Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

lördag, februari 23, 2008

Köpenhamn och Europa brinner!

Endast för den historiskt okunnige kan händelserna i Köpenhamn komma som en överraskning. Vad som har hänt i vår närmaste huvudstad är ingen tillfällig händelse eller något unikt, varken i vår samtid eller i vår historia!* Det är en logisk och välorganiserad attack mot Europas kultur och våra demokratiska fri- och rättigheter.

Konstantinopel 1453
Upploppen och mordbränderna har plågat både Frankrike och Storbritannien sedan länge. När islamisterna har nått tillräckligt antal och tillräcklig styrka intensifierar de attackerna. Slutmålet, ett Europa dominerat av islam, är lika aktuellt nu som när muslimerna erövrade Konstantinopel 1453, kristenhetens sista bastion i Asien.

Wien 1529 och 1683
1529 attackerades Wien efter det att hela Balkan och Ungern hade fallit. Europa räddades med knapp nöd vid slaget om Wien 1683. De stora kristna områdena i Nordafrika och Mellersta Östern tycks för evigt vara förlorade åt muslimernas skoningslösa erövringspolitik.

Afghanistan och Pakistan
Likaså gäller det stora delar av Asien där buddhismen och hinduismen tillintetgjordes. T.ex. Pakistan och Afghanistan. En sista hotad rest av hinduismen finns fortfarande kvar på Bali i Indonesien, men de blodiga attentaten där visar att islamisterna inte skyr några medel för att tillintetgöra de ”otrogna”.

Köpenhamn 2008
En s.k. ”moderat” muslim, Khabil Alsubeihi, ordförande för Fædregruppen på Nørrebro, skyller naturligtvis som vanligt på européerna: Han försöker inte dölja att det är muslimer från många olika länder som med våld attackerar och bränner i Köpenhamn. Istället försöker han som vanligt ursäkta förövarna med att hävda att det blev än värre när danska medier än en gång publicerade karikatyren av profeten Muhammed efter säkerhetstjänstens påstående att tre män hade konkreta mordplaner mot tecknaren Kurt Westergaard.(Sydsvenskan 15/2)

– Då hånades muslimerna än en gång, säger Khalid Alsubeihi. Att två av de misstänkta männen dessutom ska utvisas till Tunisien, utan rättegång, har gjort människorna rädda och otrygga, menar han. (Sydsvenskan 15/2)

Ständigt dessa hot mot våra grundläggande demokratiska fri- och rättigheter! Budskapet är tydligt om än prydligt förpackat: Om vi inte fogar oss efter muslimernas seder och bruk så får vi skylla oss själva! Att de som aktivt planerar att mörda européer, för att de vägrar underkasta sig islams totalitära påbud utvisas, borde ju inte få de muslimer som är villiga att acceptera våra demokratiska rättigheter, att känna sig rädda och otrygga.


Bild från från Every Kinda People

Utrota de otrogna till sista man
Andra muslimer döljer inte sina motiv. I förras veckan kunde vi läsa i Sydsvenskan (16/2) om den muslimska gruppen Hisb-ut-Tahrirs demonstration med ca tusen deltagare och, där ledaren Fadi Abdullatif talade:

”- Res er muslimer! Det är nog med underkastelse och underdånighet …” ”Han manade troende bröder och systrar till kamp mot de som förhånar islam och profeten Muhammed. En talare hävdade också att Allah är större än demokratin.”
Enligt Sydsvenskan talade han också för en riktig muslimsk stat med sharialagar. Mötet avslutades med bön!

"Guds ord" i Koranen om att utrota de otrogna till sista man, inspirerar säkert Fadi Abdullatif och hans anhängare till deras oförsonliga kamp mot de otrogna!
Koranen Sura 8:7 ”Än när Gud lovade eder den ena av de båda skarorna, att den skulle bliva eder, men Gud ville bekräfta sanningen med sina ord och utrota de otrogna till sista man”.
Se min blogg: Fler våldsuppmaningar i Koranen, som uppmuntrar islamisterna.

Muslimer och vänsterungdomar gick i skift på Köpenhamns gator
Så löd rubriken i Sydvenskan den 16/2. Det är skrämmande hur vänstern lierar sig med islamisterna. De borde betänka det öde som drabbade vänstern i Iran efter islamisternas seger. De allierade sig med Ayatollah Khomeini i kampen mot Shahen, som reformerade Iran, men föll själva snabbt offer för muslimernas terrorvälde.

Bloggen Every Kinda People skriver klarsynt om vänsterns naiva och destruktiva världsbild:

”Den politiska korrektheten, som är Vänsterns ideologi, hävdar att man inte kan kritisera någon från en annan kultur än sin egen. Gör man det är man automatiskt rasist, främlingshatare eller dubbelmoralisk uppviglare.”Vänsterns mål är att bryta sönder den västerländska kulturen och dess värderingar och göra människor osäkra och underdåniga. Den politiska korrektheten är ett mycket användbart verktyg för Vänstern eftersom den tystar människor och i vissa fall också skrämmer dem från att protestera mot det som pågår. Det faller sig naturligt att alliera sig med Muslimer eftersom de inte vill assimilera. De identifierar sig inte med sitt värdland och har ingen önskan att göra det heller. "

Vakna Europa!
Sydsvenskans chefredaktör Heidi Avellan, nämner idag Bruce Bawers angelägna bok While Europe Slept: How Radical Islam is Destroying the West from Within. En bok som beskriver hur Europa håller på att förvandlas till ett muslimskt Eurabien. Läs den! Beställ den här (118 kr)!Den demografiska utvecklingen hotar att på några få decennier förvandla Europa till Eurabia! Lågt födelsetal gör att infödda européer är på utdöende! Se det talande diagrammet om Kosovo i min blogg.
Daniel Pipes skriver i sin blogg Ett muslimskt Europa:
Detta tomrum fylls av islam och muslimer. Medan kristendomen vacklar är islam robust, stark och ambitiös. Medan européerna föder få barn sent i livet föder muslimerna många barn vid unga år.

Tyvärr tror jag att Daniel Pipes riskerar att få rätt i det han skriver i bloggen:
”Nuvarande trender indikerar att islamisering kommer att ske, eftersom européer inte tycks orka ha barn, stoppa illegal invandring, eller ens se till att man tar in invandrare från spridda håll. Istället verkar de föredra att ge efter och sjunka in i en tilltagande civilisationssenilitet.”

*Se fler historiska exempel i min blogg, på vad som alltid tycks hända när muslimerna blir tillräckligt starka!

Etiketter: , ,


Pusha