, så försöker vänstermedia* i allians med islamisterna skulbelägga Israel!

I Sydsvenskan (22/1) kan vi läsa:
”Men på Gazaremsan skyller folket inte på Hamas utan på Israel, USA och EU.”
Det kan tyckas märkligt att befolkningen riktar sitt hat mot de länder som står för större delen av biståndet till dem, medan de fortsätter att hylla islamisterna som orsakar allt lidande. Men den islamfascistiska tron är inte känd för sitt logiska tänkande.

Det är dags att inse att varje eftergift till den totalitära islamfascismen, betraktas av dem som ett svaghetstecken, som sporrar dem till ytterligare våldsdåd. EU och övriga demokratier måste sluta att göda islamfascisterna med biståndspengar! Precis som kampen mot nazismen orsakade humanitära lidande, så kan försvaret mot islamfascismen inte föras utan att civila drabbas, även om Israel idag gör allt för att undvika att oskyldiga drabbas! Men vad är alternativet? Total underkastelse?

*(T.ex. med rubriker som "Israels stryptag mörklägger Gaza", i Sysvenskan den 21/1)

Etiketter: , ,


Pusha

torsdag, januari 17, 2008

Europas nya traditioner

I januari förra året skrev jag om en av de nya alternativa traditionerna i Europa; bilbränderna på nyårsafton. Här ligger Frankrike ett steg före oss i den ”mångkulturella” utvecklingen. I år var det dock en viss avmattning i firandet, endast 372 bilar brändes, mot 397 förra nyåret. Å andra sidan så tog man ut firandet i förskott i maj, när Nicolas Sarkozy valdes till Frankrikes president, då brände man upp 730 bilar.

Etiketter: ,


Pusha

All heder åt Vellingeborna som säger nej!

Massinvandringen har skapat våldsamma problem på många håll. Sverige tillhör de länder i Europa som tar emot ojämförligt flest flyktingar per capita, och en aldrig sinande ström av anhöriga. Visst finns det några miljarder människor som enligt våra normer har det svårt och som lever i mer eller mindre totalitära stater. Men kan vi ta hit dem alla?

Vellingeborna har all heder av att se realistiskt på världen. Sverige har inte råd med en fortsatt massinvandring. Allra helst inte när ”flyktingarna” ser det som sin uppgift att tvinga oss att acceptera de totalitära seder och bruk, som format de samhällen de säger sig flytt från.

Europa måste värna sina grundläggande fri- och rättigheter. Vi kan ge asyl till dem som hotas för att de kämpar för friheten, men det finns knappast plats för alla de miljarder människor som endast har det materiellt sämre. Det finns definitivt inte plats för dem som hatar vår frihet och vår kultur, och inte heller för dem som ägnar sig åt rån, grovt våld och mordbrand! När vi har utvisat de senare lär det finnas plats för förföljda demokratikämpar och andra förtryckta som bejakar vår västerländska frihet.

Malmö är på väg mot en katastrof och redan finns det många tecken på en alltmer våldsam framtid. Då kan det vara bra att ha en fredad zon att fly till, även för nätverksbyggarna.

Asylsökande 2001 till 2003 per 1000 invånare - EU-länderna samt Norge. (Källa SCB)

Etiketter:


Pusha

Elva väntar på att stenas till döds!

I dagen Sydsvenska kan vi läsa att ”Elva människor, nio kvinnor och två män, väntar i fängelser i Iran på att bli stenade till döds.” (Artikeln finns ej på nätet!)

Islam enligt Koranen, är en totalitär lära som tvingar individen till total underkastelse. Koranen fordrar att den som lämnar religionen ska straffas med döden. Det är dags vi inser att de som hävdar att islamsk rättstradition måste följas, utgör ett hot mot vår kultur och vår frihet.Förberedelse för stening i Iran

Det är dags att inse att ”islam varhelst den gör sitt inträde för alltid förändrar dessa samhällens kultur på alla nivåer, från politik till individuella livsmönster”, som Lee Harris skriver i The Suicide of Reason. (Se Erixon).

