Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

fredag, mars 30, 2007

Inget fläskkött åt barnen!

Snaran dras åt. Med små men bestämda steg fortsätter islamiseringen. Skånska Dagbladet uppger att tre förskolor i närheten av Möllevångstorget i Malmö tar bort allt griskött från maten.

Naturligtvis försöker kollaboratörerna att dölja att det handlar om underkastelse, när de förkastar vår egen mångtusenåriga europeiska matkultur. Istället säger Chefen Annika Welander-Håkansson: ”Vi väljer bort grisköttet men inte av fördom utan för att prioritera och ge barnen bättre mat.”

Vem säger att griskött är sämre mat? Med sådan feghet och sådant hyckleri förskingras snart både vår frihet och vår västerländska kultur!

Etiketter:


Pusha

torsdag, mars 22, 2007

Islamiseringen av Antwerpen

Bit för bit omvandlas Europa till Eurabia. Processer som i grunden förändrar samhället är svåra att lägga märke till i det korta perspektivet. De sträcker sig över årtionde, ofta över sekel och är knappast märkbara för samtida bedömare, men blir synliga i tider av ökade sociala förändringar.

I över tusen år har jihad varit en mäktig politisk våldsmakt som har underkuvat och ibland också utplånat en gång tidigare mäktiga judisk-kristna, hinduiska och buddhistiska civilisationer, i både Europa, Asien och Afrika. Fortfarande vittnar alla kyrko- och klosterruiner i hela den arabiska världen om islams skoningslösa erövringar. De jättelika Buddhastatyerna i Afghanistan som talibanernas sprängde, vittnar om att landet en gång var en buddhistisk högkultur.

Denna historiska erövringsprocess fortsätter och märks också idag i alla tre världsdelarna. De senaste åren har jihad blivit en verklig maktfaktor i Europa. Den nya islamska offensiven (jihad) har dock pågått några decennier, men både media och makthavare har förtigit hotet och tystat dem som har vågat tala om islamisternas angrepp på den europeiska kulturen. Efter bombdåden i London och Madrid har dock hotet blivit mera uppenbara.

På bloggen Magnus orerar beskrivs den mera vardagliga islamiseringen av en europeisk stad - som ständigt pågår runt om i Europa. Visserligen ingår här också terror och trakasserier mot dem som vill försvara demokratin och friheten, men terrorn förtigs eller skylls på offren. Ofta är det vänsterextremister som agerar quislingar under beteckningen ”antirasister”. I Sverige understöds ofta dessa fascistoida ”antirasister” med skattemedel.

Det som händer i Antwerpen håller också på att hända i Malmö!

PS. Läs också Erixons blogg (22/3): KVINNOMISSHANDEL RÄTTFÄRDIGAS MED KORANEN I TYSK DOMSTOL

Etiketter:


Pusha

onsdag, mars 21, 2007

Muhammedteckningar belönas

I Skånska Dagbladet (20/3) kan vi läsa:
”Mannen som beslutade om publiceringen av de kontroversiella Muhammed-karikatyrerna i Danmark, Jyllands-Postens kulturredaktör Flemming Rose, belönas med ett nyinstiftat pris.”
Det är det danska tryckfrihetssällskapet som delar ut priset.

Samma dag kan vi läsa att det muslimska studieförbundet Ibn Rushd delade ut ett nyinstiftat hederspris i Malmö. Här hade de som utger sig för att vara ”moderata” muslimer haft chansen att belöna någon muslim som kämpar för kvinnans lika rättigheter eller någon muslim som har vågat fördöma islamisternas terror. De kunde ha visat att de på allvar tog avstånd från islamismen.

Men icke oväntat går priset till IKEA för att de anställer kvinnor med slöja. Symbolen för det islamska kvinnoförtrycket. Med morot och piska ska Sverige islamiseras! De som inte likt IKEA, frivilligt viker sig för sharialagarna kan nog snart räkna med att utsättas för islamisternas terror. Det var inte oväntat den (ö)kände professorn i islamologi, Jan Hjärpe, som delade ut priset.

Om det är sann mångfald IKEA eftersträvar så borde vi snart också se IKEA-anställda med rastafarimössor eller i färgglad harikrishna-särkar. Eller varför inte käcka brunskjortor med armbindlar med hakkors, eller gladlynta expediter iklädda den klassiska maoistuniformen dekorerad med kommunistemblem.

Tyvärr är nog inte IKEA:s nya policy ett steg på vägen mot ökad mångfald utan en feg och farlig eftergift - ett steg på vägen mot underkastelse (dhimmi). Det är inte så märkligt att Jan Hjärpe och hans gäng belönar eftergiften. Ger de otrogna sig frivilligt, så behövs inget heligt krig (jihad)!

Etiketter:


Pusha

lördag, mars 10, 2007

Läs om Muhammeds liv

K.V. Zettersténs skrev om Muhammeds liv i sin översättning av Koranen 1917. Texten är lite svårtillgänglig p.g.a. det lite ålderdomliga språket men mycket intressant och lärorik. Den avslöjar på ett tydligt sätt hur Islam uppstod. Med alla sina fakta är den naturligtvis ett rött skynke för politiskt korrekta islamologer och imamer.

