Malmöperspektiv - med fokus på ansvar och frihet

torsdag, juli 28, 2011

Islamiseringen: Ritualslaktat ska det vara!

Bild från hyreshus i Malmö:


Ett litet men typiskt exempel på processen som skapar ett apartheidsamhälle:
Nu är det inte längre självklart att vi kan tillaga vår traditionella mat på den gemensamma grillen. Vår orena mat ska inte förorena muslimerna. Vi tvingas anpassa oss till Muhammeds regler.

Våra 1000-åriga kristna helgdagar ifrågasätts också allt oftare. Segregeringen på badhusen har redan påbörjats. Det lär bara vara en tidsfråga innan det framförs krav på att våra kvinnor inte ska visa sig oanständigt klädda. Utan slöja kan ju de rättrogna känna sig kränkta.

Än så länge kan dock svennarna få använda samma grill som de rättrogna - om de använder ett speciellt grillgaller för sitt SVIN-kött. (Man får ju ta ett steg i taget ;-)


Etiketter:


Pusha

Islamisering steg för steg!

Medievänstern och det övriga PK-etablissemanget utnyttjar nu cyniskt en ensam vettvillings avskyvärda terrorattentat, för att skuldbelägga och tysta de som kritiserar islamiseringen av Europa. Detta cyniska sätt att utnyttja morden för att förkväva yttrandefriheten, kommenteras förtjänstfullt på nätet bl.a. av Dick Erixon och Sven R Larsson.

I skuggan av terrorattentatet i Norge så fortsätter obevekligt islamiseringen av Sverige. Steg för steg läggs grunden för ett tudelat samhälle bestående av och rättrogna muslimer och godtrogna svennar. Processen är inte ny och resultatet inte obekanta. Vi kan studera resultatet från många håll och genom historien.

Massmord, etniska utrensningar och inbördeskrig är några hitintills ofrånkomliga konsekvenser oberoende av tid och rum. Bosnien, Kosovo, Libanon och Cypern är några närliggande exempel. I Nigeria råder ständigt ett lågfrekvent inbördeskrig mellan muslimer och kristna.

I Mellersta Östern och Nordafrika har den tidigare kristna majoriteten sedan länge krympt till små förföljda minoriteter. Av Afghanistans en gång fredliga buddhistiska högkultur återstår idag bara några sprängda Buddhastatyer och ett våldspräglat samhälle.

Islamiseringen tycks vara obeveklig. Steg för steg försvinner vår värdegemenskap och våra fri- och rättigheter hotas alltmer av islams totalitära läror. Även om processen ter sig obeveklig så finns det all anledning att låta människor få ifrågasätta och diskutera de politiska beslut som orsakar islamiseringen. En fri och öppen debatt är det bästa motmedlet mot frustration och terror.

Till sist ett råd om du inte vill bli kallad rasist; Lyd PK-etablissemanget:
”Tig och anpassa dig, din dumme svenne! (Men rösta på oss!)”

Etiketter:


Pusha

fredag, juli 15, 2011

Hatets ideologi skattefinansieras!

Hatets och intoleransens ideologi skattefinansieras!
Majoriteten av svenskarna finner sig fogligt i att finansiera den islamistiska ideologin som ytterst syftar till att förgöra den västerländska demokratin och den individuella friheten.

Per Gudmundson skriver i SvD:
"Homosexualitet ska straffas med döden, muslimer får inte bli vänner med ickemuslimer, kvinnor bör inte inleda samtal med främmande män, och i val ska muslimer helst rösta på andra muslimer. Judarna styr världsekonomin. Där är några av budskapen på den ambitiösa webbsajten muslim.se som syftar till att ”på ett enkelt sätt presentera Islam för unga muslimer”.

Illa nog, kan tyckas, men det blir värre: Verksamheten har fått statliga bidrag för att fostra ungdomar demokratiskt, arbeta för jämställdhet och motverka rasism."


När ska "de dumma svenskarna" vakna???


Pusha