Vi har redan sett hur vår yttrandefrihet hotas av ”kränkta” muslimer. Mord och mordhot mot författare och konstnärer är de mest iögonfallande tecknen på islams offensiv.

Om man måste bära slöja för att de ”påbjuds” i Koranen, så måste man logiskt sett också vara bunden av andra lagregler som har sitt upphov i Koranen, exempelvis dödsstraff eller piskning för otrohet. Det är inte rasism att fördöma en totalitär doktrin och vägra deras anhängare att bära sina symboler offentligt! (Jmf förbudet mot att bära hakkors) Se min tidigare kommentar.

Somaliskfödda Ayaan Hirsi Ali skriver således:
”Islam är en otrevlig doktrin, men inte en obotlig eller ärftlig sjukdom. Med andra ord är islam inte ett biologisk fenomen. En muslim är inte född till muslim, utan uppfostras till en. Likt varje medborgare i ett liberalt samhälle kan muslimen tänka om, reformera och till och med revolutionera de moralläror man fått lära sig av sina föräldrar.” (Se Erixon)

Ayaan Hirsi Ali skriver också: ”Jag menar att vi är i krig med islam. Och det finns ingen mittemellanposition i krig. Islam kan besegras på många sätt. Till att börja med genom att motverka spridandet av ideologin i sig själv” (Se Erixon)

Man skulle hoppas, att de som så gärna protesterar mot demokratiernas försök att försvara sig mot hänsynslösa terrorister, också engagerade sig när det handlar om systematiska och än grymmare övergrepp. Kan vi månne få se dem, som med braskande rubriker uppmärksammades i sin protest mot Guantánamo, protestera mot steningarna i islams namn?

Etiketter: ,


Pusha

Mördare går fria medan ”brott utan offer” bestraffas med långa fängelsestraff!

En svårt MS-sjuk kvinna har dömts till ett års fängelse för att genom en nära vän odlat cannabis för självmedicinering. Cannabis för medicinskt bruk är tillåtet i flera länder och i vissa amerikanska delstater.
Utan att ha skadat någon, döms den rullstolsbundna kvinnan till fängelse medan mördare, rånare och grova våldsförbrytare slipper straff. Absurt! Läs mer!


Pusha

tisdag, januari 15, 2008

Socialkärringarnas* utopier ett hot mot medborgarnas säkerhet!

I dagens Sydsvenska sätter Mats Skogkär, en av tidningens få icke-socialister, åter fingret på en absolut ödesfråga för samhället, nämligen statens vilja och förmåga att skydda liv och egendom. Denna uppgift har i alla samhällen och i alla tider betraktas som statens mest grundläggande. Så icke längre i det socialdemokratiska Sverige, som idag förvaltas av dess ”borgerliga” variant av kollektivismen.

Enligt den styrande socialistiska eliten, tycks statens främsta uppgifter vara att uppfostra och tvinga medborgaren att tänka enligt deras kollektivistiska ideologi. Sanningen och verkligheten tycks vara de största hoten.

Att män och kvinnor är olika är skapta och har olika intressen, utgör en verklighet som till varje pris måste bekämpas. Att tvinga på medborgarna extremfeminismen ideologi betraktas av den styrande eliten som en av statens primäruppgifter. Här skyr man inga kostnader eller medel.

Att propagera för massinvandringens välsignelser och att förneka, förvränga och förtiga dess avigsidor, framhålls också som en av statens huvuduppgifter. Här skyr den styrande eliten heller inga kostnader eller medel.

Exemplen kan utvecklas och utökas, men tillbaks till kärnfrågan, statens verkliga primäruppgift, att skydda liv och egendom, som legitimerar statens våldsmonopol. Under de senaste decennierna har alla kunnat konstatera ett ökat öppet våld i samhället. Detta våld har ett klart samband med vissa invandrargrupper. Detta är en uppenbar sanning för alla, men också en förbjuden sanning, som staten med alla medel försöker bekämpa och kriminalisera.