Daniel Adner har moderniserat språket. Det är också en granskning av texten där han försöker förstå kritikerna. Hans kommentarer kan ju också vara lärorika. 1917 var det möjligt att skriva fakta om Muhammed utan att utsättas för dödshot. Tyvärr har yttrandefriheten idag undergrävts av islamisterna och deras samarbetsmän (quislingar) i det europeiska etablissemanget.

Läs även Zettersténs förord Om Koranen.

Etiketter:


Pusha

söndag, mars 04, 2007

Reflektion med anledning av begreppet ”vansinnesdåd”

Jag läste idag följande rubrik på insändarsidan i Sydsvenskan/SkD när jag ögnade sidan:
”Kanske är jag nästa offer för ett vansinnesdåd”.

Innan jag började läsa texten flimrade tanken förbi om vad det handlade om. Det fanns ju i stort sätt två möjligheter: Gravt psykiskt störda våldsbenägna människor eller islamister! Båda kategorierna är i ju stånd att begå det vi kallar vansinnesdåd. Urskillningslöst våld som blint drabbar helt oskyldiga människor.

På senare tid har man dock uppmärksammat frågan kring de djupt psykiskt störda våldsverkarna. Man har diskuterat möjligheterna att vidta tvångsvård innan dessa hinner sätta sina tvångstankar och vansinnesdåd i verket.

Det finns all anledning att också vidta preventiva skyddsåtgärder mot islamisterna som också har tvångstankar om heligt krig mot de otrogna och är beredda till vansinnesdåd. Förmodligen finns det inte plats till dem alla, på våra låsta institutioner men ett bättre alternativ är att skicka dem tillbaks till de länder, där deras drömmar om islamska lagar redan är förverkligade.

Men framförallt så måste vi se till att de potentiella våldsverkarna inte kommer in i vårt land. Alla som söker uppehållstillstånd i landet borde avkrävas en försäkran om att de respekterar vår demokratiska rättsstat, där den av människor stiftade lagen står över ”Guds lag”/Sharialagarna.

Med handen på Koranen bör muslimer försäkra att de anser att vissa av Koranens påbud är felaktiga och inte bör följas! De muslimer som vägrar att ta avstånd från våldsuppmaningar, gravt intoleranta och totalitära uppmaningar och påbud i Koranen, bör naturligtvis inte beviljas uppehållstillstånd. De kommer ju bara verka för att skapa ett sådant samhälle här, som de säger sig fly från.

Koranen är fylld av ”gudsord” som är oförenliga med vår västerländska demokrati som det borde vara en förutsättning att man tar avstånd från om man vill söka asyl här. Några få exempel bland många:

Döda de otrogna
Sura 2:187 Döden dem varhelst I påträffen dem och driven dem ut från varje plats, från vilka de driva ut eder, ty frestelse är värre än dråp, men striden ej mot dem vid det fridlysta templet, med mindre de strida mot eder därstädes, och strida de mot eder, så döden dem! Sådan varder de otrognas lön.
[m2]

Slåss tills alla är muslimer
Sura 2:189 Striden mot dem, tills det ej finnes någon frestelse längre, utan all dyrkan ägnas Gud, men om de upphöra, så råda ej fiendeskap annat än mot de orättfärdiga.
[m3]

Utvandra och strid
Sura 2:215 De, som antagit tron, och de, som utvandrat och stritt för Guds sak, dessa kunna förvisso hoppas på Guds barmärtighet, ty Gud är överseende och barmhärtig.
[m6]

Utrota de otrogna till sista man
Sura 8:7 Än när Gud lovade eder den ena av de båda skarorna, att den skulle bliva eder, men Gud ville bekräfta sanningen med sina ord och utrota de otrogna till sista man
[m25]

Det kan vara värt att påpeka att de som bär slöja med motiveringen att de måste följa påbudet i Koranen, i konsekvensen namn också borde anse sig vara tvungna följa de andra påbuden. Med andra ord, är det då människor som anser sig var tvungna lyda även de i närmaste fascistoida våldspåbuden! För dem borde det inte finnas någon möjlighet till uppehållstillstånd och medborgarskap i EU!

Etiketter:


Pusha

fredag, mars 02, 2007

En lysande betraktelse över tillståndet i Radiohuset

Den frihetliga skribenten Henrik Alexandersson har skrivit en mycket träffande betraktelse över tillståndet i Public Service-företaget. Tyvärr är den väldigt representativt för det förfärande tillståndet inom massmedia där socialisternas dominans är total, vilket får förödande konsekvenser för nyhetsurvalet och programutbudet: Anti-amerikanism, Israelhat, svansande för islamister/terrorister, hyllande av vänsterdiktaturer, extremfeminism, massmedial hets och förföljelse mot alla som ifrågasätter islamiseringen och massinvandringen, för att nämna några uppenbara konsekvenser.

I Contras senaste nummer (nr 1 2007) kan vi läsa om journalistkårens politiska sympatier*:
67 procent sympatiserar med vänsterblocket! I den samhällspolitiskt mest betydelsefulla journalistgruppen är det än värre, där är vänsterblockets övervikt 3 mot 1!
(Undersökningen är gjord vid Göteborgs Universitet)

Etiketter:


Pusha