Mats Skogkär tar upp de omfattande pyromandåden som drabbat främst drabbat skolor och daghem. En verklighet som fransmännen sedan länge drabbats av. Varför har ingen gripits för pyromandåden? Vem har gjort det? Dessa frågor är mindre viktiga för staten. All kraft läggs på att förneka, förtiga och ljuga.

Han tar också upp fallet med mannen i Rödeby som uppfyllde sin självklara grundläggande plikt att försvara sin familj, sedan alla samhällets institutioner berövat honom rätten till säkerhet för liv och egendom. Om detta har skrivits mycket, så jag ska inte utveckla saken mer här utan hänvisar till Dick Erixons mycket läsvärda blogg.

Bara i dagens tidning kan vi läsa om två liknande mer vardagliga fall, där de som försvarar sig mot angrepp blir utsatta för polisiära ingripande och rättsliga efterspel, medan förövarna som regel går fria och inte sällan tilldöms skadestånd. I ena fallet rör det sig om en man en man i Arlöv som försvarade sitt hem mot ett ungdomsgäng (vars identitet vi icke bör fundera över) som krossade hans fönster. Det hela resulterade i att polisen gjorde husrannsakan hos mannen som också är anmäld för olaga hot. Det är inte omöjligt att ligisterna belönas med skadestånd! (Ej i nätupplagan)

Det andra lilla typiska vardagsfallet i dagens tidning, rör en 48-årig man som nu åtalas för misshandel, efter att han och hans sällskap hade utsatts för stenkastning när de åt middag på en restaurang på Bangatan i Malmö. Mannen hade civilkurage nog att försöka ta fatt i ligisterna, vilket betraktas som brottsligt av den styrande eliten. (Ej i nätupplagan)

Dessa fall är typiska för mentaliteten idag. Förövarna betraktas som oskyldiga offer utan eget ansvar, medan all form av civilkurage bekämpas! Denna förödande mentalitet som numera propageras inte bara på rena socialistinstitutioner som socialhögskolan, utan också på andra högskolor, som polis- och lärarhögskolor, beskrivs kärnfullt av F A Hayek i hans synnerligen aktuella och angelägna bok Vägen till träldom: till socialister i alla partier:

”Att kollektivismen nästan helt har förött det individuella uppträdandets sfär är både ofrånkomligt och oförnekligt. En rörelse vars främsta löfte är att individen skall slippa ansvar kan bara motarbeta moralen, hur höga ideal den än har fötts ur.” (s 216 pocketupplagan)


Turerna kring dödsmisshandeln på Kungsholmen i Stockholm talar också sitt tydliga språk. Vi kan i dagens tidning läsa att de som var inblandade i mordet, ett par dagar efter domen, återigen är ute och misshandlar och hotar. Detta är vare sig ett skämt eller något undantag! Sådan är verkligheten i socialdemokratins Sverige. Detta betraktas av den styrande eliten som normalt. Det viktiga är att förövarnas identitet inte nämns. Inget som kan ifrågasätta massinvandringens välsignelser får framkomma! Läs även Erixons kommentar: Kungsholmsmördarna ute och misshandlar igen!

Svenskarna behöver vakna. Vi måste vi skaka om etablissemanget. Även om vi är liberaler så kan vi rösta på Sverigedemokraterna. För även om de, i flesta avseenden är en variant på den mer traditionella socialdemokratin, à la Elander, så kommer deras inträde i riksdagen, få många politiker att vakna upp ur sina verklighetsfrånvända vanföreställningar. Kanske kommer några då att vägra att inmundiga den påbjudna verklighetsförvrängande häxbrygden (PC), som har omtöcknat deras hjärnor. En häxbrygd som idag kokas av social(ist)kärringarna* med hjälp av tvångsindrivna skatter.

(* Begreppet kärring avser här en mentalitet, inte ett kön. Sveriges riksdag har t.ex. således en förkrossande majoritet som kan betecknas som kärringar, men långt ifrån alla är av kvinnligt kön!)

Etiketter: ,


Pusha